Copy

O projektu Benefit Living
Opšti cilj
projekta je promovisanje interkulturalnog dijaloga i kreativnosti između EU i Crne Gore u oblastima savremene arhitekture i planiranja. Glavna svrha projekta je izrada idejnih modela savremenih, energetski efikasnih i  jeftinih (low cost) kuća, čime be se oblikovao novi prostor koji bi objedinio karakteristike crnogorskog okruženja i dostignuća savremene arhitekture, novih tehnologija i znanja preuzetih iz EU i zemalja u okruženju.

Do sada sprovedene aktivnosti na projektu

Početak projekta: Održan prvi sastanak partnera na projektu "Benefit Living" /februar 2010/

9. februara 2010. u Podgorici je održan prvi sastanak partnera na projektu "Benefit Living". Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija CORNUCOPIA iz Slovenije, ACADEMICA iz Beograda i EXPEDITIO iz Kotora. Na ovom sastanku je dogovorena planirana dinamika realizacije projekta i detaljniji raspored zaduženja. Takođe, razmotili smo neke idejne koncepte razvoja projekta i usaglasili ih kako bismo najefikasnije došli do planiranog cilja.
 


Postavljen je web sajt na adresi /mart 2010/
http://www.expeditio.org/benefit-living/


Studijsko putovanje organizacije Cornucopia: Posjeta sajmu Ecobuild u Londonu /april 2010/

U ecobuildokviru projekta Benefit Living koji sprovodi naša organizacija u saradnji sa partnerskim organiizacijama Cornucopia iz Slovenije i Academica iz Srbije, predstavnici slovenačke partnerske organizacije posjetili su jedan od najprestižnijih sajmova Ecobuild, u Londonu, početkom marta. Na ovom sajmu izlagalo je više od 1000 izlagača i posjetilo ga je preko 41 000 posjetilaca. Pozivamo Vas da pogledate web sajt ovog sajma i upoznate sa se izlagačima i dostignućima koja su predstavljena na njemu. Takođe, možete da pogledate i njihov kanal na YouTubu na kojem su postavljeni snimci sa ovogodišnje postavke.Studijsko putovanje organizacije Academica: Posjeta sajmu Sustainable Luxury Fair, Pariz /maj 2010/

U okviru projekta Benefit Living, koji Expeditio sprovodi u saradnji sa organizacijama Academica i Cornucopia, naš kolega Veselin Vasiljković (Academica) posjetio je 1.618 - Sustainable luxury fair u Parizu. Nakon povratka, on je pripremio izvještaj koji možete pročitati ovdjeObjavljeni su tekstovi u oviru 3 tematske cjeline kojima se bavi projekat /januar-jul 2010/:
 
- Analiza karakteristika arhitekture i uređenja prostora u Crnoj Gori - Expeditio
- Pregled trendova u Evropskoj uniji sa akcentom na održivo građenje (posebno na primjeru Slovenije) - Cornucopia
- 3C koncept - Clean Energy & Creativity for Communities - Academica


PROČITAJTE SVE TEKSTOVE OVDJEZapočeta je izrada metodologije za Studije radnog naziva: "Analize mogućnosti i potencijala za izgradnju low cost (niskobudžetnih) i energetski efikasnih kuća za 3 klimatske zone u Crnoj Gori"  /jun 2010/

Ova studija ima za cilj da istraži mogućnosti i prepreke, na crnogorskom građevinskom tržištu, za izgradnju niskobudžetne, energetski efikasne (opciono: montažne) kuće, kao i da izvrši komparativnu analizu između konvencionalnog, uobičajenog objekta, koji se danas najčešće gradi u Crnoj Gori i objekta istih zahtjeva, ali drugačijih performansi.

Studija će obuhvatiti sljedeće module:

- Analiza konvencionalnog, tipskog projekta, po sljedećim stavkama: korišćeni materijali, sklopovi, sistem grijanja i hlađena i sl. i simulacija istog projekta za 3 klimatske zone u
Crnoj Gori

- Analiza tržišta materijala u Crnoj Gori i izrada baze podataka koja će sadržati sljedeće podatke: opis, karakteristike, U-koeficijent, gdje se ugrađuje, pozicija, cijene i sl.

- Analiza uobičajenih materijala iz EU zemalja sa sličnim metodama kao za materijale sa našeg tržišta i njihovo međusobno poređenje

- Kreiranje nacrta idejnog rješenja za savremenu, niskobudžetnu, energetski efikasnu kuću sličnih prostornih karakteristika kao i konvencionalana kuća koja je analizirana
ranije

-Transponovanje tradicionalnih elementa arhitekture u Crnoj Gori u savremene

- Analiza savremenih rješenja idejnih projekata za tipsku kuću za 3 klimatske zone u Crnoj Gori koristeći stučne programe za energetske performanse kao što su ENSI ili LEED metodologiju
Donacija Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine

Na Konkursu za raspodjelu sredstavna nevladinim organizacijama za 2010. koje je raspisalo Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine, naša organizacija je dobila sredstva u iznosu od 5,000.00 €. Konkurisali smo za nedostajuća sredstva za projekat Benefit Living koji nam je prošle godine odobren od strane Evropske delegacije u Crnoj Gori. Više o samom projektu možete da pogledate ovdje ili na zvaničnoj prezentaciji projekta.Objavljen je poziv za postavljanje tekstova na web sajt Benefit-Living /jun 2010/Na sajtu www.expeditio.org/benefit-living nalazi se serija tekstova koji se tiču savremenog pristupa u arhitekturi i planiranju prostora. Za sada, autori/ke tekstova dolaze iz partnerskih nevladinih organizacija - Expeditio, Cornucopia i Academica.

  • Ukoliko ste u grupi onih koji vole da pišu i nalaze inspiraciju u temama kao što su prostor i arhitektura
  • Ukoliko želite da podjelite Vaše viđenje neke teme ili da ukažete na neki aktuelan problem
  • Ukoliko imate zanimljiva iskustva ili predloge
  • Ukoliko želite da pošaljete informaciju, poruku ili podstaknete razvoj svijesti o prostoru ...
Opširnije ...

Napomena za medije: Molimo predstavnike/ce medija, ukoliko se odluče da objave neki od priloga sa sajta Benefit-Living, da nas o tome informišu. Hvala.

Benefit Living
Projekat se sprovodi u partnerstvu između nevladine organizacije EXPEDITIO - Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora, kao vodećeg partnera, i organizacija CORNUCOPIA – Zavod za prostor i kulturu, iz Vranskog, Slovenija i ACADEMICA - Akademska grupa, iz Beograda, Srbija.
Benefit Living /a new layer of creative building and planning in Montenegro/
An EU co-funded project managed by the Delegation of the European Union to Montenegro


Projekat je kofinasiran i od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore
sredstvima dobijenim raspodjelom na konkursu za nevladine organizacije za 2010.godinu
Unsubscribe <<Email Address>> from this list.

Copyright (C) 2010 EXPEDITIO All rights reserved.

Forward this email to a friend
Update your profile