View this email in your browserNIEUWSBRIEF

Blij dat het culturele leven meer lucht krijgt!

Wat ontzettend fijn dat er weer meer mogelijk is, dat we kunst en cultuur weer mogen maken, zien, horen en voelen. De kersverse staatssecretaris Gunay Uslu onderschreef dit door instellingen te bezoeken en te horen wat speelt en nodig is. Wij staan met nieuwe subsidieregelingen in de startblokken om weer vele projecten en organisaties te kunnen ondersteunen. Iets om naar uit te kijken! 

Extra steun beschikbaar voor amateurkunstsector
Het kabinet kent 1.4 miljoen extra steungeld toe 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet het steungeld uit in twee regelingen.
€ 900.000,- is beschikbaar voor verdieping van de deskundigheid bij zzp’ers die werkzaam zijn bij instellingen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Hiervoor zal het Fonds de Impulsregeling voor culturele instellingen vanaf 9 februari opnieuw openstellen. Lees vanaf 31 januari meer over deze regeling op de website

€ 500.000,- extra steun komt ten goede aan 9 landelijke amateurkunstkoepels die rechtstreeks met het amateurveld in contact staan. Het LKCA begeleidt dit tweede traject en is verantwoordelijk voor de praktische realisatie.

Lees meer →

Inspiratiemiddag mbo op 18 maart
Save the date!

Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mbo’ers worden verrijkt met cultuureducatie? Wat heb je nodig aan kennis, onderzoek, tips en tools? Op vrijdag 18 maart van 13.00 - 16.30 uur organiseren we een inspiratiesessie. Neem deel aan een interactieve talkshow en kies een workshop o.a. over co-creatie met studenten, burgerschap en kansengelijkheid. Houd onze website in de gaten, vanaf 8 februari staat het programma online en kun je aanmelden. 

Lees meer →

Samenwerken met internationale partner?
Subsidie aanvragen vanaf 14 februari

Heb jij plannen om internationaal samen te werken? Wil je een project ontwikkelen of uitvoeren op het gebied van cultuurparticipatie of - educatie? Vanaf 14 februari kan je subsidie aanvragen voor een internationale verkenning of samenwerking. Dit kan ook voor samenwerking tussen landen binnen het Koninkrijk. Ook zijn er open calls. Op 15 maart opent: Nederland-Duitsland Jonge Kunst. Lees hier vast 10 tips om internationaal succesvol samen te werken. Vanaf 31 januari vind je meer info over deze regeling op de website.

Hou onze website in de gaten →

Ga verder als MeeMaakPodium
Subsidie aanvragen vanaf 14 februari 

Theaters, bibliotheken, concertzalen & poppodia, musea & presentatieinstellingen opgelet: op 14 februari opent onze nieuwe subsidieregeling voor MeeMaakPodia. Voor instellingen met een doorlopende podium- of presentatiefunctie, die cultuurmakers uit hun omgeving daar nog meer structureel bij willen betrekken. Ook voor wie al eerder meedeed! Lees hier vast hoe de Bibliotheek Zuid-Kennemerland dat aanpakte.
Hou onze website in de gaten →

Nieuwe subsidieregeling
Voor een kleine ontwikkelstap of samenwerking 

Op 14 februari opent onze subsidieregeling Vernieuwen van Cultuurmaken. 
  • Wil jij je als niet-professional artistiek-inhoudelijk ontwikkelen? Door nieuwe ervaringen op te doen? Vraag subsidie aan voor ‘Ontwikkeling’. 
  • Wil je als cultuurprofessional of als cultuurmaker op gelijke voet samenwerken met (andere) cultuurmakers? Vraag dan subsidie aan voor ‘Samenwerking’
Hou onze website in de gaten →

HR-voucher is verlengd en verruimd
Steuntje in de rug bij personeelsbeleid

De HR-voucher voor instellingen in de creatieve en culturele sector is verlengd en verruimd. Kan jouw organisatie nog een steuntje in de rug gebruiken bij het HR- en organisatiebeleid? Maar weet je niet waar te beginnen? Een HR-adviseur kan je hierbij verder helpen. Diverse gehonoreerde instellingen kunnen subsidie aanvragen om de kosten hiervan te dekken. Dit is een gezamenlijk initiatief van de zes Rijkscultuurfondsen.
Lees meer →

Cultuureducatie vmbo vso pro uitgelegd in 2 minuten 
Bekijk de animatie en ontdek welke fase bij jouw project past  

Wil jij bijdragen aan meer en beter passende cultuureducatie op het vmbo, vso of pro? In onderstaande animatie leggen we uit voor welke verschillende fases binnen de subsidieregeling ‘Cultuureducatie vmbo vso pro’ je een aanvraag kunt doen. Bekijk de animatie en kies de fase die het beste bij jouw project past. Deel de video ook binnen jouw netwerk.  

Wist je dat: je het budget van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook mag inzetten als financiële bijdrage voor een project binnen deze regeling? 

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Website
Fonds voor Cultuurparticipatie 
Daalseplein 101 | 3511 SX Utrecht | Postbus 465, 3500 AL Utrecht
T 030 - 233 60 30 | E info@cultuurparticipatie.nl
Doorsturen / Afmelden nieuwsbrief


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fonds voor Cultuurparticipatie · Kromme Nieuwegracht 70 · Utrecht, UT 3512 HL · Netherlands