Copy
Wing werkt Januari 2017


Een prachtig nieuw jaar


2017. Wordt dit het jaar waarin het begrip participatie een grote vlucht neemt? Je zou dat vermoeden als je kijkt naar wat de nieuwe Omgevingswet belooft: waar ter wereld vind je een land dat participatie zo dominant verankert in zijn wetgeving? Het zal breed effect hebben op het hele ruimtelijke domein. In de blog ‘Gedurfde participatie’ vertellen wij hier meer over.

Niet alleen de Omgevingswet is een drijvende kracht achter participatie. Dat blijkt uit het feit dat ook bedrijven en organisaties meer en meer zelf verantwoordelijkheid nemen om actief processen van participatie in gang te zetten. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de twee streekconferenties over het landschap die wij in opdracht van Natuurmonumenten in Noord-Brabant organiseren. Ook in de Eemshaven worden successen geboekt door in andere verhoudingen met elkaar samen te werken. Iets om over na te denken. Onderstaande artikelen nodigen u hiertoe uit.

Wij wensen u alle goeds in het nieuwe jaar!
 

Gedurfde participatie

Door Joost Tersteeg
De nieuwe Omgevingswet kondigt zich aan. Het Rijk en koplopers onder de provincies en gemeenten zijn druk bezig met het opstellen van hun Omgevingsvisies of zijn daar al mee klaar. De provincie Noord-Brabant richtte er het afgelopen jaar zelfs een ‘Durftank’ voor op. Joost Tersteeg van Wing nam aan dat ontwerpproces deel.
  Lees verder »

Van belangenconflict naar gebiedscoalitie

Door Henk Smit
Met het project ‘Ecologie en economie in balans in de Eemsdelta’ heeft Wing de afgelopen jaren het vertrouwen helpen herstellen tussen overheden, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. De partijen voeren nu een stevig ecologisch programma uit en verkennen een vergelijkbare aanpak voor energie en duurzaamheid. Wat maakt deze aanpak succesvol?
  Lees verder »

Burgers blijvend betrekken bij het landschap

Door Céline Hoon
Meer dan 150 mensen gingen met elkaar in gesprek tijdens de Streekconferentie Landschap TLZ op zaterdag 26 november. Wij organiseerden deze conferentie over het landschap tussen Tilburg en Loon op Zand, waarop burgers dromen deelden. Nu is het de uitdaging om deze ideeën met hen te realiseren.
  Lees verder »

Participatief opstellen groenbeleidsplan gemeente Wageningen

Door Harm Luisman
Ongeveer 10 procent van de Wageningse bevolking is betrokken bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Bewoners konden zowel offline als online hun inbreng geven. Deze aanpak was succesvol en leidde onder meer tot een groennorm per woonwijk.
  Lees verder »

Wij maken Nederland

Door Jannemarie de Jonge
Hoe ziet ons land er straks uit? En wat is daarvoor nodig aan beleid, activiteiten en samenwerking? Om deze vragen draait ‘Wij Maken Nederland’. Dit onafhankelijke platform heeft tot doel een goed geïnformeerd ruimtelijk debat te voeren én ruimtelijk beleid te beïnvloeden.
  Lees verder » 

Copyright © 2017 Wing.


This email was sent to ingrid.versteegen@wing.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wing · Hollandseweg 7E · Wageningen, 6706 KN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp