Copy
Nyheter från Regional biblioteksverksamhet 2016
View this email in your browser

NYHETSBREV 

Regional biblioteksverksamhet

Nyhetsbrev nr 7:2016 - Oktober

Nu kommer årets sjunde nyhetsbrev från den regionala biblioteksverksamheten i Region Jämtland Härjedalen. Här kommer du att kunna ta del av sånt som är aktuellt när det gäller biblioteksverksamhet och litteratur i vårt län. Här ska också finnas plats för omvärldsbevakning och debatt. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad.
För att det ska bli så aktuellt och bra som möjligt vill vi ha idéer och tips på inslag. Vad händer i din kommun just nu? Vilka frågor är viktiga att spegla?
Kontakta den regionala biblioteksverksamheten - Catarina Lundström, regional biblioteksutvecklare, med tips och idéer! Se kontaktuppgifter sist i nyhetsbrevet.

Årets Bokens dag 

Årets Bokens dag gick av stapeln på Storsjöteatern den 13 oktober med videosändning till sju orter: Järpen, Krokom, Gällö, Svenstavik, Strömsund, Sveg och Funäsdalen. Hur många som sammanlagt deltog har vi ännu inte kunnat sammanställa. Att videosända arrangemang är spännande. Vi kommer att lära oss mycket och förhoppningsvis finns det intresse av att fortsätta med detta arbetssätt.
Bokens dag för bibliotekspersonal den 14 oktober lockade drygt 50 personer från hela länet. Kul att få direktkontakt med författarna och möjlighet till frågor och signeringar!

Skiftbyte i Kälarne
Efter 25 år i bibliotekverksamheten i Bräcke kommun är det dags för Loulou Westlund att utforska livet som pensionär. Vi tror kanske inte att hon kommer sitta fast på kökssoffan hemma i Vallsjön, det blir nog full fart framåt även efter den 1 november, i studiecirklar, Kälarne Jazz & Blues, integrationsaktiviteter med mera.

Annika Näsström är vår nya stjärna i Kälarne, hon kommer närmast från jobbet som barnbibliotekarie i Sollefteå - en riktigt stark värvning till arbetslaget.

Vi säger stort tack till Loulou och varmt välkommen till Annika!

/Anna Lundström, kulturchef i Bräcke Kommun
 

Annika omvärldsbevakar -
tema biblioterapi

Jag har läst en bok av Nina Frid som heter ”Läsa, läka, leva: om läsfrämjande och biblioterapi”, som jag varmt vill rekommendera för den som är intresserad av att prova på denna fördjupade läsfrämjande metod på sitt bibliotek. Boken innehåller en mycket bra redogörelse för vad biblioterapi är och olika exempel på verksamheter som sysslar med biblioterapi på olika sätt. 

I boken nämns bland annat att det finns en virtuella biblioterapitjänst i Sverige som heter ”Jag är boken”, vilken riktar sig till barn och unga mellan 13-25 år. Det går till så att ungdomarna får fylla i ett formulär med 20 ofullbordade meningar som börjar med orden Jag är... Bibliotekarierna tar därefter emot de ifyllda formulären och ger i sin tur speciella  lästips och stärkande personliga brev tillbaka med stöd ur BRIS-metoden, Barnkonventionen, Barnperspektivet och Aaron Antonovskys KASAM - känsla av sammanhang. Metoden utgår från forskningsteorin Possible selves, som hjälper människor att tänka positivt om sig själv och sin framtid. Det är BUS-biblioteket och Eva Selin, som dragit igång verksamheten. För mer information om Jag är boken, se: http://www.se lasfirman.se
Läs resten av texten här

/Annika Eliasson-Faxén 

Tjärdalen - bokcirkelträff i Järpen
Inför Riksteaterns turné med sin nya uppsättning av Sara Lidmans debutroman ”Tjärdalen” var det många bibliotek runt om i landet som arrangerade bokcirkelträffar som en förberedelse inför teaterbesöket. Så även i Järpen.  I en fin inramning av fika med Västerbottenost blev det livliga diskussioner om Sara Lidman och hennes språk och dialekt, om byars överlevnad, om människovärdet förr och nu. Ett fint sätt att möta en text tillsammans!

"Så fattig får vi aldrig bli att vi int hava råd låta en odugling leva lame oss. Hörni vad ja säj, bli vi så fattig då är vi bara kreatur allihop. Å då kan he göra desamma me allting." 

Missa inte Mångspråksdagen
Vi arrangerar en Mångspråksdag den 1 december på Östersunds bibliotek. Vi får besök från både Internationella biblioteket och BTJ och tanken är att vi alla ska få bättre redskap för att serva våra besökare med medier på olika språk. Vilket stöd kan vi få från IB och BTJ? Vad kan vi göra själva och hur kan vi samarbeta inom detta område?
Se länk till inbjudan och program
Anmälan senast 21 november
Månadens läsare -
Jerker Bexelius
 
Jerker Bexelus är verksalmhetsledare på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund. Gaaltije är just nu aktuella med en spännande och viktig utställning "Vad ska bort? Främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?" Läs mer på Gaaltijes webbplats

Vad läser du just nu?
Jag har just avslutat "Lotus Blues" av Kristina Ohlsson.
 
Bästa läsningen enligt dig?
En författare som jag gillar är Paulo Coelho, bland annat för hans sätt  ge viktiga råd för livet. ”Om du verkligen vill något kommer hela universum verka för att det ska hända”, så skriver hans till exempel i "Alkemisten".  
 
När besökte du senast ett bibliotek?
Igår när jag lämnade tillbaka min dotters låneböcker.
 
Bokstart Jämtland-Härjedalen

Media har intresserat sig mycket för vårt Bokstartsprojekt den sista tiden, vilket är glädjande. Se länkar nedan till tidningsreportage och ett klipp från TV4-nyheterna.

Unga bokslukare får hembesök

Unikt pilotprojekt ska öka läslusten

Bokprojekt ska locka till läsning
 
Recension av Orter och ställen i 321:an

Läs Britt Jakobsson recension i 321:an:
"Tänk Horgalåten och du blir riktigt skraj. Vår speciella och älskade natur, fjällen, myrarna, och därmed bärplockningen, fisket och vintersporten är ett genomgående tema som får ett extra tydligt fokus i Magnus Ottelids Som jävla granskogen. I början glider paret snyggt och samspelt fram på spark men har i praktiken redan bestämt sig för att skiljas. Kanske hade dejtingsidorna något med saken att göra. Lena Deimo gör en historisk tillbakablick i sin text Komma hem. Inte bara huvudpersonen utan också några överlevande karoliner kom hem till Handöl en nyårsnatt. Varför bor vi här när det är så kallt? är frågan på ett annat ställe i Orter och ställen som jag läst i förvissning om att snart återse författarna i nya sammanhang.

Hela recensionen finns här 

Kontakt

Catarina Lundström                                            Annika Eliasson Faxén
Tel: 063-14 67 09, 070-254 75 87                      Tel: 072-735 07 33
catarina.lundstrom@regionjh.se                         annika.eliasson-faxen@regionjh.se

Regional biblioteksverksamhet i Region Jämtland Härjedalen arbetar med biblioteksutveckling, läsfrämjande och litteratur i nära samverkan med folkbiblioteken i länet.
Regional biblioteksverksamhet på webben: www.regionjh.se/biblioteksverksamhet.se