Copy
Nyheter från Regional biblioteksverksamhet 2015
View this email in your browser

NYHETSBREV 

Regional biblioteksverksamhet

Maj 2015
Första nyhetsbrevet

Nu kommer det första nyhetsbrevet från den regionala biblioteksverksamheten i Region Jämtland Härjedalen. Här kommer du att kunna ta del av sånt som är aktuellt när det gäller biblioteksverksamhet och litteratur i vårt län. Här ska också finnas plats för omvärldsbevakning och debatt. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad.
För att det ska bli så aktuellt och bra som möjligt vill vi ha idéer och tips på inslag. Vad händer i din kommun just nu? Vilka frågor är viktiga att spegla?
Kontakta den regionala biblioteksverksamheten - Catarina Lundström, regional biblioteksutvecklare, med tips och idéer! Se kontaktuppgifter sist i nyhetsbrevet.

Nationell biblioteksstrategi och regional biblioteksplan


I vårbudgeten föreslår regeringen en satsning på fem miljoner för 2015 och ytterligare sexmiljoner per år 2016-2018 med syftet att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke hoppas att en strategi ska hjälpa biblioteken att nå upp till sina syften och att samordningen ska öka. E-böcker utpekas också som ett viktigt utvecklingsområde.

När Alice Bah Kuhnke besökte Biblioteksdagarna i Lund i förra veckan beskrev hon sin och regeringens vilja att skapa en nationell satsning på biblioteksutveckling. Hennes personliga engagemang är stort.
-Första gången jag läste bibliotekslagen började jag faktiskt gråta. Men de vackra orden måste också bli verkstad och därför har vi föreslagit denna satsning.

För oss i Jämtlands län inleds nu processen med att ta fram en regional biblioteksplan för perioden 2016-2018. Den regionala biblioteksverksamheten förbereder just nu arbetet med att ta fram underlag och bakgrundsdokument.  I biblioteksplanen ska visioner, mål och utvecklingsområden presenteras. Mer om detta arbete följer i kommande nyhetsbrev.

Biblioteken och Åre Winter Pride
 
Under Åre Winter Pride bjöd biblioteket på regnbågssaga. Personalen högläste ur böcker som ”Välkommen Tango” och ”Kalle med klänning.” I samband med Pride taggade vi våra HBTQ böcker på barnavdelningen med en regnbåge och hade en bokutställning på temat. Vi planerar att fortsätta denna märkning på avdelningarna barn och ung.

Personalen deltog i föreläsningarna på Holiday Club och vår medarbetare Helena Broms hade boksamtal med Richard Engforms om hans självbiografi ”Allt eller inget”. Richard Engfors är stylist, formgivare och kreatör.
 
Det vi som bibliotekspersonal framför allt har tagit med oss från Pridefestivalen är att det handlar mycket om bemötande och kunskap från vår sida. Vi planerar framöver att ha fortbildning i ämnet HBTQ och normkritik för personalen på biblioteket.

Stephanie Stahl
Årebiblioteken

Språkväskor - en ny satsning för biblioteken i vårt län
 
Nu börjar en ny satsning på våra kommunbibliotek. Med inspiration från bland annat Region Halland har tagits fram tre språkväskor som särskilt riktar sig till barn som behöver extra språkstimulans. Det är tre väskor som lånas ut: Första orden, Första meningarna och Stora ljudväskan. Utvecklingsgruppen för barn&unga-verksamhet har gjort denna satsning, som också kommer att ske i nära samverkan med BVC. Mer information finns bland annat på Bibliotek Mitt, läs mer här.

 
Passa boken uppmärksammas på bokmässan
 
Årets stora bok- och biblioteksmässa i Göteborg inleds med ett seminarium där olika regionala läsprojekt uppmärksammas. I Region Jämtland Härjedalen bedrivs projektet "Passa boken", som vill skapa läslust bland idrottande ungdomar i samarbete mellan biblioteken och länets idrottsklubbar. 

Passa bokens projektledare Karin Wahlén är inbjuden till bokmässan för att berätta mer om vad vi gör i vårt län. I korthet går projektet ut på att ÖFK-spelare, tillsammans med en lokal bibliotekarie, åker ut till lokala idrottsklubbar och pratar läsning och litteratur. Målet är att nå 1000 ungdomar under året.

Håller du på med idrott eller känner någon som vill vara med i Passa boken? Tveka inte att höra av dig. Ring elller maila, så besöker Passa boken er!
Läs mer här: www.passaboken.se

Användarvänligt Dewey

Marie-Louise Bjänndahl, bibliotekarie i Bräcke, har nyligen varit i Lidingö för att delta i en konferens om Dewey. Lidingö stadsbibliotek är ett av få folkbibliotek som gått över till Dewey, det system som universitetsbiblioteken använt under några år. Marie-Louise berättar gärna mer för den som är nyfiken (marie-louise.bjanndahl@bracke.se). Se även mer info på den Deweyblogg som drivs av KB, där finns även presentationer från konferensen. 

 
Katitzi - böcker och människor som bryter med normen

Den 3 juni arrangerar den regionala biblioteksverksamheten en spännande temadag som handlar om romsk kultur, mänskliga rättigheter och om skönlitteratur som ett medel mot diskriminering. Dagen vänder sig till bibliotekspersonal, pedagoger med flera. Deltagandet är gratis men lunchmackan betalas på plats. Anmälan till Catarina Lundström, regional biblioteksverksamhet, senast 27/5. Se program här.
 

Kontakt

Catarina Lundström
Tel: 063-14 67 09, 070-254 75 87
catarina.lundstrom@regionjh.se

Regional biblioteksverksamhet i Region Jämtland Härjedalen arbetar med biblioteksutveckling, läsfrämjande och litteratur i nära samverkan med folkbiblioteken i länet.