Copy
Nyskapande Jämtland Härjedalen
View this email in your browser

 

Innovationsprogram för Jämtland Härjedalen!

till 2020

Hej! Här kommer den digitala versionen av Jämtland Härjedalens innovationsprogram till dig, alldeles färskt och nyproducerat. 

Detta är dokumentet som ska guida oss från ord till handling och hålla samman det gemensamma innovationsarbetet i regionen i hela fem år framåt. Det som varit ett tvåårigt projekt övergår nu i ordinarie verksamhet hos Region Jämtland Härjedalen och vi hoppas att ni vill fortsätta att följa med på resan. 

Besök innovationsbloggen för att ladda ner dokumentet. 

Ännu mer spännande läsning


Nedan följer några intressanta exempel på leveranser som gjorts under 2015. 

Inspirationsrapport


Flera inspirationsrapporter har beställts från experter som fått undersöka förutsättningarna för nyskapande i Jämtland Härjedalen.

Totalt finns det nio rapporter som undersöker våra sju fokusområden för nyskapande ur olika perspektiv. 
 

Läs inspirationsrapporten om innovationskontoret


 

Aktörskarta 1.0


Under året har de verksamheter och organisationer som jobbar med innovationsstöd träffats ett antal gånger för att samskapa och förenkla för människor som har idéer de vill förverkliga i regionen. Ett viktigt första steg har varit att uppdatera kartan över stödsystemet. 
 

Ladda ner aktörskarta


 

Inspirationsrapport

I den här inspirationsrapporten beskrivs en karläggning av vilken roll en cirkulär ekonomi kan få för innovation och samhällsutveckling i Jämtland Härjedalen.

Läs inspirationsrapporten om cirkulär ekonomi

Vad har vi gjort? 


Inom vart och ett av våra sju fokusområden finns uppdaterade lägesrapporter som utvärderar och berättar vad som gjorts och möjliga nästa steg för att komma vidare framåt. 
 

Se lägesrapporter inom varje fokusområde 
Du kan läsa mer om innovationsarbetet som nu fortsätter och även ladda in massor av intressant och spännande läsning på www.regionjh.se/nyskapande

 


Tack från oss!


Vi som haft möjlighet att arbeta i innovationsprojektet under en tvåårsperiod vill gärna tacka för all input vi fått och det stora deltagandet vid alla aktiviteter.

Tillsammans med er alla har vi startat en nyskapandeprocess som guidar oss i framtiden. Arbetet fortsätter nu i nya former då vårt två år långa projekt tagit slut i årsskiftet 2015-2016.

Hör av dig till erik.noaksson@regionjh.se eller sven.winemark@regionjh.se om du vill veta mer om samskapandet i regionen och hur koordinationen av innovationsarbetet ser ut fram till 2025. 

Du kan också följa det fortsatta innovationsarbetet via innovationsbloggen som drivs av Region Jämtland Härjedalen. 

Allt gott önskas inför det nya året!

från Tove, Erik, Jonas, Karolina, Daniel och Klas

 

Region Jämtland Härjedalen tog 2013 beslut om en regional innovationsstrategi. Nu har vi tillsammans med regionens medborgare tagit arbetet vidare under 2014-2015 mot skarpa aktiviteter som vi håller på att förpacka till ett innovationsprogram.

 
Besök www.regionjh.se/nyskapande för att läsa mer.
 
Copyright © 2016 Region Jämtlande Härjedalen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences