Copy
Nyheter från Regional biblioteksverksamhet 2015
View this email in your browser

NYHETSBREV 

Regional biblioteksverksamhet

Nyhetsbrev nr 2:2016 - Februari

Nu kommer årets andra nyhetsbrevet från den regionala biblioteksverksamheten i Region Jämtland Härjedalen. Här kommer du att kunna ta del av sånt som är aktuellt när det gäller biblioteksverksamhet och litteratur i vårt län. Här ska också finnas plats för omvärldsbevakning och debatt. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad.
För att det ska bli så aktuellt och bra som möjligt vill vi ha idéer och tips på inslag. Vad händer i din kommun just nu? Vilka frågor är viktiga att spegla?
Kontakta den regionala biblioteksverksamheten - Catarina Lundström, regional biblioteksutvecklare, med tips och idéer! Se kontaktuppgifter sist i nyhetsbrevet.

Bokstart - utbildning i Östersund

Snart drar vi igång vårt Bokstartsprojekt i Jämtland Härjedalen. Kulturrådet bjuder in till utbildningsdagar i Östersund tisdag och onsdag 15-16 mars på hotell Clarion. Där får vi träffa representanter för de tre städer som redan är inne i projektet: Göteborg, Södertälje och Landskrona. På programmet står också möten med BVC, föreläsningar från talpedagoger, presentation av de bokpaket som ska användas och mycket annat!

Program och inbjudan har skickats ut till alla chefer  
 

Månadens läsare - Ola Hanneryd
Ola Hanneryd är chef för Fjällmuseet i Funäsdalen. Just nu också aktuell som initiativtagare till det normbrytande projektet Arkiv Q som på olika sätt vill bryta normer i museets verksamhet - i samlingar, utställningar osv.

Vad läser du just nu?
Jag har nyss återkommit till två böcker av Irène Némirovsky, Ensamhetens vin och Balen/ Höstflugorna, båda i vackra nyutgåvor hos Bonniers. Berättelserna innehåller både vemodiga skildringar av uppbrott och flykt från revolutionens Ryssland och tonåringens cyniska blick på sin familj. Irène Némirovsky arbetade som författare i Frankrike mellan de båda världskrigen. 1942 fördes hon till Auschwitz, där hon mördades.
 
Bästa läsning enligt dig?
Den allra bästa läsningen är gamla bekanta! På samma sätt ser jag helst om filmer jag redan sett. Det kan ju bli litet rundgång förstås… När det ändå blir något nytt (eller redan bekant!) handlar det ofta om historisk tid, gärna olika aspekter på det tidiga 1900-talet - E. M. Forster, Eyvind Johnson och Némirovsky, som jag nyss nämnde. Jag är intresserad av minnesbilder. Kanske borde jag läsa Proust, men jag törs inte börja…
 
Berätta ett biblioteksminne!
De första, egna biblioteksbesöken under skoltiden framstår livligast i minnet. Det gäller särskilt Johannesbergsskolans bibliotek i Härnösand, där utbudet till stora delar var lika gammalt som skolbyggnaden själv (1912), liksom dess övriga undervisningsmaterial – planscher, uppstoppade fåglar och anatomiska modeller. Varje rast innebar neddykningar i Grimbergs vackra Världshistoria. Där utbildade jag mig till en odräglig, 8-årig egyptolog. Grimbergläsningen följdes senare upp av egna promenader till det gamla vackra länsbiblioteket, där nog särskilt två träsfinxer i rummet för haernoesandiana drog… Idag glädjer jag mig över de många biblioteksfilialerna i Härjedalen, och Fjällmuseets samarbete med biblioteket i Funäsdalen.

 

Vårens temadag handlar om HBTQ 
Varje vår erbjuder den regionala en temadag med en normkritisk vinkel. Ifjol var temat Katizi, om romsk kultur och böcker/människor som vågar bryta med normen. I år blir det ett HBTQ-tema. Som vanligt bjuder vi in både bibliotekspersonal och pedagoger, folkbildare, och civilsamhälle.

Onsdag den 18 maj på Storsjöteatern i Östersund, 10-16.
På programmet finns en inspirationsföreläsning med genusvetaren Emelie Jönsson från RFSL, en litterär och normbrytande resa med författaren Sara Lövestam samt en handledning i HBT-certifiering med bibliotekarien Tatiana Soares som arbetar på Hallonbergens bibliotek i Stockholm.

Se inbjudan och program här

 

Johanna omvärldsspanar - tema tillgänglighet

Förra veckan besökte jag MTM och Regionbibliotek Stockholm med anledning av det nya regionala uppdraget inom tillgängliga medier som Krokom fått.

På MTM träffade jag David Södergren Medin som informerade om läsombudsverksamheten. MTM har ju övertagit ansvaret från Centrum för lättläst och nu pågår en utveckling av läsombudsverksamheten runtom i landet. Jag träffade också Tobias Willstedt och Ingrid Källström och pratade om MTM och folkbibliotek samt om barnverksamhet.

Vid besöket på Regionbiblioteket medverkade jag bl.a. vid en tematräff för deltagare i projektet "Möten med läsning" för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektledare här var Pia Borrman. Jag fick också möjligheten att prata och bolla idéer med Karin Sundström, utvecklingsledare. 

Johanna Gällman, Krokoms bibliotek & den regionala biblioteksverksamheten 

 

Digital påfyllning - lyckad temadag på Mittuniversitetet
I onsdags, den 24/2, genomfördes steg 1 i fortbildningen "Digital påfyllning". Det var ett 40-tal bibliotekspersonal från alla kommuner som fick ta del av inspirerande föreläsningar från Åsa Hofsten, IT-strateg på Region Jämtland Härjedalen och Lars Våge, bibliotekarie vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Nu går vi vidare med steg 2, där alla kommunbibliotek genomför workshops på plats under ledning av Anna Ring och Lena Karlsson. Det blir praktiska övningar i informationssökning, databashantering mm.
  • Härjedalen: 29/3
  • Bräcke/Ragunda: 5/4
  • Åre: 14/4
  • Krokom: 18/4
  • Strömsund 28/4
  • Östersund 26/4, 3/5, 4/5
  • Berg: datum inte klart
Litteratur och författare kartlagda och presenterade

Nu finns det två rykande färska texter som vill sätta sökarljuset på länets författare och litteraturområdets villkor här hos oss.
"Litteraturens och författarnas villkor i Jämtland Härjedalen" 
"Skrivet - Författare i Jämtland Härjedalen"
Båda dessa skrifter är framtagna av den regionala biblioteksverksamheten. Här får vi veta mer om vilka skribenter och författare som är verksamma i länet. 66 personer har medverkat i den enkät som utgör underlag för kartläggningen. Av dessa är 23 organiserade författare (medlem i Författarförbundet/Författarcentrum), en estradpoet, 27 är publicerade författare och 15 kan räknas som blivande författare, vilket innebär personer som arbetar aktivt på sitt författarskap men som ännu inte blivit publicerade.

Enkätsvaren visar tydligt att det behövs en ökad synlighet och mer stöd från kulturinstitutioner och publik/läsare. Få av regionens författare är "kändisar" men många utövar ett aktivt författarskap. En utmaning som många delar är att nå ut till en större publik.

Som ett svar på dessa behov kommer därför broschyren "Skrivet" där författare har möjlighet att presentera sig lite närmare. Broschyren kommer att uppdateras regelbundet, så fler författare kommer förhoppningsvis att tillkomma. Beställ gärna broschyren i tryckt form från den regionala verksamheten. I digital form finns de på vår hemsida, se länkar nedan.

Läs rapporten
Läs broschyren
 
 
Digitala hjälpen - ny verksamhet i Östersund

Östersunds bibliotek har precis startat en ny verksamhet, Digitala hjälpen, som vänder sig till nyanlända. Tisdagar och torsdagar kan den som är ny i Sverige få hjälp med digitala frågor av personal som talar svenska, arabiska, engelska, kurdiska och tigrinska. Moustafa Majid och Samson Syium heter personerna som besitter språkkunskaperna, och de är anställda av arbetsmarknadsenheten med placering på Östersunds bibliotek. 

På Digitala hjälpen kan man få hjälp med exempelvis hantering av e-post, sociala medier, att hitta på olika webbsidor och liknande. Vi hoppas och tror att många ska upptäcka och använda sig av Digitala hjälpen och att den kommer att fylla ett stort behov. Verksamheten kommer att fortsätta under hela våren, för att vi sedan ska kunna utvärdera om satsningen har fallit väl ut.

Pia Junvald, Östersunds bibliotek

Läs gärna mer om Digitala hjälpen här

 
Biblioteksplaner - hur ligger vi till?

Den regional biblioteksplanen för 2016-2018 har nyligen antagits av Regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen. Flera av länets kommuner är också på gång med nya planer. I Krokom och Strömsund antogs kommunala biblioteksplaner under 2015 och i år kommer planer att antas också i Östersund och Åre.

Läs den regionala biblioteksplanen - Välkommen till biblioteket - på väg mot en biblioteksverksamhet för ALLA

Den nationella kvalitetsdialog som organiseras via KB har bland annat fokus på just biblioteksplanerna. 

Läs mer om hur läget i landet när det gäller biblioteksplaner


 

Kontakt

Catarina Lundström                                            Annika Eliasson Faxén
Tel: 063-14 67 09, 070-254 75 87                      Tel: 072-735 07 33
catarina.lundstrom@regionjh.se                         annika.eliasson-faxen@regionjh.se

Regional biblioteksverksamhet i Region Jämtland Härjedalen arbetar med biblioteksutveckling, läsfrämjande och litteratur i nära samverkan med folkbiblioteken i länet.
Regional biblioteksverksamhet på webben: www.lanskulturen/bibliotek.se