Copy

Nieuwsbrief 20 september 2021

Prinsjesdag


6 maanden na de verkiezingen koerst het (afbrokkelende) kabinet af op Prinsjesdag, waarbij het zich niets aantrekt van zijn demissionaire status. Zolang de meerderheid van de Tweede Kamer akkoord gaat en zijn rol niet pakt, blijft het begrip ‘demissionair’ leeg en zonder betekenis. En aangezien de oude coalitie nog steeds een meerderheid heeft, wordt dit door de Tweede Kamer geaccepteerd. Waardoor er geen enkele druk ligt op voortgang van de formatie van een nieuwe regering. Het is de zoveelste bevestiging dat coalitiedwang en het gebrek aan dualisme voor betonrot zorgt in onze democratie. En dan te bedenken dat dualisme niet eens een politieke vernieuwing is, maar gewoon de standaard zou moeten zijn! Het laat eens te meer zien dat onze democratie afdrijft van het open debat en zich daardoor afkeert van de verbinding met de samenleving. Terwijl het herstel van dualisme nog maar een eerste stap is in het bouwen aan vertrouwen en het werk maken van een nieuwe bestuurscultuur. Het gaat om het afleggen van de naar-binnen-gekeerdheid en het openstaan voor meer zeggenschap van de bevolking. Daardoor ontstaat een werkelijke democratie van onderop en kunnen de in de samenleving beschikbare oplossingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. In plaats van wat we nu zien: dat we van crisis naar crisis hollen, omdat het oude systeem op zijn laatste benen loopt. 

Bert Blase
Voorzitter

Vanuit de haarvaten van de democratie: Den Helder

Even voorstellen: ik ben Sylvia Hamerslag, fractievoorzitter van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP.  Ik ben in Den Helder geboren en getogen en werkzaam in de mondzorg, daarnaast zet ik mij al jarenlang in als vrijwilliger voor ‘mijn’ buurt Tuindorp, waar ik één van de wijktoezichthouders ben. Tevens ben ik voorzitter van het Wijkplatform SBDL waarin ik de belangen behartig van buurt en wijk bewoners en maak mij hard voor burgerinspraak aan de voorkant. Ik zie de gemeente als een dienstverlener en deze behoort zich daarin dienstbaar en klantvriendelijk op te stellen.

In de lokale politiek sta ik bekend om mijn politiek met de mensen en niet over de mensen. Onze meldpunten ‘Klacht lokale overheid’ en ‘Meldpunt WMO’ zijn daar een goed voorbeeld van. In mijn ogen komt het te vaak voor dat de burgers pas voorlichting krijgen ipv inspraak, nadat een beleid of verandering al is ingevoerd. Neem als voorbeeld het plan Stadhuis Willemsoord, het afvalinzameling systeem, het weghalen van prullenbakken, verplaatsing van Coffeeshops en huisvesting COA.

Ook ben ik in 2015 het burgerinitiatief BuurtPreventieApp voor heel DEN HELDER  en Julianadorp gestart en coördineer ik, samen met beheerders de ruim 50 groepen. De samenwerking met gemeente en politie is uniek te noemen.

Het stelt mij teleur dat de overheid zowel landelijk als lokaal zich naar burgers voornamelijk wantrouwend opstelt, de toeslagen affaire, het straffen en korten op uitkeringen, toewijzingen WMO en PGB zijn schrijnende voorbeelden die mij diep raken. De burger wordt teveel als fraudeur benaderd … wil je als overheid vertrouwen krijgen zul je eerst het vertrouwen moeten geven.

Ik zie mijzelf als een ‘mensen-mens’ en ben het meest op mijn gemak wanneer ik door samen te werken met anderen, mooie projecten in de wijk & buurt kan realiseren. Het opkomen van belangen van burgers is mij op het lijf geschreven. 
 
Met 20 jaar politieke ervaring op zak, geef ik binnen Code Oranje, richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, tips, adviezen en begeleiding aan de powered by Code Oranje lokale politieke partijen. 
 
Sylvia Hamerslag 
 

Wat doet Code Oranje op dit moment voor u?

Code Oranje richt zich momenteel op de opbouw van de vereniging en op de verkiezingen van de gemeenteraad. Code Oranje is zelf geen lokale politieke partij maar biedt een netwerk, een oranje paraplu voor lokale partijen in het hele land. De lokale partijen zijn tenslotte niet verbonden aan landelijk opererende politieke partijen. Het zijn onafhankelijke politieke partijen dus, die maar een prioriteit hebben: het beste doen voor de inwoners van hun gemeente, niet meer en niet minder. Wij zorgen  voor de kruisbestuiving van kennis en kunde  tussen de powered by Code Oranje lokale partijen.

Enige tijd geleden hebben we een start gemaakt met de groep van contactpersonen van de provinciale teams onder de vlag van Code Oranje. Daarnaast wordt er een netwerk aan Ambassadeurs opgezet die ingezet kunnen worden bij events en bijeenkomsten in het kader van de verkiezingen voor de powered by Code Oranje lokale partijen. Inmiddels hebben we een aantal reeds gepresenteerd o.a.; Hannie Stuurman (ZZP en arbeidsmarkt) Klaas Wilting (Veiligheid), Wim van Overveld   (Ouderenzorg, pensioenen en voedselbank), en er komen er nog veel meer bij!  Hou onze website hiervoor in de gaten.                  

Ziet u een lokale partij met de toevoeging ‘Powered by Code Oranje’, dan weet u het zeker dat u in die partij mensen vindt met passie voor de gemeente of de stad. Deze mensen zijn ondernemend en innovatief en kijken naar de toekomst zonder partijbelang. Deze lokale partij is er voor u, MET de mensen en niet OVER de mensen. De burger draagt de democratie: u bent aan het woord via uw lokale partij, Code Oranje is het ondersteunende netwerk, bewaakt uw invloed en zorgt voor goede contacten in de provincies, Tweede en Eerste Kamer.

Hannie Stuurman 

Hannie Stuurman is onze ambassadeur ZZP en arbeidsmarkt voor Code Oranje. Als ambassadeur ondersteunt zij de lokale   ‘powered by Code Oranje’ lokale partijen.  Met ‘powered by Code Oranje’ maken deze lokale partijen duidelijk dat zij autonome partijen zijn, maar zich verbonden voelen met het gedachtengoed van Code Oranje.

Hannie Stuurman studeerde tussen 1982 en 1987 sociaal recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 1989 tot 2002 was ze in dienst van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), als medewerkster en coördinator van de ledenservice en districtsbestuurder metalektro bij de Industriebond FNV. Na een korte periode als consultant bij een adviesbureau werd ze bij de Tweede Kamerverkiezingen 2003 gekozen als Kamerlid.

FNV-vakbondsvrouw wil knokken voor ZZP-ers! In de Kamer hield Stuurman zich vooral bezig met emancipatie, kinderopvangbeleid, medezeggenschap, arbeidstijden en -omstandigheden, flexwet en wet arbeid en zorg. “Nog steeds zie ik dat de sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid van ZZP-ers nog steeds niet goed geregeld is.”, aldus Stuurman, die stelt dat ZZP-ers ook worden vergeten bij het pensioen. Stuurman: “Zzp’ers hebben als ondernemer sinds jaar en dag een eigen verantwoordelijkheid voor hun oude dag. Lang niet iedere zelfstandige spaart echter voor pensioen. Er zijn zzp’ers – vaak vrouwen – met een laag inkomen in dienst­verlenende beroepen, zoals schoonmaker of thuiszorghulp. Het is voor deze groep vaak geen bewuste keuze om zzp’er te zijn. Zij zijn onderdeel van de ‘flexibele schil’ van ondernemingen. Voor deze groep kan het al moeilijk zijn om rond te komen, laat staan om bij te sparen voor de oude dag. Namens Code Oranje wil ik ervoor pleiten concrete maatregelen komen die de toegang van zelfstandigen tot het pensioen­stelsel verbeteren. Dan kunnen zzp’ers straks ook meevieren als het Nederlandse pensioenstelsel weer als beste ter wereld wordt gekozen. Een pensioenstelsel waarin het niet uitmaakt of je in vaste dienst of als zzp’er werkt.”

Hannie biedt lokale  partijen ondersteuning bij de invulling van hun raadsbevoegdheden op het gebied van arbeidsgehandicapten  en het op goede manier matchen van vraag en aanbod op de lokale/regionale arbeidsmarkt.

Klaas Wilting

Wilting begon zijn carrière bij de Gemeentepolitie Amsterdam in 1964. Na vijf jaar werd hij mentor bij de praktijkopleiding. Naast zijn werk als politieman was hij correspondent voor regionale dagbladen en freelance medewerker van het Noordhollands Dagblad.

In 1980 werd Wilting voorlichter bij de Amsterdamse politie en kreeg landelijke bekendheid met zaken als de ontvoering van Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in 1983. 

In 2019 schreef hij het succesvolle boek: Klaas Wilting – De roerige jaren van een politiewoordvoerder. Dit jaar is het boek “Gevaar loert overal” uitgegeven.

Wilting wordt onze vraagbaak voor alle powered by Code Oranje lokale partijen. Zijn ervaring en kunde zetten we in om Nederland schoon, heel en veilig te houden.

Wilting is blij met de inzet van Code Oranje voor meer veiligheid en leefbaarheid. Evenals Code Oranje vindt hij dat het salaris van de politieman en -vrouw duidelijk moet worden verbeterd. “Zij doen het dagelijkse zware werk voor ons in de samenleving”, aldus Wilting.

Om Nederland veiliger te maken vindt Wilting dat er meer politiemensen zichtbaar aanwezig moeten zijn, met name wijkagenten en/of buurtagenten. Daarbij moeten ze niet steeds worden weggehaald voor andere taken. Wilting: “Daarom ook lokaal de prioriteit neerleggen. Juist de georganiseerde criminaliteit begint in buurten en wijken. Het aantal politiemensen moet dan ook fors omhoog. De grote drugsproblematiek moet stevig worden aangepakt. Drugscriminelen moeten daarbij financieel volledig worden uitgekleed, veel meer dan nu gebeurt. Van straffen, ook voor jongeren, moet weer een duidelijke preventieve werking uitgaan.  De totale strafrechtketen, politie, justitie en rechterlijke macht moet worden versterkt. Ik ben er gelukkig mee dat Code Oranje veel aandacht heeft voor een veilig en leefbaar Nederland.”

Klaas Wilting zal het land intrekken naar onze powered by lokale partijen om te praten over deze onderwerpen.

Klaas adviseert lokale partijen, powered by Code Oranje,  graag over de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als het gaat om het bestrijden van ondermijnende criminaliteit, de inzet op effectieve handhaving, de leefbaarheid in de wijken en de controle op de bevoegdheden van de burgemeester.

Wim van Overveld

Ik ben Wim van Overveld, geboren en getogen in Oudenbosch in 1949. Na mijn studie als Neerlandicus doceerde ik in Tilburg op een middelbare school bijna 40 jaar Nederlands. In die periode trouwde ik, vestigde me in Oudenbosch en kregen we vier kinderen, die inmiddels allemaal getrouwd zijn en voor zes kleinkinderen hebben gezorgd. Vanuit allerlei activiteiten in en buiten het verenigingsleven belandde ik in de lokale politiek en werd in 1986 raadslid en in 1987 wethouder in Oudenbosch. Ik verving een burgemeesterloze periode de burgemeester. In 1994 belandde ik in de oppositie tot 2002. Toen was er na herindeling opnieuw het wethouderschap, nu in Halderberge. In 2006 eindigde dit na verkiezingen en ik werd in 2008 wethouder in Roosendaal. Aan het eind van die periode was ik betrokken bij de voorbereiding tot oprichting van een nieuwe partij: 50Plus. Grondslag was voor een deel de erfenis van Pim Fortuyn. Voor 50Plus was ik 8 jaar lid van Provinciale Staten van Brabant. Door het gerommel binnen de partij dat maar niet ophield stopte ik met het lidmaatschap.

In 2019 was ik lijsttrekker voor de statenverkiezingen voor Ouderenappel Hart voor Brabant.

Hierna sloot ik me aan bij Code Oranje. Mijn drijfveer is altijd geweest, dat politiek zoveel mogelijk bedreven moet worden dichtbij de kiezer. Vandaar steeds mijn keuze voor lokale partijen. De gedachten hierover lopen bij 50Plus en Code Oranje wel parallel.

Thans ben ik nog wel bestuurlijk actief bij de vereniging voor Voedselbanken in Nederland als voorzitter van district Brabant/Zeeland, ben ik  40 jaar voorzitter van een turnvereniging en adviseur van de OR van stichting De Kringloper in West-Brabant.

Wim biedt lokale  partijen (powered by Code Oranje) ondersteuning op de onderwerpen ouderenzorg, pensioenen en de voedselbank.

Wat kunnen mensen doen die meer willen weten of zich willen aansluiten?
 

Wilt u uitgedaagd worden en meedoen in het Code Oranje netwerk van lokale partijen? U krijgt van ons steun bij het opzetten en uitbouwen van uw lokale initiatief of lokale partij. De mensen zijn aan het woord, de volksvertegenwoordigers zijn er voor ons. Kleur Nederland Oranje. Stuur een mail naar info@wijzijncodeoranje.nl
Twitter
Facebook
Instagram
Website
View this email in your browser
Copyright © 2021 Wij zijn Code Oranje, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp