Copy

Nieuwsbrief 16 augustus 2021

Voorwoord

We leven nu vijf maanden na de Tweede Kamerverkiezingen. De ‘oude politiek’ loopt vast in een ondoorzichtige en typisch Haagse formatiepoging, ondanks dat men bij motie een nieuwe bestuurscultuur heeft bepleit. De gevestigde partijen vallen echter terug in ieder denkbaar averechts patroon. Het maakt voortdurend duidelijk waarom het geluid van Code Oranje hard nodig is! Dat geldt ook als het om de lokale democratie gaat. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. In deze nieuwsbrief in zomerse Q&A-stijl leest u daar meer over. 

Code Oranje moedigt lokale initiatiefnemers aan en ondersteunt graag bij deelname aan de verkiezingen! Dus: geef je op en doe mee!
 
Bert Blase
Voorzitter

Wat doet Code Oranje op dit moment voor u?

Code Oranje richt zich momenteel op de opbouw van de vereniging en op de verkiezingen van de gemeenteraad. Code Oranje is zelf geen lokale politieke partij maar biedt een netwerk, een oranje paraplu voor lokale partijen in het hele land. De lokale partijen zijn tenslotte niet verbonden aan landelijk opererende politieke partijen. Het zijn onafhankelijke politieke partijen dus, die maar een prioriteit hebben: het beste doen voor de inwoners van hun gemeente, niet meer en niet minder.
Ziet u een lokale partij met de toevoeging ‘Powered by Code Oranje’, dan weet u het zeker dat u in die partij mensen vindt met passie voor de gemeente of de stad. Deze mensen zijn ondernemend en innovatief en kijken naar de toekomst zonder partijbelang. Deze lokale partij is er voor u, MET de mensen en niet OVER de mensen. De burger draagt de democratie: u bent aan het woord via uw lokale partij, Code Oranje is het ondersteunende netwerk, bewaakt uw invloed en zorgt voor goede contacten in de provincies, Tweede en Eerste Kamer.

Hoe heeft u de campagne voor de tweede kamer verkiezingen 2021 geëvalueerd? 

Code Oranje heeft ruim 40 duizend stemmen behaald, wat neerkomt op 0,6 kamerzetel. Hoewel we meer hadden gehoopt, zijn we trots op dit aantal stemmen, dat door de inzet van louter vrijwilligers is behaald. Uit de evaluatie kwam naar voren dat we niet verder zijn gekomen dan deze 40.000 stemmen door het profiel van de lijsttrekker, de nog geringe naamsbekendheid en beperkte financiële middelen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat lijsttrekker De Mos teveel werd geassocieerd met zijn PVV verleden en zijn lopende zaak met het OM; een beeld dat met name door de sociale media campagne niet is weggenomen. Uit onderzoek voorafgaand aan de campagne kwam een ander beeld naar voren. Deze potentie is niet gerealiseerd en de Code Oranje formule is voor de potentiële kiezers hierdoor onvoldoende uit de verf gekomen. 
Aanvullende hierop is de naamsbekendheid niet sterk genoeg geweest en was er onduidelijkheid over het gebruikte begrip ‘Ombudspolitiek’. Tenslotte was er een gering campagnebudget van circa € 40.000. Ter vergelijking: de meeste landelijke partijen hebben een budget van vele tonnen en zelfs miljoenen euro’s, bij elkaar gebracht door onder andere donaties. Code Oranje maakt zich druk over de invloed van het grote geld op politieke campagnes. Wij zijn dan ook voorstander van het instellen van een maximum campagne budget voor politieke partijen, en (uiteraard) volledige transparantie hierover. Dit zal het democratisch proces verbeteren.

Wie vindt u niet bij Code Oranje?

Code Oranje biedt geen plek voor carrièrepolitici, baantjesjagers, mensen die er zitten voor eigen belang, mensen die houden van bureaucratie, mensen die zich laten sturen door het beleid van een landelijke partij, mensen met dubbele functies, mensen met extreme ideeën. Wij laten het beleid niet bepalen door Den Haag of Brussel: de mensen in het land zijn aan het woord en bepalen hun toekomst met elkaar. 

Hoeveel partijen zijn er al bij u aangesloten?

Er zijn inmiddels ruim 20 lokale partijen die het keurmerk Powered by Code Oranje dragen en aan de gemeentelijke verkiezingen vanuit die gedachte zullen meedoen. Er zijn gesprekken gaande met andere partijen, dus dit aantal zal zeker nog groeien.

Is Richard de Mos nog steeds de lijsttrekker van Code Oranje?

Het korte antwoord is: ‘nee’. Helaas heeft Code Oranje geen zetel verworven in de Tweede Kamer. Maar de beweging ‘van onderop’ gaat door. Code Oranje is tenslotte veel meer dan één gezicht. De focus ligt daarbij nu op de verkiezingen van de gemeenteraad en daarna Provinciale Staten. Wie bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker zal zijn, ligt daarom nog niet vast. Richard de Mos is hiervan uiteraard op de hoogte. Inmiddels heeft Richard de Mos te kennen gegeven in dienst te zijn getreden als woordvoerder bij BVNL/groep van Haga, de partij van Wybren van Haga cs. Wij wensen hem daarmee uiteraard alle succes en hopen dat de ideeën van Code Oranje hem blijven inspireren. 

Wat zijn uw standpunten tov schaal vergroting, klimaat en Europa? 

In de bepaling van standpunten, zal Code Oranje steeds terugvallen op de basis: wij doen het met de mensen en beslissen niet over de mensen. Bij een fors dilemma zullen wij onze inwoners in positie brengen, dit kan door het organiseren van een referendum of een burgertop. Keer op keer blijkt dat als het over mensen gaat, dat schaalvergroting averechts werkt. Code Oranje staat daarom voor een servicegerichte democratie, die lokaal geworteld is en waar de menselijke maat leidend is. Als het gaat over het klimaat dan zijn wij zeker voorstander van goede klimaatmaatregelen, maar ook dit doe je met de mensen en onze bevolking moet daarvan meeprofiteren. Vandaar dat we geen voorstander zijn van windturbines of zonneweides betaald met belastinggeld, waar de grote bedrijven en hun eigenaren de financiële vruchten van plukken. Het zelfde geldt voor Europa: internationale samenwerking is prima maar moet altijd zijn basis vinden in lokale, regionale en nationale zeggenschap (soevereiniteit). Tenslotte: het gebeurt allemaal in gemeenten en regio’s. De menselijke maat is ons uitgangspunt en dat kunnen mensen in Brussel niet voor ons regelen, dat moeten we zelf doen, met elkaar. 

Kunt u een voorbeeld noemen van een kamerlid dat het Code Oranje gevoel uitdraagt?

Ja. Code Oranje vindt Pieter Omtzigt een goed voorbeeld van een echte volksvertegenwoordiger. Hij werkt hard, bijt zich vast in dossiers en schroomt niet de confrontatie te zoeken waar dit nodig is. Hij komt op voor de mensen in land zoals een echte volksvertegenwoordiger hoort te doen. Hulde!

Wat kunnen wij van Code Oranje verwachten in de nabije toekomst?

Zoals het hoort begint het werk in de haarvaten van de democratie: bij de burger en als eerste in de gemeenten. Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen dan ook vele lokale partijen powered by Code Oranje meedoen aan de lokale verkiezingen. Vanuit deze brede basis staat zullen wij ons - gesteund door de lokale mensen uit het land - richten op de provinciale en vervolgens landelijke verkiezingen. We bouwen het rustig op, een stevig een breed fundament is nodig voor een solide volkspartij. 
Wij gaan als Code Oranje dus niet als landelijke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit past niet in onze visie op onafhankelijke lokale democratie, waar mensen vanuit allerlei pluimage zich inspannen om het beste te doen voor hun stad of dorp. Code Oranje staat voor politiek ván, vóór en mét de mensen die het betreft. Bottom-up in plaats van top-down!

Wat kunnen mensen doen die meer willen weten of zich willen aansluiten?
 

Op dit moment streven wij ernaar om zoveel mogelijk in contact te komen met lokale partijen. Wilt u uitgedaagd worden en meedoen in het Code Oranje netwerk van lokale partijen? U krijgt van ons steun bij het opzetten en uitbouwen van uw lokale initiatief of lokale partij. De mensen zijn aan het woord, de volksvertegenwoordigers zijn er voor ons. Kleur Nederland Oranje. Stuur een mail naar info@wijzijncodeoranje.nl
Twitter
Facebook
Instagram
Website
View this email in your browser
Copyright © 2021 Wij zijn Code Oranje, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp