Copy

 -Persuitnodiging donderdag 19 januari-
 

Grootouders overhandigen manifest aan CDA fractievoorzitter Van Haersma Buma

De nieuwe beweging Grootouders voor het klimaat overhandigt donderdagmiddag 19 januari in Den Haag het manifest Een leefbare wereld voor onze kleinkinderen aan CDA fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. De punten in het manifest zijn een oproep aan alle politieke partijen om klimaatverandering hoog op de agenda te zetten en klimaatbeleid vast te stellen voor de toekomstige generaties.

De Grootouders willen laten zien dat er in Nederland vele opa’s en oma’s zijn die zich zorgen maken over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Zij zullen in café Schlemmer het manifest toelichten.  Na ontvangst zal de heer Van Haersma Buma reageren en is er de gelegenheid voor interviews.

Vanaf 19 januari kan iedereen op de website www.grootoudersvoorhetklimaat.nl/manifest het manifest lezen en ondertekenen. Het manifest wordt ondersteund door bekende grootouders , van zowel linkse als rechtse politieke partijen, waaronder  Jan Terlouw, Herman Wijffels, Jan Pronk, Job Cohen, Bram van Oijk, Jacqueline Cramer, Jan de Wit, Theo Bouman, Leen van Dijke  en Joos Ockels. 

Klimaatverandering topprioriteit bij de komende verkiezingen
De eerste signalen van klimaatverandering, zoals afsmeltende gletsjers en ijskappen, zijn nu al zichtbaar. Tegen de tijd dat onze kleinkinderen onze leeftijd hebben, zullen ze veel ernstiger gevolgen meemaken; de zeespiegel gaat stijgen en we zien woestijnvorming. De maatschappelijke gevolgen, zoals voedselschaarste, grootschalige evacuaties en hoge kosten, zullen zeker niet uitblijven. In Nederland was er het afgelopen jaar al wateroverlast en hadden boeren en tuinders veel schade. 

Zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken is 1,5 graad opwarming van de aarde het maximum voor een leefbare wereld. Om dit te bewerkstelligen is een consistent en stevig overheidsbeleid cruciaal voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daartoe kan het volgende kabinet een aantal acties ondernemen, namelijk het realiseren van energieneutrale huizen, het stimuleren van het gebruik van elektrisch vervoer, het opschalen van duurzame energie uit zon, wind en aardwarmte en meer energiebesparing in de industrie.

In Nederland zijn 2 miljoen grootouders die de grootste gevolgen van klimaatverandering zelf niet meer meemaken, maar zij willen wel een leefbare wereld voor hun kleinkinderen achterlaten en verlangen concrete maatregelen van de politiek. Klimaat en energie zouden voor alle politieke partijen topprioriteit moeten zijn bij de komende verkiezingen.

Via de website www.grootoudersvoorhetklimaat.nl kunnen grootouders zich aanmelden en meedoen aan diverse activiteiten. Op die manier laten zij hun stem horen en geven zij aan een duurzame toekomst te verlangen voor de huidige generatie en de generaties na hen.

Samen op de bres voor de volgende generaties.

Praktische informatie
Datum: 19 januari
Tijdstip: 15.30-16.15 uur
Locatie: Café Schlemmer,
Lange Houtstraat 17 te Den Haag

Voorafgaande aan de overhandiging van het manifest vindt van 15.00 uur tot 15.30 uur op Het plein in Den Haag de samenkomst plaats van de Grootouders op het Plein, zoals elke eerste en derde donderdag van de maand.


Noot voor de pers  (niet voor publicatie)
Neem voor meer informatie en interviewverzoeken contact op met:
Matthijs Kettelerij | communicatiemanager Urgenda | matthijs.kettelerij@urgenda.nl | 06-18512891
Het manifest is voor pers vooraf beschikbaar onder embargo.