Copy
Als mediarelatie van Urgenda ontvangt u dit persbericht
Duurzame Troonrede Marjan Minnesma:
‘Leiderschap, visie en lef nodig voor duurzame economie.’

De Nederlandse regering beschikt niet over de benodigde ambitie, visie en leiderschap om een duurzame, robuuste economie neer te zetten, dat stelt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, in haar Duurzame Troonrede van 2013. “Onze politieke leiders laten strategische beslissingen over aan consensus in de polder, waarmee ze ons land opzadelen met een reeks krachteloze compromissen. Het onlangs afgesloten Energieakkoord is zo’n slap onderhandelingsresultaat. Consensus werkt remmend en dat levert de burger netto minder op dan echt duurzame keuzes”, vindt Minnesma.

De nummer één van de Trouw Duurzame top 100 sprak op Duurzame Dinsdag in de voormalige Tweede Kamer haar Duurzame Troonrede uit over de koers die Nederland nu al zou kunnen inzetten, om in 2030 een robuuste economie te kunnen hebben.  
Een visie waar het premier Rutte aan ontbreekt. Hij herhaalde deze week dat hij geen behoefte heeft aan weidse vergezichten en visie. “Een leider zonder visie, die niet een punt aan de horizon durft te zetten en zegt ‘daar gaan we naar toe’, is net zo stuurloos als een stuurman zonder kompas”, stelt Minnesma, “De ‘man on the moon’ mentaliteit van John F. Kennedy ontbreekt volledig in de Nederlandse politiek. Kennedy zette alles op alles om Neil Armstong in 1969 naar de maan te sturen: “I think we have to pay, what needs to be paid”.”

Urgentie 
“Waar het ons in Nederland, maar ook daarbuiten, aan ontbreekt is de wil en de lef om de klimaatverandering, die ons allen bedreigt, echt aan te pakken. Wetenschappers waarschuwen al sinds 1990 voor klimaatverandering. Het is opvallend dat in het afgelopen jaar het vooral bankiers en economen van ondermeer het IMF en de Wereldbank zijn geweest die alarm hebben geslagen over de dreigende klimaatverandering en de economische gevolgen.”

60.000 bouwvakkers uit de WW
Marjan Minnesma stelt voor om de 60.000 bouwvakkers die in de WW zitten 250.000 woningen per jaar energieneutraal te laten maken. “We betalen hen een werkloosheidsuitkering. Dat geld kunnen we beter gebruiken om alle woningen van hun energierekening af te helpen en deze mensen aan werk. Woningen en kantoren gebruiken ruim een kwart van alle energie. Als we dit jaar beginnen met de eerste tientallen huizen, volgend jaar tienduizenden en vervolgens 250.000 woningen per jaar, dan hebben we de Nederlandse gebouwde omgeving nagenoeg energieneutraal in 2030. Het levert directe en indirecte werkgelegenheid op: honderdduizend banen per jaar in de bouw- en apparaten- en installatiesector. Pensioenfondsen kunnen de voorinvestering doen en op zo’n schaal en manier worden georganiseerd dat het hen meer oplevert dan het rendement dat ze nu uit hun beleggingen halen.”

100% Duurzame Energie in 2030
Binnenkort verschijnt van Minnesma het rapport “100% Duurzame Energie in 2030. Het kan als je het wilt.” Het rapport laat zien dat een nagenoeg fossielvrije energievoorziening in 2030 in Nederland haalbaar is. Een betrouwbare en robuuste energievoorziening, die niet duurder is dan een fossiele energievoorziening in 2030 is mogelijk, mits we nu beginnen met verduurzamen. “Het vereist dus leiderschap, lef en visie, investeringen van velen en een omslag in denken. Het is een opgave van ons allen, van iedere burger, ieder bedrijf, alle pensioenfondsen en lokale en regionale overheden; niet alleen van Den Haag. Maar het kan, als we het willen.”

Lees hier (PDF) de volledige Duurzame Troonrede en bekijk de video op www.urgenda.nl en www.youtube.com/urgenda  

Noot voor de pers
Voor meer informatie, interviews en high res beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Matthijs Kettelerij Communicatie & PR Urgenda matthijs.kettelerij@urgenda.nl en 06-18 51 28 91 
Bij gebruik foto, verplichte credit vermelding: Simone de Greef/Fotogreef.nl