Copy
Als media relatie van Urgenda ontvangt u dit persbericht
-Persbericht 2 mei-
Landelijke actie gaat volgende economische zeepbel doorprikken
College van bestuur UvA en HvA wil het voortouw nemen op weg naar ‘fossiel-vrije’ investeringen
 
Het College van Bestuur van de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam heeft in de persoon van Paul Doop vandaag de brief in ontvangst genomen waarin studenten vragen om  geen geld meer in fossiele energiebedrijven te stoppen. Niet via aandelen en niet via de pensioenen. De studenten sluiten zich aan bij de landelijke actie en internationale dag #FossilFreedom en maken zich zorgen over de volgende economische zeepbel die op knappen staat, zoals te lezen is in het rapport ‘Unburnable Carbon’ van Carbon Tracker.  Vorige week bleek uit de nieuwste versie van hun rapport dat 60-80% van het kapitaal dat geïnvesteerd wordt in fossiele energie­bedrijven waardeloos zal worden.
 
Paul Doop van het College van Bestuur van de UvA en HvA gaf aan blij te zijn met de oproep van studenten en wil hier zeker gehoor aan geven. Hij beloofde het gesprek aan te gaan over de investeringen en pensioenen. Hij prees de studenten van Students For Sustainability Amsterdam (SFSA)  dat ze deze actie opgezet hebben en naast hun studie bezig zijn met hun toekomst en hun talenten hiervoor inzetten voor de samenleving. Doop vertelde dat het geld van de UvA vooral geïnvesteerd wordt in de gebouwen in het centrum van Amsterdam, maar hij wil zeker in gesprek  gaan met het pensioenfonds en hierin met zijn CvB het voortouw in te nemen. Daarnaast gaf hij aan dat zowel de UvA als HvA de studenten studies en initiatieven biedt op het gebied van duurzaamheid zoals Future Planet Studies en The Next Generation.
 
Laurie van der Burg, secretaris Students For Sustainability Amsterdam, was zeer positief over de actie van vandaag en de woorden van de heer Doop. “Ik ben erg blij dat meneer Doop onze brief in ontvangst heeft willen nemen en toegezegd heeft in gesprek te willen gaan met het pensioenfonds. We hebben al steun vanuit de universiteit gekregen om te kijken of we een Green Office kunnen openen van waaruit we kunnen werken en op de lange termijn acties kunnen organiseren. Het doorprikken van de symbolische Koolstofbubbels was vandaag een groot succes met een mooie opkomst van de studenten.” 
 
Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, was tevreden met de toezegging van het College van Bestuur van de UvA en HvA. “Ik ben blij dat meneer Doop duidelijk aangaf, eventueel met andere universiteiten, het gesprek aan te willen gaan met het pensioenfonds ABP. Dat lijkt me een hele belangrijke stap! Na de VU, UvA en HvA gaan we verder om uiteindelijk alle Hogescholen en Universiteiten aan te laten haken. Met acties zoals vandaag creëren we momentum. Uiteindelijk moeten we met alle burgers ook de stap maken richting de pensioenfondsen.”  
 
Lisa Olsthoorn, voorzitter studentennetwerk Morgen: “We zien een kettingreactie in Nederland van studenten die zelf de touwtjes in handen nemen voor een duurzame samenleving en toekomst. Die vinden dat de universiteit waaraan zij studeren daar een invloedrijke rol in heeft. Daarom steunen wij deze actie als Morgen!” Na de start op de UvA gaf Laurie van der Burg symbolisch het pakketje ‘geld’ door aan studenten Myrthe Baijens en Tim Haarlem van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Ook studenten van de Universiteit Utrecht haken aan bij de actie en streven ernaar binnenkort hun College van Bestuur door middel van het aanbieden van een brief op te roepen zich in te zetten voor een ‘fossiel-vrije’ universiteit. Wanneer deze lanceringsacties precies gaan plaatsvinden wordt later bekend gemaakt.
 
Doe je rekenwerk
De actie, die in Nederland startte op de VU, is overgewaaid uit de VS en Canada. Onder de noemer ‘Do the Math’ (doe je rekenwerk) riepen studenten van inmiddels honderden universiteiten hun besturen op om af te zien van investeringen in fossiele energiebedrijven. Niet zozeer uit idealisme, maar vanuit de overtuiging dat we te maken hebben met de volgende economische ‘zeepbel’ na de ICT en bankensector: de ‘carbon bubble’. Onlangs zijn er nieuwe feiten hierover uitgebracht in het recentelijk verschenen rapport van Carbon Tracker, Unburnable Carbon 2013 – Wasted capital and stranded assets’, dat een inspiratiebron was voor deze activiteiten.
 
Meer dan 180 landen tekenden het VN Klimaatverdrag en verklaarden dat ze gevaarlijke klimaatverandering gaan voorkomen. Dat betekent dat we op basis van de wetenschap, niet meer dan 2 graden Celsius temperatuurstijging willen. En dat impliceert dat we nog maar weinig CO2 kunnen uitstoten en dus nog maar weinig fossiele brandstoffen kunnen gebruiken; slechts 1/5 van de bewezen wereldwijde kolen, olie- en gasreserves. Verstoken we meer, dan gaan we over de 2 graden heen. Van alle aanwezige voorraden moet dus 4/5 in de grond blijven. Deze voorraden staan echter wel op de balans van de fossiele industrie. Deze zogenaamde ’stranded assets’ moeten dus worden afgeboekt.
 
Niet waardevast
“Aandelen in de fossiele energiebedrijven lijken waardevast”, zegt Urgenda-directeur Marjan Minnesma. “Maar dat zijn ze niet! Fossiele energiebedrijven moeten stoppen met alles uit de grond te halen wat op hun balans staat als bewezen reserves. Dan worden hun aandelen dus veel minder waard. Als je veilig wilt beleggen, kun je beter kiezen voor de economie van de toekomst en je geld stoppen in duurzame fondsen, clean-tech, duurzame energie en bedrijven die werken aan de circulaire economie die draait op groene grondstoffen en duurzame energie. Er zijn steeds meer mensen die dit ook inzien en niet willen wachten tot de zoveelste klimaatramp en dan pas in actie komen.  Dit is pas het begin van een nieuwe beweging, die door zal gaan naar alle universiteiten en uiteindelijk naar de grootste investeerders, de pensioenfondsen.”

Volg deze actie ook op
Twitter: #DivestUvA  #CarbonBubble  #Koolstofbubbel
www.koolstofbubbel.nl

Noot voor de pers (en niet voor publicatie): 
Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen met Matthijs Kettelerij van Urgenda 06-18 51 28 91 matthijs.kettelerij@urgenda.nl of Laurie van der Burg van SFSA 06-48075085
 
Video: State of the planet: By the Numbers
Video: Lancering actie Doorprikken Koolstofbubbel op de VU
Rapport:  “Unburnable Carbon 2013– Wasted capital and stranded assets”
Rapport: World Energy Outlook 2012, International Energy Agency (IEA)
Artikel van Bill McKibben in Rolling Stone “Global Warming’s Terrifying New Math”