Copy
Nieuwsbrief  E-mail niet leesbaar? Klik dan hier
December 2012

 

Dit is de Urgenda nieuwsbrief van december. Kijk voor een volledig overzicht van onze activiteiten op de website www.urgenda.nl . Of volg ons via onderstaande social media links.

Let op: Vanaf 1 januari 2013 is ons nieuwe adres: New Energy Docks Distelweg 113, 1031 HD Amsterdam.

Versnellen

Start 'Wij Willen Actie!'

Afgelopen weken werd duidelijk dat niet alleen duurzaamheids­organisaties zich zorgen maken over versnelde klimaatverandering. Er verscheen een stapel rapporten van organisaties die de noodklok luiden, van o.a. de Wereldbank, tot PWC en het Internationale Energie Agentschap. Zij stellen dat we richting 4 graden gemiddelde temperatuurstijging op aarde gaan. Urgenda heeft dit kabinet gevraagd te doen wat noodzakelijk is: blijf onder de twee graden temperatuurstijging en neem de bijbehorende maatregelen. Hoewel de overheid zelf heeft verklaard onder de twee graden te willen blijven, doet ze niet wat nodig is om burgers en volgende generaties ook een volhoudbare toekomst te geven. Als er niet snel actie wordt ondernomen, gaat Urgenda naar de rechter, om te vragen alle feiten eens te beoordelen en op basis daarvan de overheid op te dragen te doen wat nodig is. Het is geen vechtrechtszaak, we vragen geen schadevergoeding, slechts de actie die beloofd is en die nodig is. 
Urgenda roept zoveel mogelijk mensen en partijen op om aan te haken via www.wijwillenactie.nl. Help Den Haag een handje! Mensen kunnen de actie (financieel) steunen en via het ‘crowdpleiten’ met eigen kennis en ideeën actief bijdragen, ook aan een plan voor Nederland Fossiel Vrij in 2030.  Lees verder

Verduurzaming onderwijs en campus

Urgendarapport TU/e: City of Tomorrow

In opdracht van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is door Urgenda een duurzaamheidsverkenning gemaakt. Dit rapport ‘TU/e Living Lab’ beschrijft hoe de TU/e van haar campus een internationaal vermaarde broedplaats van duurzame innovaties kan maken die nog meer getalenteerde studenten en interessante bedrijven aantrekt. In een tweede rapport de  City of Tomorrow word beschreven hoe de TU/e duurzaamheid in het onderwijs kan integreren en hoe de campus op termijn energieneutraal zou kunnen worden. De TU/e heeft inmiddels eerste stappen gezet. Klik hier om de rapporten online in te zien

Icoonproject Leerpark Dordrecht

4-D systeem onthuld op Duurzaamheidsfabriek

Op 8 november werd de eerste industriële 4-D gevel ter wereld aan de Duurzaamheidsfabriek op Leerpark Dordrecht onthuld. Deze oppervlakte combinatietechnologie werd ontwikkeld door het bedrijf Cablean, daarin ondersteund door Urgenda. Oprichter Peter van Dommele: ”Met deze gevelsystemen kun je elke oppervlakte rendabel maken door energie op te wekken, lucht te zuiveren, regenwater af te vangen en te bufferen, hittestress tegen te gaan, licht of zelfs voedsel te produceren en reclame te maken. Speciale applicaties kunnen op maat worden gemaakt. Op deze manier kun je gevels, daken en zelfs voetbalvelden 24 uur per dag, zeven dagen per week rendabel maken. Er is in Nederland ongeveer 2,6 miljard m2 bebouwd oppervlak dat je op deze manier van waarde kunt voorzien. In de Duurzaamheidsfabriek gaan we samen met industrie, kennisinstellingen en onderwijs meerdere toepassingen ontwikkelen.” Bekijk hier het filmpje 

Urgenda project Wij Willen Zon

SamenwerkingTexelEnergie en Wij Willen Zon

De duurzame energieleverancier TexelEnergie en Wij Willen Zon, een initiatief van Urgenda,  zijn de samenwerking aangegaan. TexelEnergie koopt voortaan collectief in via Wij Willen Zon voor een scherpe prijs. Die scherpe prijs wordt ook bevestigd door de zonnepanelenvergelijker van Greenem waarin Wij Willen Zon bovenaan staat. Bestellen via Wij Willen Zon is voor iedereen nog altijd mogelijk, subsidie is nog beschikbaar via AgenschapNL en nog altijd levert de investering in zonnepanelen op uw dak u meer op dan uw geld vastzetten op een bankrekening. Kortom; doe mee, kom in actie en wek uw eigen energie op. Lees verder

Project Duurzaam voedsel

Op zoek naar De Beste Belegen Kaas van NL

Nadat de Dalinco van teler Harrie van den Elzen door NieuwVers verkozen werd tot Beste appel van Nederland en direct in het schap van Albert Heijn belandde, is het tijd voor een vierde verkiezing. NieuwVers, een initiatief van Urgenda en Foodlog, organiseert per productcategorie wedstrijden om de aandacht van het publiek te vestigen op lekkerder en beter gemaakt eten. Met de wedstrijd om de titel Beste Belegen Kaas van Nederland willen we zichtbaar maken waar de vooruitgang zit die het goede geld van de consumenten verdient. Wilt u meedingen met uw kaas, mail naar dorine.ruter@urgenda.nl. Een deskundige vakjury kiest uit de meest vooruitstrevende koplopers vijf finalisten. Een professionale smaakjury kiest op 9 januari tijdens de Horecava de winnaar. Lees verder

Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling

Conferentie 'crisis creëert ruimte' met lancering D.O.E.

Dankzij de financiële crisis zijn grootschalige ontwikkelingen van nieuwe monofunctionele woon-, werk-, of winkelgebieden passé. De crisis creëert daardoor ruimte voor duurzame gebiedsontwikkelingen zoals productie van hernieuwbare energie, stadslandbouw en creatieve herbestemming van leegstaande kantoren. Maar die ruimte wordt niet vanzelfsprekend benut. Daar zijn grensverleggende concepten voor nodig zoals woondiensten, regionale voedselstrategie, kantorentransformatie en duurzame oppervlakte exploitatie. Deze nieuwe ‘motoren voor duurzame gebiedsontwikkeling’ stonden centraal op de werkconferentie van het Platform DGO: ‘Crisis creëert ruimte!’ Lees verder
Tijdens de conferentie werd door middel van een stop-motion video het concept Duurzame Oppervlakte Exploitatie (D.O.E.) gelanceerd. Graag nodigen we u uit mee te denken over dit thema via o.a. Twitter #doex   Lees verder

Project duurzaam voedsel en Platform DGO

Beebox verbindt boeren en consumenten

Na een succesvolle pilot is Beebox onlangs gestart met de levering aan consumenten van kratten met de (h)eerlijkste producten uit het Boerenhart en de Krommerijnstreek. Daarmee is volgens het Platform DGO een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame ontwikkeling in dit gebied dat de steden en landelijke gebieden omvat in de Gelderse en Utrechtse Vallei, het nationaal landschap Arkemheen / Eemland en Flevoland. Want beebox staat voor een innovatief bedrijfsmodel dat waardevolle verbindingen herstelt tussen boeren en consumenten, tussen stad en platteland en tussen de landbouw en de regionale natuur en voedselcultuur. Lees verder 

Investeren in energiebesparende maatregelen

Laat je inspireren door de 20 bewoners van de Fruitbuurt in Zwaag die de sprong naar energieneutraal wonen wagen! Met hun jaren 70 woningen zouden zij de komende 20 jaar € 60.000,- à € 80.000,- aan energie kwijt zijn. Een deel van dat bedrag investeren zij liever in vergaande energiebesparende maatregelen. Samen met Produbo, Meneer de Leeuw en de gemeente Hoorn en gesponsord door Platform31 verkennen zij welke renovatiemogelijkheden het beste bij hen past: 'Slim Klassiek',  'Comfort Sprong', 'Eco Groei' en 'Steeds Beter'? Lees verder
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier