Copy
-Persbericht 24 september 2015-

Staat gaat toch in hoger beroep langs de traagste weg
Kabinet straalt geen enkele urgentie uit, vindt Urgenda
 
Ondanks tienduizenden verzoeken van topwetenschappers, burgers, bedrijven en de bijna 900 mede-eisers om niet in beroep te gaan, gaat de Nederlandse Staat toch bij het Hof in hoger beroep tegen het vonnis in Urgenda’s Klimaatzaak. Dat betekent dat de Staat alles in deze zaak weer ter discussie kan gaan stellen en het reductiebevel van de rechter om 25% CO2 te reduceren in 2020 (ten opzichte van 1990) aanvecht. Dit terwijl die 25% volstrekt onvoldoende is.  Zelfs de snellere route, die Urgenda had aangeboden, (het Hof overslaan en meteen naar de Hoge Raad, de zogenaamde sprongcassatie), is afgewezen door het kabinet.
 
“Het is glashelder. Door voor jarenlang voortslepende procedures te kiezen laat het kabinet zien dat het klimaatverandering komende jaren niet urgent vindt “, stelt Urgenda directeur Marjan Minnesma, initiatiefnemer van de Klimaatzaak “Burgers en bedrijven zijn al aan de slag maar het kabinet trapt op de rem.”
 
Vandaag vond het debat over de klimaatzaak plaats in de Tweede Kamer. Oppositiepartijen probeerden het kabinet en de regeringspartijen te bewegen om niet in beroep te gaan en om de snellere route van de sprongcassatie te nemen.
“Je bent zo jaren verder, want na de procedure bij het Hof zal de verliezer zeker alsnog in cassatie gaan bij de Hoge Raad”, verwacht Marjan Minnesma. Als de Staat ook daar verliest, zal hij gewoon in 2020 die 25% CO2-reductie moeten behalen. Dat lukt alleen als de Staat nu meteen begint.
“Linksom of rechtsom zal vanaf nu een serieus steviger klimaatbeleid gevoerd worden. Dat is in ieder geval de winst die al behaald is dankzij de klimaatzaak”, zegt Marjan Minnesma.  
 
Urgenda ziet het beroep vol vertrouwen tegemoet en gaat samen met burgers, lokale overheden en bedrijven ondertussen gewoon door met de duurzame versnelling in Nederland.

Meer informatie, video's en stukken via www.urgenda.nl/klimaatzaak

Noot voor de redactie (niet voor de publicatie)

Neem voor meer informatie en interviews contact op met: Matthijs Kettelerij, communicatiemanager Urgenda matthijs.kettelerij@urgenda.nl | 06-18 51 28 91

Fotocredit: Urgenda / Chantal Bekker
Download hier meer high res foto's