Eesti disainerite toodang pälvis 
Amsterdamis suurt tähelepanu

Veebruari alguses võtsid Amsterdamis toimuvast Kesk-Euroopa elustiili messist ShowUP osa seitse Loov Eestiga seotud ettevõtet, katsetamaks oma toodete sobivust Hollandi, Saksamaa, Belgia ja Taani sisseostjatele.

Messil tagab edu hea ettevalmistus ja hoolega valitud ning ülesseatud väljapanek. Ettevalmistustes rahvusvahelistumiseks on võrdselt olulise tähtsusega koolitused, praktikumid ja rahvusvaheliste mentorite nõuanded, mida kõike pakub ka ekspordiprogramm PESA+.

ShowUP on kaks korda aastas toimuv kodu ja kingituste mess, mis on suunatud sisseostjatele üle Euroopa. Sel korral oli osavõtjaid ka Lõuna-Aafrikast. Eesti disainerite messilkäigu organiseeris Loov Eesti koostöös Eesti disainisaadikutega (Estonian Design Ambassadors), kelle eesmärgiks on suurendada Eesti disaini eksporti läbi välisturul tegutsevate disainisaadikute võrgustiku. Pooled ettevõtted osalesid üritusel disainiagentidega juba teist korda, mis näitab, et agentide abi välisturul hinnatakse kõrgelt.

Kesk-Euroopa turu üleküllastatusest hoolimata õnnestus kolmel ettevõttel saada konkreetsed edasimüügi kokkulepped ja toimus ka reaalne müük sisenemaks eriti pretensioonikale Taani turule. Lisaks tundsid väljapanekute vastu huvi mitmed huvilised Hollandist, Belgiast, Saksamaalt, Austriast ja Singapurist. Veel kajastati mitmeid Loov Eestiga seotud ettevõtteid ka mainekas disainiajakirjas Trendline.

PESA+ programmi 5. hooaeg alustab juba 18. veebruaril 2019.
SOOVIN LIITUDA EKSPORDIPROGRAMMIGA PESA+
Osalemine sellisel rahvusvahelisel messil võtab kokku eksami näol ekspordiprogrammi PESA+, mis koondab endas veebipõhise koolitusprogrammi, praktilised töötoad ja rahvusvahelise mentorporgrammi.

5. hooaja programmi jagub kohti veel kuni kahele ettevõttele. Avaldusi ootame hiljemalt 15.02 neilt, kes soovivad ekspordiga alustada või on teinud selles suunas juba esimesi samme, kuid vajavad täiendavaid teadmisi.
SOOVIN SAADA LISAINFOT EKSPORDIPROGRAMMIST PESA+ JA OMA ETTEVÕTTEGA VÄLISTURULE JÕUDA
ShowUP messil olid esindatud järgmised ettevõtted:

KUMA Design
Woolish
Tie&Apron
Pesuliisu
Lucky Laika
Lisa Kroeber Jewellery
Radis Furniture (PESA)


Osalemine messil näitas taaskord, et Eesti tooted on konkurentsivõimalised ja kvaliteetsed, kuid kindlasti tuleb eksporditulu nimel messe külastada korduvalt. Korduv enesest märku andmine süvendab usku toote ja brändi tugevusse ning on usaldusväärsuse märgiks.

Disainiettevõtete osalemist messil toetati Loov Eesti+Maa II projektist, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest.
Copyright © 2019 Loov Eesti, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.