Copy
Is deze e-mail niet goed zichtbaar, klik dan hier.
Finvision
Taxflash
april 2010


Beste <<voornaam>>,

De nieuwe fiscale regels met betrekking tot de "Vennootschapsbelasting Inkomsten 2010" zijn bekend gemaakt door de overheid in het Belgisch Staatsblad. Finvision heeft voor u een samenvatting van deze wijzigingen gemaakt. Door op onderstaande afbeeldingen te klikken kan u de verschillen tussen 2009 en 2010 raadplegen.


KMO definitie
Wanneer is een onderneming een kleine of een grote onderneming?
Beperkte aftrekbaarheid van autokosten op basis van CO2 uitstoot
aanpassing regelgeving
Brandstofkosten en intresten m.b.t. personenwagens
aanpassing regelgeving
Oplaadstations voor electrische voertuigen
Verhoogde investeringsaftrek tussen 2010 en 2012 voor oplaadstations voor electrische voertuigen.
Kilometervergoeding personenwagens
aanpassing regelgeving
Voordeel alle aard personenwagens
aanpassing regelgeving
Investeringsaftrek beveiliging
Voor investeringen ter beveiliging van beroepslokalen, de inhoud ervan en bedrijfsvoertuigen geldt een verhoogde investeringsaftrek.
Voordeel alle aard verwarming en electriciteit
Aanpassing regelgeving voor personeel, zaakvoerders van de onderneming die gratis een woonst ter beschikking krijgen.
 
Betalingen aan belastingsparadijs
Om fraude tegen te gaan werden maatregelen genomen inzake betalingen aan belastingsparadijzen.
 
GSM kosten
Vanaf 1 april 2010 is een sociale regeling ingevoerd voor het privé-gebruik van de GSM, ter beschikking gesteld door de wergever.

Heel wat nieuwigheden zijn al van toepassing sinds 1 jannuari 2010. Andere gaan in voege in de loop van 2010.

Als u bijkomende vragen heeft over deze materie, aarzel dan niet om ons te contacteren!info@finvision.be
tel 011 24 91 70


Ons e-mailadres is:
*|info@Finvision.be|*
Copyright (C) 2009 *|Finvision * Alle rechten voorbehouden.