Copy
Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen mei 2022

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

  • Groeningen trapt af met eerste netwerkbijeenkomst in Onnen
  • Kennismaking met nieuwe Drentse raadsleden tijdens Zomermarkt in Assen
  • Veel belangstelling voor Regiomonitor Regio Groningen-Assen
  • Woningmarkt functioneert beter door regionale samenwerking
  • WK Waterstofrace 4 juni in Assen
  • Vijf vragen aan … Serge de Mul - kerngroeplid Economisch Platform
  • Agenda

Groeningen trapt af met eerste netwerkbijeenkomst in Onnen


Vrijdag 17 juni van 13.00 - 17.30 uur vindt de eerste netwerkbijeenkomst van Groeningen plaats op een bijzondere locatie in Onnen: het Waterleidingbedrijf. Het wordt de officiële aftrap van Groeningen! Met Groeningen zijn we op weg naar een klimaatpositieve regio - en de realisatie daarvan is urgenter dan ooit. Heel veel partijen in het gebied zijn al met projecten bezig, maar als we het sámen doen onder de vlag van Groeningen kunnen we meer, sneller en betere resultaten behalen.
 
Groeningen is de naam van het gebied op de laagveengordel dat van west tot oost door de regio Groningen-Assen loopt. Groeningen is ook de naam van het netwerk waarin overheden, belangenorganisaties, onderwijs en ondernemers het gebied tot bloei gaan brengen. Hier gaan we de natuur beschermen, benutten en beleven en creëren we een natuurlijk 'uitgaansgebied' voor de mensen die in de regio wonen. Groeningen is bestuurlijk ondergebracht bij Regio Groningen-Assen, Bureau Pau heeft op verzoek van de RGA Groeningen in het zadel geholpen met een Uitvoeringsprogramma en de organisatie van het netwerk.
 
Voor deze eerste netwerkbijeenkomst heeft Bureau Pau samen met een aantal netwerkpartners een mooi programma gemaakt. Riksta Zwart, Henk Kosters, Jasper van Belle, Mathijs Dijkstra, Roos Galjaard, Marleen Godlieb en Jolanda Doornbos werken allemaal aan het programma mee. Ook de Belevingskaart Groeningen beleeft deze middag de primeur. Het volledige programma van de bijeenkomst vindt u hier. Aan het eind van de middag is er uiteraard alle tijd om met anderen in het netwerk door te praten en ervaringen uit te wisselen. 
 
U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Kent u mensen voor wie deze bijeenkomst ook interessant zou zijn? Stuur hen de link dan door!
 
Aanmelden netwerkbijeenkomst Groeningen

Kennismaking met nieuwe Drentse raadsleden tijdens Zomermarkt in Assen  


Op 16 mei hebben de vier gemeenten in de kop van Drenthe Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld en Assen een gezamenlijke informatiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwe raadsleden in het gemeentehuis van Assen. Het doel was om kennis te maken met een aantal gemeentegrensoverschrijdende organisaties uit de regio, onder andere de GGD, de Veiligheidsregio Drenthe, Publiek Vervoer, Recreatieschap Drenthe en de RGA. Programmaleider Mobiliteit van de RGA Andries Telgenhof bracht het belang van de samenwerking binnen de regio Groningen-Assen onder de aandacht.
 
Tijdens de Zomermarkt, zoals het evenement was genoemd, was er naast kennismaking ook ruimte voor het bespreken van inhoud en financiën uit de ontwerpbegrotingen. Na een plenair gedeelte kregen de organisaties de kans om zich te presenteren in een pitch van tien minuten. Andries Telgenhof vertelde over de voordelen van de regionale krachtenbundeling als het gaat om het ontwikkelen van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, gemeenschappelijke infrastructuur en de ruimtelijke kwaliteit van de regio. Als voorbeelden gaf hij de verstedelijkingsstrategie, een project als Groeningen, maar ook de link van de RGA met Den Haag als het gaat om financiële middelen voor regionale projecten. Na afsluiting van de presentaties, konden de aanwezigen naar het ontmoetingsplein voor een verdere kennismaking en gesprek. 
 
Hebt u de Zomermarkt voor nieuwe raadsleden gemist en wilt u meer weten over de RGA?
Via onderstaande button komt u op een pagina waar we alle relevante informatie voor u hebben verzameld. 
 
Informatie voor raads-en Statenleden


Veel belangstelling voor Regiomonitor Regio Groningen-Assen

 

In maart is de RGA in samenwerking met het UDC/CBS gestart met het publiceren van de Regiomonitor, om te beginnen met het dashboard voor het thema Wonen. Uit de analytics blijkt dat de Regiomonitor inmiddels 325 unieke bezoekers heeft die gemiddeld 5 tot 6 minuten op de pagina blijven. Bij de start in maart zat de RGA-Regiomonitor zelfs in de top 10 van unieke bezoekers per maand van alle dashboards van het CBS (dat zijn er meer dan 60 voor heel Nederland). En dat is volgens het CBS een bijzondere prestatie. De Regiomonitor wordt dit jaar nog uitgebreid met dashboards voor de thema's Economie en Mobiliteit.
 

Ga naar de Regiomonitor

Woningmarkt functioneert beter door regionale samenwerking

 

Op 28 april heeft Platform31 de resultaten van de analyse naar adaptief programmaren gepresenteerd aan de portefeuillehouders wonen. Voor deze analyse heeft Platform31 de bestuurders en ambtenaren van de regiopartners geïnterviewd. Er is een analyse gemaakt van de huidige samenwerkingsafspraken en hoe die meer kwalitatief en adaptief kunnen worden gemaakt. Het algemeen beeld van de analyse is dat door de samenwerking de woningmarkt in de regio beter functioneert. Dat komt onder andere doordat gemeenten van elkaar weten wanneer ze welke woningen bouwen, waar ze dat doen en hoe dat zich verhoudt tot hun eigen woningbouwprogramma. De geïnterviewden juichen de regionale samenwerking dan ook toe.
 
De analyse laat tevens zien dat de regiopartners meer kwalitatieve afspraken willen om flexibeler te kunnen anticiperen op onzekerheden. Platform31 doet aan de hand van voorbeelden uit het land suggesties hoe adaptieve en kwalitatieve afspraken vorm kunnen krijgen. Hieruit komen een aantal dilemma’s naar voren waarop de regiopartners eerst een antwoord moeten geven. Deze dilemma’s hebben onder andere betrekking op de rol van de regio, de autonomie van individuele gemeenten, welke processen nodig zijn om de afstemming en realisatie van woningen te organiseren, maar ook over welke kwalitatieve aspecten de regiopartners afspraken willen maken. De portefeuillehouders wonen hebben opdracht gegeven om de dilemma’s uit te werken in een 'menukaart' waarmee ze kunnen kiezen uit verschillende instrumenten om adaptieve afspraken te concretiseren in regionale afstemmingafspraken. Ook hebben de provincies het verzoek gekregen om te komen tot één regionale woningbouwmonitor.
 
Naast de analyse van Platform31 heeft het bureau KAW de Trendanalyse 2022 afgerond naar de woningbouwbehoefte in de regio Groningen-Assen. Deze trendanalyse is een update van het Woningmarktonderzoek 2020. De Trendanalyse 2022 geeft als belangrijkste signaal dat er voldoende plancapaciteit bij de gemeenten is en dat het nu vooral noodzakelijk is de plancapaciteit naar voren te halen (te versnellen) en de woningen ook daadwerkelijk te realiseren.
 

WK Waterstofrace 4 juni in Assen


Studententeams uit maar liefst 11 landen strijden zaterdag 4 juni om de Wereldtitel voor ‘beste modelauto op waterstof’ tijdens de WK Waterstofrace 2022 in Assen. Het Drenthe College organiseert het internationale evenement niet alleen vóór studenten maar ook door de studenten van het TT-instituut Drenthe College. Centraal staan het delen van kennis rondom waterstof en verbindingen leggen tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Vanuit de Regio Groningen- Assen heeft dit project een bijdrage van € 5000,- ontvangen.
 
Lees het volledige artikel

Vijf vragen aan...


We stelden vijf vragen aan Serge de Mul, die is begonnen als nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen. Hij volgt hiermee Harry Bulthuis op die onlangs afscheid heeft genomen. Serge de Mul is oprichter en eigenaar van IT bedrijf Ultraware uit Assen. 

Waar moeten we volgens De Mul werk van maken in de regio?

 
"Dat is niet zo ingewikkeld: de energietransitie. Dat is hét thema waar we veel harder mee aan de slag moeten dan nu gebeurt. Vooral in bedrijfsgebouwen en kantoorpanden. Daar valt zoveel winst te behalen."

 
Lees het volledige artikel

Agenda  


3 juni
Platform Groeningen

4 juni
WK Waterstofrace Assen

17 juni 
Netwerkbijeenkomst Groeningen

8 juli
Stuurgroep Regio Groningen-Assen

 

Deel de nieuwsbrief Regio Groningen-Assen

Kent u iemand die mogelijk ook geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief? Stuur hem dan door! Heeft u deze nieuwsbrief ontvangen via iemand uit uw netwerk en wilt u deze graag zelf ontvangen, meld u aan via https://regiogroningenassen.nl/nieuwsbrief/
Copyright © 2022 Regio Groningen-Assen


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp