Copy
Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen september 2022

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

  • 'Geschiedenis van de Toekomst': Let's Regio tijdens Let's Gro!
  • Bestuurders bijgepraat over Verstedelijkingsstrategie
  • Dashboard Economie Regiomonitor opgeleverd
  • Pilot Deelauto in de regio van start
  • Agenda
Foto: Peter Wiersema (c)

'Geschiedenis van de Toekomst': Let's Regio tijdens Let's Gro!

 
Save the date! Vrijdag 4 november van 14.45 - 16.15 uur gaan we tijdens Let's Gro in het Forum graag met u in gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Waarom we dat juist doen tijdens Let's Gro? Omdat de regio niet zonder de stad kan, maar de stad ook niet zonder de regio. Let's Gro is dus een uitgelezen podium voor Let's Regio! We zijn zeer verheugd dat Zef Hemel, planoloog en bijzonder hoogleraar aan de RuG en TU Delft, de bijeenkomst aftrapt met de keynote: 'Geschiedenis van de Toekomst', met als startpunt de allereerste planvorming voor de Regiovisie in de jaren '80.

De regio Groningen-Assen staat bekend om zijn mooie ruimtelijke kwaliteit: je kunt er prachtig wonen, klei- en zandgrond geven het landschap een eigen identiteit en er zijn schitterende natuurgebieden in de nabijheid. Volgens de verstedelijkingsstrategie moeten hier tot 2035 33.000 nieuwe woningen komen. Wat voor effect heeft dat op de ruimtelijke kwaliteit? Welke afwegingen en keuzes moeten we dan maken - en hoe maken we de goede?

Voor deze bijeenkomst hebben de RGA, Libau en bureau Strootman Landschapsarchitecten de handen ineen geslagen. Strootman werkt momenteel in opdracht van de RGA aan de groene en blauwe laag die nog mist in de Verstedelijkingsstrategie. Libau heeft een paar gebiedsbiografieën gemaakt die de gebiedshistorie mooi in kaart brengen. Het publiek wordt tijdens de presentaties van Strootman en Libau uitgedaagd om stelling te nemen en mee te doen aan het gesprek.

Vanaf 7 oktober kunt u zich voor deze bijeenkomst aanmelden via onze website.
 

Bestuurders bijgepraat over Verstedelijkingsstrategie
 

Op vrijdagmiddag 9 september heeft de RGA in het gemeentehuis van Westerkwartier een toelichting gegeven aan zittende én nieuwe bestuurders van de regio Groningen-Assen over de Verstedelijkingsstrategie. Insteek van deze bijeenkomst was om hen bij te praten over dit thema en uit te leggen wat een gezamenlijke strategie tussen Rijk en regio oplevert.
 
Een eerste wapenfeit van deze strategie is ruim 60 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor infrastructuur om de woningbouwlocaties in de regio Groningen- Assen te ontsluiten. Het nieuwe kabinet zet met name in op het versnellen van de woningbouw en stelt hiervoor vanuit het Mobiliteitsfonds van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vele miljarden beschikbaar. De Verstedelijkingsstrategie was de basis voor de projectvoorstellen die zijn ingediend om aanspraak te kunnen maken op deze middelen. Tijdens de bijeenkomst van 9 september deden bestuurders ook de oproep om verder te kijken dan het Mobiliteitsfonds en na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor het sluiten van een Regiodeal met het Rijk. Dit wordt momenteel verkend door de RGA.
 
Achtergrond Verstedelijkingsstrategie
Sinds maart 2019 werkt de Regio Groningen-Assen (RGA) samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu aan een Verstedelijkingsstrategie voor de hele regio. De strategie vloeit voort uit de Woondeal die de gemeente Groningen in december 2019 met minister Ollongren sloot. In de Woondeal zijn afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw in de gemeente Groningen: in 20 jaar tijd komen er 36.000 woningen bij. De minister stelde toen als voorwaarde dat de gemeente, samen met de regiopartners, een verstedelijkingsstrategie voor de hele regio zou opstellen: een integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken en bereikbaarheid.
 

Dashboard Economie Regiomonitor opgeleverd


De Regiomonitor voor de regio Groningen-Assen krijgt steeds verder vorm. Met de toevoeging van het dashboard Economie geeft de monitor een steeds completer beeld van de regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit en economie. Regio Groningen-Assen (RGA) en CBS Urban Data Center (UDC) hebben voor de ontwikkeling van de Regiomonitor eerder een intentieverklaring getekend en zorgen samen voor een goede presentatie van feitelijke informatie. Met deze informatie kunnen de bestuurders in de regio hun beleid beter onderbouwen en waar nodig bijsturen.
 
In het dashboard Economie zijn de indicatoren gebundeld voor de thema’s Werklocaties, Bedrijven, Arbeidsmarkt & Talent, Macro-economie en Internationale handel. En dat levert interessante informatie op. Zo zeggen de indicatoren voor het thema Arbeidsmarkt & Talent iets over de bijdrage van het regionale bedrijfsleven aan de brede welvaart van onze inwoners: worden er voldoende banen gecreëerd om iedereen in staat te stellen om een inkomen te verwerven?
 
Naast de toevoeging van het dashboard Economie is ook het dashboard Wonen geactualiseerd met de nieuwste cijfers, bijvoorbeeld over nieuwbouw, verkoopcijfers van bestaande woningen en demografie. Het volgende dashboard waar nu aan gewerkt wordt gaat over het thema Mobiliteit. Als de drie dashboards operationeel zijn, kunnen we dwarsverbanden tussen de thema’s leggen, waarmee we integraler kunnen gaan werken. 
 
Naar de Regiomonitor

Pilot Deelauto in de regio van start  


Donderdag 27 oktober om 9.00 uur wordt de eerste auto van de pilot Deelauto in de regio feestelijk in gebruik genomen op de hub in Gieten. Nelleke Vedelaar (Gedeputeerde provincie Drenthe), Betty de Boer (directeur Regio Groningen-Assen) en Erik Meems (Directeur Century Autogroep, uitvoerder van de pilot) zullen gedrieën de openingshandeling verrichten.

De hub in Gieten is de eerste van 13 locaties waar een elektrische deelauto geplaatst wordt. In totaal komen er 13 auto's op verschillende hubs langs de N34 en op de P+R in Haren, maar ook in dorpskernen zoals Zuidlaren en Eelde.

Slimmer en duurzamer
Doel van de pilot is enerzijds deelmobiliteit hier meer bekend te maken en aan te bieden, anderzijds te kijken wat ervoor nodig is om dit op de langere termijn aan te kunnen bieden en het gebruik ervan te stimuleren. Bij succes van de pilot kan worden uitgebreid naar andere locaties in de regio. Ook Century heeft als ambitie de mobiliteit slimmer en duurzamer beschikbaar te stellen.

Monitoringskader
De pilot deelmobiliteit in de regio zal na het plaatsen van de eerste auto twee jaar duren, waarbij het de bedoeling is dat het concept ook ná deze 2 jaar blijft bestaan op de verschillende locaties. De Rijksuniversiteit Groningen is hier ook bij betrokken. De universiteit heeft een nulmeting uitgevoerd over deelauto's op de beoogde locaties en zal ons voorzien van een monitoringskader waarbij we deze pilot en de ontwikkelingen hierin goed kunnen bijhouden. 
 
Voor meer informatie

Agenda  


5 oktober
RGA Directeurenoverleg op locatie (Aanpak Ring Zuid)

27 oktober
Pilot Deelauto in de regio van start

28 oktober
Stuurgroep Regio Groningen-Assen

4 november
Let's Regio 'Geschiedenis van de Toekomst' 
 

Deel de nieuwsbrief Regio Groningen-Assen

Kent u iemand die mogelijk ook geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief? Stuur hem dan door! Heeft u deze nieuwsbrief ontvangen via iemand uit uw netwerk en wilt u deze graag zelf ontvangen, meld u dan aan via https://regiogroningenassen.nl/nieuwsbrief/
Copyright © 2022 Regio Groningen-Assen


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp