Copy
Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen oktober 2021

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

  • 25 jaar RGA tijdens Let's Regio! in het Forum Groningen
  • Bestuurders RGA in podcastserie over regionale samenwerking
  • Doorfietsroutes beter herkenbaar
  • Stuurgroep RGA bezoekt Eemshaven
  • Aan de slag met (bij)scholing in het mkb
  • Mkb-vriendelijkste gemeente van Drenthe
  • Agenda

25 jaar RGA tijdens Let's Regio! U komt toch ook?!

 

Regio Groningen-Assen viert op vrijdag 5 november in het Forum Groningen zijn 25-jarig bestaan. Van 15.00 - 17.00 uur zetten we de deuren van de Rabozaal open voor iedereen die de regio een warm hart toedraagt. Kom luisteren naar interessante gesprekken, bekijk de speciale jubileum-regiokaart, leer de regio beter kennen en vier het jubileum deze middag met ons mee. Let's regio!
 
De middag wordt geopend door burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen. Tijdens een kort maar krachtig programma gaan we in vogelvlucht langs 25 jaar regionale samenwerking en kijken we met de Verstedelijkingsstrategie even de toekomst in. Stedenbouwkundige Riek Bakker en de huidige Commissaris van de Koning van Flevoland Leen Verbeek zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de Regiovisie. Zij kijken in verwondering terug en geven antwoord op de vraag der vragen: waaróm eigenlijk?
 

Meer informatie en aanmelden

Bestuurders RGA in podcastserie over regionale samenwerking

 

Het inspiratiefestival Let's Gro neemt ook dit jaar weer een serie podcasts op. Ter gelegenheid van 25 jaar regionale samenwerking zijn onder de titel 'Let's Regio!' een aantal podcasts met bestuurders van Regio Groningen-Assen opgenomen. Let's Gro-er van het eerste uur Bert Popken (Drent van geboorte, woont in Groningen en enthousiaste regiokenner) ging het gesprek met hen aan. Wat is het geheim van het succes van deze samenwerking? Hoe hebben gemeenten en provincies ervan geprofiteerd? Wat zijn daar zichtbare resultaten van? En hoe zien de bestuurders de komende jaren de verdere ontwikkeling van de RGA?

Gedeputeerde Mirjam Wulfse van de provincie Groningen beet begin oktober de spits af. Inmiddels zijn ook de gesprekken met Hans Kuipers (gedeputeerde provincie Drenthe) en José van Schie (wethouder Midden-Groningen) gepubliceerd. De laatste podcasts verschijnen in aanloop naar de jubileumbijeenkomst op vrijdag 5 november.
 

Beluister de podcasts hier

Doorfietsroutes beter herkenbaar 

 

Doorfietsroutes in Groningen en Drenthe vallen steeds beter op. Niet alleen komen er meer brede en comfortabele fietspaden bij in de regio Groningen-Assen, de routes zijn nu ook te herkennen aan logo's op het wegdek en het Doorfietsroute bord langs de routes. Door de routes duidelijker te markeren wordt de herkenbaarheid vergroot en wordt het fietsen gestimuleerd. 
 
Doorfietsroutes verbinden dorpen met steden en zijn steeds meer een alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. Met name forenzen en scholieren verkiezen deze snelle, directe verbinding om door te fietsen. De paden zijn breed, comfortabel, hebben weinig of geen verkeerslichten en de fietser heeft er zo veel mogelijk voorrang op kruispunten. Het wegdek is goed onderhouden en bij gladheid in de winter wordt er direct gestrooid. Fietsers herkennen of ze op een doorfietsroute rijden aan de borden met logo’s langs de route en op het wegdek. De routes worden aangeduid met een F-nummer in een gekleurd kader. De landelijke snelfietsroutes krijgen in heel Nederland dezelfde aanduiding.
 

Lees het volledige artikel

Stuurgroep RGA bezoekt Eemshaven


De Stuurgroep heeft de goede gewoonte om Stuurgroepvergaderingen te combineren met een werkbezoek bij een van de deelnemers weer opgepakt. Donderdag 28 oktober was de gemeente Het Hogeland de ontvangende partij. Na afloop van de stuurgroepvergadering brachten de stuurgroepleden en de portefeuillehouders economische zaken een bezoek aan de Eemshaven.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse van de provincie Groningen en wethouder Eltjo Dijkhuis van Het Hogeland hebben een toelichting gegeven op de uitbreiding van het bedrijventerrein bij de Eemshaven. Hierna werd gesproken over de regionale bedrijventerreinenvisie die met de deelnemers van Regio Groningen-Assen wordt opgesteld. Cas König (CEO Groningen Seaports) gaf tenslotte een toelichting op de ontwikkelingen in de Eemshaven. Hoewel de Eemshaven formeel buiten de regio Groningen-Assen ligt, is er sprake van een duidelijke economische relatie tussen beide gebieden en is het dus goed om te weten wat er speelt.
 

Aan de slag met (bij)scholing in het mkb


Onder deze titel organiseert de kerngroep van het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen op dinsdag 23 november een themabijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst vertellen mkb-ondernemers over hun ervaringen uit de praktijk. Welke obstakels zijn ze tegengekomen bij het voeren van een goed (bij)scholingsbeleid? U hoort ook de succesverhalen en maakt kennis met initiatieven en zzp’ers die u kunnen adviseren en ondersteunen met praktische hulp. Obstakels en oplossingen als (co)financiering van scholing, tijdelijke afwezigheid van werknemers op de werkvloer, motiveren van werknemers (jong en oud), herkenning van leerbehoefte, meester-gezel-aanpak op de werkvloer, het komt allemaal aan de orde.
Meer informatie en aanmelden

Mkb-vriendelijkste gemeente van Drenthe  


Gemeente Noordenveld is door de eigen mkb-ers in Drenthe uitgeroepen tot ‘De mkb-vriendelijkste gemeente’ van de provincie. Dat is de uitkomst van een landelijk onderzoek onder zo’n 20.000 ondernemers. Henk Kosters, wethouder economische zaken, ontving begin oktober een plaatsnaambord en oorkonde uit handen van voorzitter MKB Drenthe Hilbert Wiechers en regiomanager Drenthe Jurgen Elshof.

De verkiezing van ‘MKB-vriendelijkste gemeente’ is een tweejaarlijks onderzoek waarmee MKB Nederland gemeenten wil stimuleren om zich actief in te zetten voor een beter MKB-beleid. Hierbij worden alle gemeenten in Nederland onderzocht op onder andere hun beleid, de lokale lasten en de communicatie. 

Lees het volledige artikel

Agenda  

5 november
Let's Regio! tijdens Let's Gro festival 

12 november
Heisessie RGA: het verhaal van de regio (voor genodigden)

18 november
Pitches ReP-aanvragen

23 november
Economisch Platform: (bij) scholing in het MKB

Copyright © 2021 Regio Groningen-Assen,


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp