Copy
Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen november 2022

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

  • Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen
  • Terugblik 'Geschiedenis van de Toekomst': Let's Regio tijdens Let's Gro
  • 2,2 miljoen voor schone en toekomstbestendige mobiliteit in Noord-Nederland
  • Stuurgroep bezoekt binnenstad Assen
  • P+R Gieten eerste locatie voor elektrische deelauto's in provincie Drenthe 
  • Netwerkbijeenkomst Hive.Mobility 17 november 2022
  • Agenda

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

 
Het Rijk draagt in totaal 242 miljoen euro bij aan de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen. Dit geld komt uit het Mobiliteitsfonds en is bestemd voor de versnelling van de woningbouw. In juni kreeg de regio Groningen-Assen al 49 miljoen euro uit het fonds toegekend voor projecten in Assen, Groningen en Noordenveld. Op 14 november werd bekend dat daar nog eens een bedrag van 193 miljoen bijkomt voor projecten in Groningen en Midden-Groningen. Daarmee krijgt de opgave uit de Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen (21.000 woningen tot 2030) een ferme duw in de goede richting.

Nederland staat voor een ongekende woningbouwopgave: in 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen zijn gerealiseerd. Ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) willen met de financiering van infraprojecten meters maken in de woningbouw. Ze hebben voor de komende 10 jaar met het Mobiliteitsfonds 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe woningbouwlocaties zodat de huizen daar sneller kunnen worden gebouwd.  Het geld is in twee rondes verdeeld; in totaal is zo'n kwart miljard toegekend aan projecten in de regio Groningen-Assen. Ook aan de rand van de regio wordt flink geïnvesteerd: het Rijk ondersteunt het versnellen van woonlocaties in de binnenstad van Winschoten in de gemeente Oldambt met een bedrag van 3,6 miljoen.
 
Lees verder

Terugblik Let’s Regio: Geschiedenis van de Toekomst


Tijdens de achtste editie van het stad-Groningse inspiratiefestival Let’s Gro organiseerden we op vrijdag 4 november in het Forum samen met Stichting Libau en Strootman Landschapsarchitecten een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen Assen. Let’s Regio dus! 

Het was een vol programma met drie sprekers: planoloog en hoogleraar Zef Hemel, landschapsarchitect Joran Lammers en stedenbouwkundige Tim Willems-Kruize. Het thema ruimtelijke kwaliteit werd aan de hand van stellingen en discussie met het publiek vanuit meerdere kanten belicht.
 
Goud in handen
Presentator Jelte Posthumus wist er op een aangename manier de vaart in te houden en opende de bijeenkomst met de vraag aan directeur van Stichting Libau Dorien Fröling wat het belang van deze bijeenkomst is. “Dit is een mooie regio, je mag best stellen dat we hier goud in handen hebben, maar hoe behouden we dat voor de toekomst en toekomstige generaties? Hoe maken we goede keuzes voor de lange termijn, dat is waar een strategie voor nodig is.” 

Zoektocht
De bijeenkomst is het begin van de zoektocht naar wat precies ruimtelijke kwaliteit is en daarover moeten we in gesprek gaan én blijven. Dat de geschiedenis een rol speelt voor de toekomst, is duidelijk aan bod gekomen deze middag. Voor velen was het feit dat men al in 1987 sprak over extreme weersituaties, dé verrassing van deze inspirerende bijeenkomst. "Dit smaakt naar meer!” aldus RGA-directeur Betty de Boer
  
Lees verder en bekijk de aftermovie

2,2 miljoen voor schone en toekomstbestendige mobiliteit in Noord-Nederland 


In het BO MIRT van 2022 is €2,2 miljoen toegekend aan Noord-Nederland voor Veilige, Slimme en Duurzame mobiliteit. Binnen het Noord-Nederlandse programma Slim & Groen Onderweg werken de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden samen met regionale werkgevers, onderwijsinstellingen én het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan schone en toekomstbestendige mobiliteit in Noord-Nederland. Het programma Slim & Groen Onderweg wordt sinds 2020 gecoördineerd door Regio Groningen-Assen.

De mobiliteit en mobiliteitsbehoefte verandert. Nu al, maar zeker in de toekomst zal deze steeds meer bestaan uit flexibiliteit in vervoersmiddelen, die gebruik maken van sterk met elkaar verweven netwerken. Daarbij is veiligheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en comfort bepalend in de keuze. En dit is ook nodig: om als noordelijke regio aantrekkelijk en leefbaar te blijven en bij te dragen aan de vermindering van CO2-uitstoot, moeten we de totale mobiliteit verminderen en onze mobiliteit verduurzamen. Hierdoor neemt de druk op het milieu en de leefomgeving af en ontstaat er meer ruimte voor groen en verblijfsruimte. Dit geldt voor de steden, maar zeker ook voor de kernen en dorpen in de rest van de noordelijke provincies. Dat betekent dat het speelveld rond mobiliteit de komende jaren flink moet veranderen. Veilige, groene en slimme mobiliteit is hierin niet meer het doel op zich, maar een middel dat ons steeds meer en beter kan helpen om doelen in wonen, werken, gezondheid, milieu, klimaat, ruimte en brede welvaart te bereiken. 

Slim & Groen onderweg
De Noord-Nederlandse partners werken al sinds 2018 samen binnen het programma Slim & Groen onderweg, waarin de ambitie is om in 2035 onze mobiliteit zo veel als mogelijk emissievrij te laten zijn. Deze samenwerking is in 2022 geëvalueerd en nogmaals bestendigd. Het programma is vervolgens geactualiseerd, waarbij aansluiting is gezocht bij het Rijksprogramma Veilig Slim & Duurzaam (VSD).  Door in gezamenlijkheid in te zetten op o.a. Smart Mobility, slimme logistiek, de samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit met bedrijven, gedragsverandering, fietsstimulering en deelmobiliteitshubs kunnen we de mobiliteit in de noordelijke provincies en steden verduurzamen. Naast de toekenning van € 2,2 miljoen voor 2023 is er ook een reservering gedaan voor dit onderdeel vanuit het Rijk van € 2,5 miljoen voor het jaar 2024 waarbij de regio minimaal dezelfde financiële bijdrage levert. De plannen hiervoor worden in 2023 verder uitgewerkt. De regio levert ook minimaal dezelfde financiële bijdrage.
 

Stuurgroep bezoekt binnenstad Assen


Vrijdag 28 oktober vergaderde de stuurgroep van de RGA in Assen. Het is een goede gewoonte dat de stuurgroep, die vier keer per jaar vergadert, hier een werkbezoek aan koppelt. In Assen kreeg de stuurgroep een rondleiding door de binnenstad.

De gemeente Assen is hard aan de slag met centrumvernieuwing. Op verschillende plekken wordt het centrum aangepakt. Het Koopmansplein heeft inmiddels een prachtige metamorfose ondergaan. Een groot toonaangevend pand op dit plein wordt helemaal gestript en van een nieuw uiterlijk voorzien. Ook een aantal aanloopstraten naar het centrum worden aangepakt. Dit vergt een lange adem, want het eigendom in deze straten is versnipperd. Het gebied tegenover De Kolk wordt opnieuw ontwikkeld om zo een betere verbinding en aansluiting te krijgen met het centrum. In het Havenkwartier zijn er plannen voor woningen en bedrijvigheid. De aanpak hiervan gaat in fasen, waarbij de gemeente meerdere partijen nodig heeft waaronder bedrijven, de provincie en ook het Rijk.
 

P+R Gieten eerste locatie voor elektrische deelauto's in provincie Drenthe

 
Provincie Drenthe, Regio Groningen – Assen en Century Autogroep zijn gestart met een proef met deelauto’s op 13 locaties in Groningen en Drenthe. De elektrische deelauto’s komen bij verschillende hubs langs de A28/N34 (zoals P+R Haren, Annen en Borger) en in dorpskernen zoals Grolloo, Zuidlaren en Eelde te staan. De eerste deelautolocatie op P+R Gieten is feestelijk geopend op donderdag 27 oktober jl. Op iedere locatie komt in eerste instantie één deelauto.
 
Op donderdag 27 oktober werd officieel de eerste volledig elektrische deelauto op locatie P+R Gieten onthuld door wethouder Ivo Berghuis (Wethouder gem. Aa & Hunze), Betty de Boer (directeur RGA) en Erik Meems (directeur Century). De auto is vanaf nu ook te gebruiken voor reizigers en inwoners van de omliggende dorpen. De betrokken partijen zetten zich gezamenlijk in om toe te werken naar een meer duurzaam en bereikbaar landelijk gebied. Het doel van de pilot is dan ook te ondervinden hoe deelmobiliteit hierin een rol kan spelen. Volgens de partijen zijn de deelauto’s een belangrijke toevoeging op het mobiliteitsaanbod van beide provincies. Zo kan de deelauto een overstap naar elektrisch rijden gemakkelijker maken en zijn de tarieven gunstig doordat de deelauto door meerdere bestuurders kan worden ingezet. De gebruiker wordt eveneens ontzorgd wat betreft verzekeren, onderhoud en reiniging van de deelauto. Met de app Century Deelmobiliteit kan men gemakkelijk de deelauto reserveren, openen en afsluiten. De deelauto kan overal mee naartoe genomen worden, maar moet uiteindelijk weer geparkeerd worden op de plaats waar hij vandaan komt. Op die manier is de deelauto altijd op de juiste plek te vinden. 
 
Voorlopige planning locaties deelauto
November 2022: Eelde en Annen
December 2022: Hoogezand

Vervolg
Het betreft een pilot voor de duur van twee jaar. De Rijksuniversiteit Groningen voert een evaluatie uit van de pilot. Op basis van de uitkomsten willen de partijen kijken wat het gebruik is van de deelauto’s en wat de opties voor de langere termijn zijn. Bij succes van deze pilot kan worden uitgebreid naar andere locaties in de regio. Regio Groningen-Assen, Provincie Drenthe en het ministerie van I&W dragen financieel bij aan deze pilot.
 
Meer informatie en voorwaarden

Netwerkbijeenkomst Hive.Mobility 


Op 17 november 2022 organiseert Hive.Mobility een inspirerende netwerkbijeenkomst met als thema 'Connect the Future'. De mobiliteit van de toekomst is verbonden, mits er samengewerkt wordt. Zijn overheden, bedrijven en kennisinstellingen gereed voor deze transformatie? Dit zal allemaal aan de orde komen tijdens HIVE LIVE met een afwisselend programma vol innovatie, inspiratie en creativiteit.

Datum: 17 november 2022
Tijd: 14.00-17.30 uur
Locatie: DOT Groningen, Vrydemalaan 2 in Groningen

Sinds oktober 2020 is de RGA officieel strategisch partner van Hive.Mobility het innovatiecentrum voor slimme en groene mobiliteit: www.hivemobility.nl

Meer informatie en aanmelden

Agenda  


17 november
Netwerkbijeenkomst Connect the Future Hive.Mobility 

25 november
KNW Najaarscongres (Koninklijk Nederlands Waternetwerk) in Rotterdam
Presentatie over Groeningen

30 november 
Directeurenoverleg Regio Groningen-Assen

2 december
Platform Groeningen

16 december
Stuurgroep Regio Groningen-Assen
 

Deel de nieuwsbrief Regio Groningen-Assen

Kent u iemand die mogelijk ook geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief? Stuur hem dan door! Heeft u deze nieuwsbrief ontvangen via iemand uit uw netwerk en wilt u deze graag zelf ontvangen, meld u dan aan via https://regiogroningenassen.nl/nieuwsbrief/
Copyright © 2022 Regio Groningen-Assen


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp