Copy

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen juni 2021

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

 • Bijeenkomst Raden en Staten Verstedelijkingsstrategie
 • Bijdragen voor Groeningen-projecten
 • Vijf vragen aan Peta de Vries- Economisch Platform
 • 'Slimme' verkeerslichten aangezet 
 • Bijeenkomst leercultuur in het MKB
 • ReP-bijdrage voor drie projecten
 • Van busstation naar Hub Roden
 • Agenda


Bijeenkomst Raden en Staten Verstedelijkingsstrategie
 

De Verstedelijkingsstrategie voor de regio Groningen-Assen nadert zijn voltooiing. Sinds begin 2020 werken overheden in de RGA samen aan de opstelling van deze strategie. Op 17 september van 14.00 tot 16.00 uur praten wij raads- en Statenleden bij over de stand van zaken. Zij krijgen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Naar verwachting wordt de Verstedelijkingsstrategie op 25 november 2021 tussen Rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg over het meerjarenprogramma Ruimte en Transport vastgesteld. Over de uitvoering van de strategie wordt vervolgens een bestuursakkoord gesloten.
 
Achtergrond Verstedelijkingsstrategie
De komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland waar de woningkrapte het grootst is het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is een van deze zes gebieden. Tot 2040 moeten hier en in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Afgesproken is om deze Woondeal verder uit te werken in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA).
 
T-structuur
De Verstedelijkingsstrategie wordt uiteraard niet vanaf nul bedacht en getekend. De RGA bestaat immers al een kwart eeuw en in die 25 jaar hebben we altijd afspraken gemaakt over woningbouwplannen, de bereikbaarheid, bedrijventerreinen en de ruimtelijke kwaliteit van de regio. De zogenaamde T-structuur die onze regio kenmerkt en de ontwikkeling van kerngemeenten met een woningbouwopgave zijn opgaven die ons gebracht hebben tot waar we nu staan. In een aantal fasen (informatie ophalen, modellen ontwikkelen en ruimtelijke principes bepalen) werken wij nu aan de definitieve Verstedelijkingsstrategie.

Bijdragen voor Groeningen-projecten
 

Regio Groningen-Assen coördineert het uitvoeringsprogramma Groeningen. Van de negen ambassadeursprojecten in dit programma hebben vier projecten een bijdrage gekregen van de RGA. Alhoewel alle negen ambassadeursprojecten bijdragen aan de RGA-thema’s, voldoen de vier gehonoreerde projecten in meerdere mate aan de thema’s economie, wonen en mobiliteit. Het gaat om de volgende projecten:

 1. Miscanthusteelt
 2. Beleefbaarheid gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier
 3. Vergroenen bedrijventerrein Roodehaan, inclusief fietspad en natuurontwikkeling
 4. Roegbainderspad: Verbinding tussen 't Roegwold en de Woldstreek

Daarnaast is een bijdrage beschikbaar gesteld voor het maken van een belevingskaart van Groeningen, een samenwerking van Staatsbosbeheer en RGA met het brede netwerk Groeningen. Partijen als Kop van Drenthe en Marketing Midden-Groningen hebben zich al aangemeld om mee te denken.

Kijk voor meer informatie over Groeningen

Vijf vragen aan...

We stelden vijf vragen aan Peta de Vries, die onlangs is begonnen als nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen. Ze is dean/instituutsdirecteur van het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool.

Lees het volledige artikel

Wie is Peta de Vries?

Peta de Vries is dean/instituutsdirecteur van het Instituut voor Engineering en daarmee integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek.

'Slimme' verkeerslichten aangezet

Vaker en sneller groen licht om de doorstroming van verkeer te bevorderen. Dat doen de intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die op vrijdag 18 juni zijn gelanceerd door Groningen Bereikbaar en Regio Groningen-Assen, samen met de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe.

Deze ‘slimme’ verkeerslichten zien, door middel van apps, wat voor en hoeveel verkeer eraan komt en passen zich hierop aan. De iVRI’s zijn tijdens een digitaal evenement officieel aangezet door wethouder van de gemeente Groningen Philip Broeksma en directeur van Groningen Bereikbaar Wilko Huyink.

Lees het volledige artikel

Bijeenkomst leercultuur in het MKB


Op 22 april organiseerde het Economisch Platform van de regio Groningen-Assen een digitale bijeenkomst met ongeveer 25 experts over leercultuur binnen mkb-bedrijven. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de projectgroep van Talent in de Regio
Lees het volledige artikel

ReP-bijdrage voor drie projecten
 

Vanuit de Regeling Regionale Projecten (ReP) hebben drie projecten een bijdrage gekregen:
1. Stichting BuildinG - project 'Klimaatproeftuin Zernike' (€ 273.000)
2. Stichting PEN EM - project 'zero-emission luchtvaart Noord-Nederland' (€ 37.000)
3. Stichting Enne Jans Heerd - project 'Enne Jans Heerd & Maarhuizen' (€ 300.000)

Deadline volgende ronde
Voor de volgende ronde kunnen weer projectaanvragen worden ingediend bij het Regiobureau van Regio Groningen-Assen. De deadline hiervoor is 27 september 2021. Vóór een aanvraag in behandeling wordt genomen, vindt eerst een gesprek plaats over de concept-aanvraag met de projectleider van de ReP-regeling.

 

Van busstation naar Hub Roden
 

Er verschijnen steeds meer OV-hubs in de regio Groningen-Assen om de mobiliteit tussen steden en dorpen te verbeteren. Het busstation in Roden is nu ook verbouwd tot een OV-hub. Zo kunnen reizigers sneller, duurzamer en veiliger van Roden naar Stad… en weer terug! Wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld vertelt erover in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=gN4o8bZtptA
 

Fijne vakantie
 

In de zomerperiode is het Programmabureau van de RGA minder bezet, maar telefonisch (van 9.00-13.00 uur) en per mail bereikbaar (info@regiogroningenassen.nl). Vanaf maandag 23 augustus zijn we weer volop in bedrijf. We wensen u een fijne vakantie!
 

Agenda  

17 september
Bijeenkomst Raden en Staten Verstedelijkingsstrategie RGA
27 september
Deadline indienen aanvragen ReP-regeling
 

Copyright © 2021 Regio Groningen-Assen,


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp