Copy

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen april 2021


LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

  • Groeningen komt tot leven
  • Regio Groningen-Assen bestaat 25 jaar
  • Vijf vragen aan Wietske Degen
  • RGA-website in een nieuws jasje
  • RGA in de media
  • Agenda


Groeningen komt tot leven  

Groeningen - zo heet het gebied op de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen dwars door de regio Groningen-Assen loopt. Een gebied met een grote variatie aan natuurgebieden en landschappen met kansen op gebied van water, natuur, klimaat, maar ook voor recreatie, wonen, werken en ondernemen. Vorig jaar heeft het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen hiervoor het 'Netwerk Groeningen' opgezet. De komende jaren gaan de partners in dit netwerk het bijzondere natuurgebied beschermen waar het moet en benutten waar het kan. Er is een Uitvoeringsagenda opgesteld met ambassadeursprojecten die Groeningen tot leven brengen.

Lees het volledige artikel

RGA bestaat 25 jaar  

Regio Groningen-Assen bestaat in 2021 25 jaar. Zodra de coronamaatregelen het toelaten gaan we hier op feestelijke wijze aandacht aan besteden.
 
Als aftrap van ons jubileumjaar vertellen directeur en bestuurders van de RGA in het nieuwste nummer van Kijk op het Noorden over het succes van deze regionale samenwerking: "We hebben hier met elkaar de mooiste woon-werkregio van Nederland gemaakt." Regio Groningen-Assen: 25 jaar samen goed voor elkaar! 

Lees het volledige artikel

Vijf vragen aan...

Wietske Degen is onlangs begonnen als nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen. Ze volgt hiermee, namens de Rijksuniversiteit Groningen, Iris Vis op. Vijf vragen aan Wietske Degen die sinds oktober 2020 werkt als coördinator bij Industry Relations van de universiteit.

Lees het volledige artikel

Wie is Wietske Degen?

Wietske Degen is werkzaam als coördinator bij Industry Relations van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze zet zich in voor de verbinding tussen de universiteit en haar partners, zoals bedrijven, overheden en kennisinstellingen

RGA-website in een nieuw jasje  

Websitebouwer Wildsea heeft de site van Regio Groningen-Assen in een nieuw jasje gestoken. In het design is uitgegaan van mobile gebruik, omdat de meeste mensen onze site blijken te bezoeken via een mobile device. Op desktop ziet het er dus iets anders uit, maar de informatie is op alle devices uiteraard hetzelfde.
 
De nieuwe site heeft een eenvoudiger menustructuur die gelijke tred houdt met de thema's van de RGA: economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen. Verder zijn de publicaties, de subsidieregeling ReP en de projecten beter en sneller te vinden. En wat voor het Regiobureau een groot voordeel is: het beheer van de site is nu makkelijker zelf te doen dankzij een eenvoudiger CMS. De site is nog in ontwikkeling, we werken de komende tijd per thema-onderdeel aan heldere, relevante, praktische en foutloze informatie.
 
Mist u informatie of heeft u tips om de site te verbeteren? We horen het graag! Stuur uw reactie naar secretariaat@regiogroningenassen.nl

Ga naar onze vernieuwde website

RGA in de media  

 

Mobiliteitsstrategie

In het Dagblad van het Noorden verscheen op 23 maart een artikel over de Mobiliteitsstrategie van de RGA. 'Eigentijds reizen: met de auto naar een ov-hub, nog even een pakketje oppikken en met de deelfiets verder." Lees het volledige artikel hier.

Lees het volledige artikel

Verstedelijkingsstrategie

De RGA begeleidt het proces van de Verstedelijkingsstrategie. Dagblad van het Noorden publiceerde er op 29 maart over. "De Regio Groningen-Assen wil voor de zomer afspraken met het rijk maken over een verstedelijkingsstrategie. Er zijn 36.000 huizen nodig tot 2040. De komende maanden bepaalt de regio zelf waar ze komen te staan." 

Lees het volledige artikel

Agenda  

22 april
Digitale expertbijeenkomst Economisch Platform (voor genodigden)
30 april
Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
26 mei
Digitale bijeenkomst Business meet University (georganiseerd door RUG)
27 mei
Pitches ReP-aanvragen

Copyright © 2021 Regio Groningen-Assen,


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp