Copy
Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen december 2021

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

  • Regeerakkoord Kabinet Rutte IV biedt perspectief voor Regio Groningen-Assen
  • CBS-onderzoek verhuisketens in regio Groningen-Assen
  • Dashboard verhuisbewegingen geactualiseerd
  • Kansen voor een modal shift in de Noord-Nederlandse logistieke sector
  • Vijf vragen aan...Ralph Steenbergen kerngroeplid van het Economisch Platform
  • Luchttaxi's: waardevolle toevoeging op passagiersvervoer in Noord-Nederland
  • ReP-bijdrage voor de Canadian trail 
  • Agenda

Regeerakkoord Kabinet Rutte IV biedt perspectief voor Regio Groningen-Assen

In het nieuwe regeerakkoord heeft Kabinet Rutte IV het voornemen om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren oplopend tot 1 miljoen woningen in 10 jaar tijd. Daarbij wordt 7,5 miljard gereserveerd voor een goede ontsluiting van deze nieuwe woningen. Goed nieuws voor de Lelylijn: maar liefst 3 miljard euro wordt gereserveerd voor de realisatie!

De Regio Groningen Assen werkt hard aan de ingrediënten voor een Verstedelijkingsakkoord dat de RGA in juni wil sluiten met het Rijk. Hierin moeten afspraken worden gemaakt over de realisatie van 35.000 woningen in deze regio tot 2040 en de daarbij behorende integrale ontwikkel- en (voor)investeringsagenda.

Er is niet alleen een enorme kwantitatieve opgave, ook hebben we met het Rijk afgesproken dat kwaliteit van nieuwbouw leidend is en dat we niet de probleemwijken van de toekomst gaan bouwen. Daarbij moeten we integrale afspraken maken over het gehele pakket en niet steeds de komende jaren per project of thema weer opnieuw in gesprek met het Rijk om tot uitvoeringsafspraken te komen.

Goed nieuws in het regeerakkoord is ook dat het kabinet ‘hubs’ wil ontwikkelen waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel-)auto, (deel-)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Ook wordt er geïnvesteerd in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen. Deze ambitie sluit naadloos aan op de ambities in de Regio Groningen Assen.

Lees het volledige artikel

CBS-onderzoek verhuisketens in regio Groningen-Assen

 
Hoeveel woningen laten verhuizers naar nieuwbouwwoningen achter en welk type woningen zijn dit? Het CBS heeft op verzoek van de gemeente Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de verhuisketens in de hele regio Groningen-Assen. Met de uitkomsten kan rekening worden gehouden in de toekomstige woningbouwprogramma's.
 
Sinds 2017 werken het CBS en de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen nauw samen in het Urban Data Center (UDC). Binnen dat UDC wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van zowel CBS-data als data van de gemeente voor effectief beleid. Ook voor de regio Groningen-Assen voert het UDC onderzoek uit. Dit wordt namens het CBS gecoördineerd door Jelmer Hitzert: "Het afgelopen jaar hebben wij vernieuwend onderzoek gedaan naar de verhuisketens in Groningen en de regio om meer zicht te krijgen op de volgende vragen: op welke manier leidt nieuwbouw tot verhuisketens en welke effecten hebben deze verhuisketens op de bestaande woningvoorraad?
Lees het volledige artikel

Dashboard verhuisbewegingen geactualiseerd

 
Het dasboard Verhuisbewegingen van het CBS is geactualiseerd. Het laat van 2017 tot en met 2020 de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

In het dashboard zijn cijfers opgenomen van bijna 80 gemeenten. Zij hebben zich via de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) of bij het CBS aangemeld voor deelname aan dit verhuizingendashboard. De gemeente Groningen koopt deze data zelf in, Regio Groningen-Assen koopt de data in voor de overige deelnemende gemeenten.

Het dashboard Verhuisbewegingen geeft antwoord op verschillende vragen. Waar komen de mensen vandaan die zich in een gemeente vestigen? Verhuizen de vertrekkers naar buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeenten of zelfs het buitenland? Wat is de invloed van de coronacrisis in 2020? Het dashboard geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

Lees het volledige artikel

Kansen voor een modal shift in de Noord-Nederlandse logistieke sector


Noord-Nederland heeft in 2018 uitgesproken om in 2035 zoveel mogelijk emissievrij te willen zijn wat betreft mobiliteit. De inzet op modal shift in de logistiek is één van de onderdelen die hieraan een bijdrage kan leveren. Door vervoer over de weg te bundelen en te verplaatsen naar water of spoor worden er minder kilometers op de weg gemaakt. Dit kan leiden tot meer ruimte op de weg, minder uitstoot door vrachtverkeer en/of een ander kostenplaatje. Om deze redenen wordt hier ook aandacht aan geschonken in het Rijksbeleid. Om in beeld te krijgen wat de kansen zijn voor een modal shift in Noord-Nederland, heeft Regio Groningen-Assen namens de drie noordelijke provincies een onderzoek uit laten voeren door Panteia, welke nu is afgerond.

Lees het volledige artikel en de resultaten van het onderzoek
De actielijn logistiek in het programma Slim & Groen onderweg Noord-Nederland wordt gecoördineerd door Regio Groningen-Assen.

Vijf vragen aan... Ralph Steenbergen, kerngroeplid van het Economisch Platform


We stelden vijf vragen aan Ralph Steenbergen. Hij is al heel wat jaren betrokken bij de regio Groningen-Assen als lid van de kerngroep van het Economisch Platform. 
 

Wie is Ralph Steenbergen


Ralph Steenbergen is al heel wat jaren, zoals hij het zelf zegt "op mijn eigenwijze manier", actief in de vastgoedwereld in de regio Groningen-Assen. Hij was onder anderen samen met Nick Stevens initiator van The Big Building, voorheen actief achter het Hoofdstation in Groningen. 
Lees het volledige artikel

Luchttaxi's: waardevolle toevoeging op passagiersvervoer in Noord-Nederland 


Elektrische luchttaxi’s kunnen een rol gaan spelen in de bereikbaarheid van en binnen Noord-Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek van M3 Consultancy en PEN EM dat mede mogelijk is gemaakt door Hive.Mobility, de Provincies Groningen- en Drenthe en Regio Groningen-Assen.
 
De eVTOL-vluchten stoten geen CO2 en fijnstof uit, hebben lagere kosten en zijn stiller dan huidige helikoptervluchten. Gerben Broekema, mede-oprichter van PEN EM: "De meeste mensen kunnen zich wel een voorstelling maken hoe het is om de huidige helikopteroperaties, zoals medische vluchten, te vervangen door deze schonere, stillere en goedkopere technologie. Maar de verwachting is dat de kosten op langere termijn dermate dalen, dat ook passagiersvervoer met luchttaxi’s voor de Nederlandse markt reëel wordt."

Er zijn meerdere routes binnen en naar Noord-Nederland die voor passagiersvervoer relevant zijn. Denk hierbij aan snel en duurzaam vervoer naar de havens, bestemmingen over de grens of de Waddeneilanden. De operationele integratie van de luchttaxi’s bij regionale luchthavens zoals Groningen Airport Eelde is goed realiseerbaar.
Lees het volledige artikel
Medewerkers van de RGA lieten zich op 19 november informeren over en inspireren door de innovatieve ontwikkelingen binnen Groningen Airport Eelde. Klik hier voor het bericht erover.

ReP-bijdrage voor de Canadian trail 


De 'Canadian trail' is een internationale lange-afstandswandelpad van Londen naar Berlijn en wordt een uniek en duurzaam monument. Voor het gedeelte dat door onze regio loopt is een bijdrage van € 50.000 toegekend uit de regeling Regionale Projecten van de RGA. 

De Canadian Trail volgt de opmars van de westerse geallieerden in 1944 en 1945 langs een route van 3.000 km. Vanuit Zuid-Engeland, via Normandië, België en Nederland naar Berlijn. De verhalen en plekken rond de Canadese bevrijding van de regio Groningen-Assen worden fysiek met elkaar verbonden en in samenhang zichtbaar maken. De route vormt een letterlijke verbinding van musea, monumenten en verhalen. Het traject door de regio Groningen -Assen wordt onderdeel van de grotere route ‘In de voetsporen van de Canadese Bevrijders’. Die loopt vanuit de Achterhoek, door Overijssel naar Drenthe en Groningen.

Met dit project sluit de regio Groningen-Assen aan op de internationale Hiking Trail Liberation Route Europe. 


Deadline volgende ronde

Voor de volgende ronde kunnen weer projectaanvragen worden ingediend bij het Regiobureau van Regio Groningen-Assen. De deadline hiervoor is 28 maart 2022. Vóór een aanvraag in behandeling wordt genomen, vindt eerst een gesprek plaats over de concept-aanvraag met de projectleider van de ReP-regeling.

 

Agenda  

27 december t/m 31 december 2021
Regiobureau gesloten 

27 januari 2022
Portefeuillehoudersoverleg Economie 

Regio Groningen-Assen wenst u alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2022!!

Copyright © 2021 Regio Groningen-Assen,


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp