Copy
Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen januari 2021

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

  • Proef met elektrische deelauto's in Groningen en Drenthe
  • Onderzoek gestart naar adaptief programmeren woningbouw
  • Belevingskaart Groeningen in de maak
  • Operatie Julianaplein: 11 februari - 9 mei
  • Regiobijdrage voor historische boerderij Enne Jans Heerd in Maarhuizen
  • Agenda

Proef met elektrische deelauto's in Groningen en Drenthe: vul de enquête in! 

Binnenkort gaat in een deel van de regio Groningen-Assen en de provincie Drenthe, tussen Groningen en Borger, een proef van start met elektrische deelauto’s. Die worden neergezet op verschillende vervoershubs en in dorpskernen. Met de proef willen de betrokken overheden kijken of deelauto’s een waardevolle toevoeging zijn op het vervoersaanbod in de regio.

De Rijksuniversiteit Groningen voert samen met de provincie Drenthe en Regio Groningen-Assen de proef uit, waarvan ook een enquête een onderdeel is. Bent u ouder dan 18 jaar, in het bezit van een rijbewijs en woont en/of werkt u in Groningen of Drenthe? Dan horen wij graag uw mening over de proef. Vul hier de enquête in - het duurt slechts 10 minuutjes - en maak daarmee kans op een waardebon t.w.v. €50,-!

Lees het volledige artikel

Onderzoek gestart naar adaptief programmeren woningbouw


Platform31 is gestart met een onderzoek naar het adaptief programmeren van de woningbouw in de regio Groningen-Assen. Adaptief programmeren is een uitwerking van de Toekomstagenda Regio Groningen-Assen, waarin is opgenomen dat de RGA naast kwantitatieve afspraken over woningbouw ook op de kwaliteit ervan wil sturen.

Beter anticiperen
Adaptief programmeren biedt de mogelijkheid om beter in te kunnen spelen op onzekerheden op de woningmarkt in de toekomst. De werkwijze is erop gericht om weerbaarder te worden voor deze onzekerheden. Immers weten we nu niet hoe de economie er over en paar jaar uit ziet, waar het (Rijks)beleid op gericht is en of er wel voldoende bouwmaterialen of -personeel beschikbaar is. Ook de woonwensen van de consument kunnen veranderen. Om beter te kunnen anticiperen op deze onzekerheden is het van belang de woningbouwafspraken meer te richten op procesafspraken en interactie dan alleen de aantallen.

Regionale woningbouwafspraken
Platform31 start met het inventariseren van kwalitatieve thema’s die spelen op de regionale woningmarkt en de doelstellingen die de deelnemers hebben bij de regionale woningbouwafspraken. Hiervoor gaat Platform31 interviews houden met bestuurders en ambtenaren van de deelnemers van de RGA. Deze inventarisatie vormt een opmaat naar een gezamenlijke visie, ambitie en opgave van de regionale woningmarkt.
 

Belevingskaart Groeningen in de maak

"Woon je in deze regio, dan ken je vast een of meer van de natuurgebieden. Misschien heb je wel eens een fietstocht rond ‘t Roegwold gemaakt, geroeid op het Leekstermeer, vogels gespot bij de Onlanden, de beeldentuin van de Fraeylemaborg bezocht of gewoon gezwommen in de Hoornseplas. Allemaal stukjes Groeningen."

Met deze tekst begint de belevingskaart Groeningen waar Staatsbosbeheer, Kop van Drenthe en Marketing Midden-Groningen gezamenlijk aan werken. De belevingskaart is een van de ambassadeursprojecten van Groeningen. De komende maanden zal deze kaart zowel op papier als digitaal worden gemaakt. Het eindresultaat wordt in juni tijdens de bijeenkomst van het Groeningen-netwerk gepresenteerd.
 
Blauwgroene gordel
Groeningen is de verzamelnaam voor een heleboel kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende landschappen ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen. Samen vormen deze gebieden de blauwgroene gordel onder de stad. Daar waar stad en land bijna natuurlijk in elkaar overlopen. Groeningen strekt zich uit van de Marumerlage en het Leekstermeer in het westen, tot aan de oevers van het Zuidlaardermeer in het zuiden en 't Roegwold en het Schildmeer in het oosten. Het gebied ligt in zes verschillende gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe. De RGA voert de regie over het netwerk Groeningen waarbinnen projecten worden ontwikkeld die het gebied tot leven gaan brengen.
 
Ambassadeursproject
Belevingskaart Groeningen zal ook onder de aandacht worden gebracht bij de bestuurders die bij Groeningen betrokken zijn tijdens de eerste bijeenkomst van Platform Groeningen op 11 februari 2022. Wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld zal deze bijeenkomst voorzitten. Tijdens het Platform Groeningen worden de betrokken bestuurders bijgepraat over de stand van zaken. Zij kunnen dan kennis opdoen, zich laten inspireren over de mogelijkheden van Groeningen en er samen over van gedachten wisselen.
 

Operatie Julianaplein: 11 februari- 9 mei

Groningen krijgt een nieuw Julianaplein. Daarvoor gaat het huidige knooppunt op de schop en komt er eerst een tijdelijke kruising. Tussen 11 februari en 9 mei worden verschillende rijrichtingen afgesloten (A7, zuidelijke ringweg N7, A28). Dit levert 3 maanden lang ernstige verkeershinder op in en rond de hele stad.
 
Hinder in de hele stad
De afsluitingen hebben grote gevolgen voor de hele stad Groningen. Er is forse verkeershinder te verwachten op de omleidingsroutes, maar ook op veel andere wegen in en rond de stad. Houd hier rekening mee en laat zoveel mogelijk de auto staan. Om het verkeer door te laten stromen is het nodig dat er, tussen februari en mei, elke dag 80.000 minder auto’s op het wegennetwerk in en rond Groningen rijden. Lukt dit niet, dan loopt de boel gegarandeerd vast.
 
De dringende oproep aan alle automobilisten is: pas tijdens Operatie Julianaplein je reisgedrag aan. Werk thuis, als dat kan. Pak de fiets of het OV. Als je echt met de auto moet, reis dan via een P+R of buiten de spits.
 
Roadshow
Tussen dinsdag 25 januari en woensdag 2 februari bezoekt Groningen Bereikbaar bedrijven in de hele stad Groningen. Tijdens deze roadshow gaan de medewerkers van Groningen Bereikbaar bij bedrijven en ondernemers langs op de bedrijventerreinen, in de wijkwinkelcentra en in het centrum van Groningen. Doel van de roadshow is om de urgentie van Operatie Julianaplein extra te benadrukken.
 
Nieuwe Julianaplein
Het nieuwe Julianaplein is onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid. De planning is dat dit in 2024 klaar is. Dan rijdt het verkeer over een ongelijkvloerse kruising en zijn de verkeerslichten verdwenen. Dit zorgt voor een vlotte doorstroming. De Minder Hinder-aanpak wordt ingezet bij de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg. Het Rijk stelt hiervoor via RGA middelen beschikbaar.


Lees meer op www.operatiejulianaplein.nl.

Regiobijdrage voor historische boerderij Enne Jans Heerd in Maarhuizen

Enne Jans Heerd in Maarhuizen in de gemeente Het Hogeland heeft € 300.000 gekregen uit de regeling Regionale Projecten van Regio Groningen-Assen. Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd en de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke kwaliteiten van deze plek worden gecombineerd met een aanbod van cultuur, educatie en recreatie. Ook wordt de Enne Jans Heerd ingezet voor sociale doeleinden.
 
De herontwikkeling van de monumentale boerderij en wierde leidt tot behoud en versterking van het landelijk gebied in Noord-Groningen. Het wierdenlandschap en de karakteristieke diepen en maren zijn typerend voor het landschap. Dit project versterkt en benut deze kwaliteit door de landschappelijke waarde en de beleefbaarheid te vergroten. Hiermee ontstaat meerwaarde voor natuur, recreatie, toerisme, cultuur en het woon-werk milieu. Maarhuizen met de boerderij Enne Jans Heerd is een historisch baken op het Hogeland en van grote betekenis voor de omgeving.
 
Op de RGA-website staat meer informatie over Enne Jans Heerd. Dagblad van het Noorden besteedde er op 11 januari aandacht aan: https://www.dvhn.nl/groningen/Enne-Jans-Heerd-op-wierde-in-Maarhuizen-wordt-podium-voor-cultuur-en-natuur-27365996.html

Deadline projectaanvragen ReP-regeling 

Voor de volgende ronde kunnen weer projectaanvragen worden ingediend bij het Regiobureau van Regio Groningen-Assen. De deadline hiervoor is 28 maart 2022. Vóór een aanvraag in behandeling wordt genomen, vindt eerst een gesprek plaats over de concept-aanvraag met de projectleider van de ReP-regeling

 

Agenda  

27 januari 2022
Portefeuillehoudersoverleg Economie 

11 februari
Platform Groeningen
 

Copyright © 2022 Regio Groningen-Assen,


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp