Copy
Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen juni 2022

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

  • Miljoenen van het Rijk voor infrastructuur om woningbouw in regio Groningen-Assen te versnellen
  • Henk Kosters voorzitter van het Platform Groeningen
  • Beleef Groeningen! natuurlijk visitekaartje van de regio Groningen-Assen 
  • Proef elektrische deelauto’s in provincie Drenthe en Groningen na de zomer van start
  • Onderzoek naar leercultuur: Investeren in medewerkers van levensbelang voor bedrijven
  • Stadsdiner met slimme aanpak logistiek op het menu
  • Agenda

Miljoenen van het Rijk voor infrastructuur om woningbouw in regio Groningen-Assen te versnellen


Het Rijk heeft bijna 60 miljoen euro toegekend aan infrastructurele maatregelen in de regio Groningen-Assen die de woningbouw in de regio moeten versnellen. Het gaat om de woningbouwlocaties Assen Kloosterveen, Groningen Eemskanaalzone, Groningen Stadshavens, Groningen Suikerzijde en Noordenveld (Peize en Roden).

De maatregelen worden gefinancierd uit de 7,5 miljard die het kabinet hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) willen met de financiering van de infraprojecten meters maken in de woningbouw.

De infraprojecten voor de woningbouwlocaties in de regio Groningen-Assen vloeien voort uit de Verstedelijkingsstrategie die voor de hele regio is opgesteld. In totaal zijn er voor 18 projecten aanvragen ingediend, waarvan er in deze eerste ronde 5 zijn gehonoreerd. Deze projecten voldeden aan de voorwaarden: binnen drie tot vijf jaar de eerste schop in de grond en minimaal 500 woningen. De overige 13 projecten (ook kleinschaligere) gaan op voor de tweede ronde in november. 

Voorzitter van Regio Groningen-Assen (RGA) en gedeputeerde van de provincie Groningen Mirjam Wulfse is voor dit moment tevreden met de toekenning: "Het is een mooi bedrag waarmee we sneller heel veel woningen kunnen bouwen, vooral in de steden. En er staat meer op ons wensenlijstje dat we bij het ministerie hebben ingediend. Ik verwacht dat het Rijk in de volgende ronde ook kleinere infraprojecten honoreert, want die zijn van belang voor een evenwichtige groei van onze regio. Niet iedereen wil immers in de stad wonen."

Over de Verstedelijkingsstrategie
De Verstedelijkingsstrategie voor de regio Groningen-Assen is niet vanaf nul bedacht en getekend. In de RGA, het bestuurlijk samenwerkingsverband dat al 25 jaar bestaat, zijn er altijd al afspraken gemaakt over woningbouwplannen, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de regio. De zogenaamde T-structuur die de regio kenmerkt en de ontwikkeling van kerngemeenten met een woningbouwopgave, zijn opgaven die de regio hebben gebracht waar ze nu staat. De Verstedelijkingsstrategie borduurt hierop voort en biedt nieuwe kaders voor woningbouw, mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen, leefbaarheid, etc. Daarmee vormt de Verstedelijkingsstrategie dé basis voor de RGA om met, of namens de deelnemers, het gesprek aan te gaan met het Rijk over het realiseren van grote toekomstige opgaven.
 

Henk Kosters voorzitter van het Platform Groeningen


Groeningen: dat is een gebied, een platform én een netwerk. Vrijdag 17 juni ging het Netwerk Groeningen officieel van start tijdens een goed bezochte bijeenkomst op een zeer bijzondere locatie: het terrein van het Waterbedrijf Groningen in de Onnerpolder. Directeur van de RGA Betty de Boer stelde tijdens de bijeenkomst Henk Kosters voor, oud-wethouder van de gemeente Noordenveld, als voorzitter van het Platform Groeningen.

Groeningen verbindt vijf gemeenten (Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen), de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, en verschillende landschappen en natuurgebieden tot één grote blauwgroene gordel waarin stad en land in elkaar overlopen. Regio Groningen-Assen faciliteert Groeningen. In het Netwerk Groeningen zitten partijen die actief zijn of willen worden in Groeningen. De deelnemers kunnen elkaar in het  netwerk ontmoeten, inspireren en van elkaar leren. Naast het netwerk is er ook een Platform Groeningen, waarin een aantal bestuurders van betrokken partijen zorgdragen voor de voortgang van Groeningen.
 
Meer informatie en terugblik netwerkbijeenkomst

Beleef Groeningen! natuurlijk visitekaartje van de regio Groningen-Assen  


Beleef Groeningen! - zo heet de belevingskaart waarmee iedereen het prachtige Groeningen-gebied dwars door de regio Groningen-Assen vanaf nu zelf kan gaan ontdekken. Op de kaart staan wandel- en fietsroutes en allerlei activiteiten waarmee het water, de natuur en het veen in het gebied beleefd kunnen worden. Ook staan er op de kaart plaatsen waar je 'groen' kunt overnachten en waar je kunt proeven wat Groeningen te bieden heeft. De kaart is verkrijgbaar bij diverse horecagelegenheden en toeristische attracties en is ook online te bekijken op https://groeningen.nu/belevingskaart/
 
Groeningen is het gebied op de laagveengordel dat onder de stad Groningen door loopt. Hier gaan overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers gezamenlijk projecten uitvoeren die moeten leiden tot een klimaatpositieve regio. Regio Groningen-Assen faciliteert het proces. Een eerste zichtbaar resultaat van Groeningen is de belevingskaart Beleef Groeningen! De kaart behoort tot één van de negen ambassadeursprojecten uit het Uitvoeringsprogramma, dat vorig jaar is vastgesteld. De samenstelling en productie van de kaart is een samenwerkingsproject tussen de organisaties Staatsbosbeheer, Marketing Midden-Groningen en Stichting Kop van Drenthe. Marleen Godlieb en Jolanda Doornbos van beide organisaties overhandigden tijdens de aftrap van Netwerk Groningen het eerste exemplaar aan de voorzitter van Groeningen, Henk Kosters.
 

Proef elektrische deelauto’s in provincie Drenthe en Groningen na de zomer van start

 

Regio Groningen-Assen, provincie Drenthe en Century slaan de handen ineen en starten met een proef met deelauto’s op 13 locaties in Groningen en Drenthe. De elektrische deelauto’s komen na de zomer te staan bij verschillende hubs langs de A28/N34 (zoals P+R Haren, Annen en Borger) en in dorpskernen zoals Grolloo, Zuidlaren en Eelde. Op iedere locatie komt in eerste instantie één deelauto. Het doel van de pilot is het toewerken naar een meer duurzaam en bereikbaar landelijk gebied, en in de praktijk te ondervinden hoe deelmobiliteit hier een rol in kan spelen.

Volgens de partijen zijn de deelauto’s een toevoeging op het mobiliteitsaanbod in het landelijk gebied van beide provincies. Gedeputeerde Nelleke Vedelaar is blij met de pilot: "In Drenthe zijn de afstanden tot voorzieningen langer dan in de grote steden. Het is niet voor iedereen haalbaar om een (tweede) auto aan te schaffen en velen zijn daarmee afhankelijk van het openbaar vervoer of de fiets. Dit is echter niet voor alle verbindingen een goed een alternatief. In die gevallen biedt de deelauto uitkomst”. "Binnen Regio Groningen-Assen werken we aan een goede bereikbaarheid van de hele regio, niet alleen van en naar de steden maar ook tussen de dorpen onderling. De elektrische deelauto past goed in dit streven. Ook voor toeristen die onze regio bezoeken is de deelauto een prima alternatief," aldus Betty de Boer, directeur RGA.

“Als Century zijn wij een totale mobiliteitsaanbieder en is onze missie mobiliteit slimmer en duurzamer maken. Dat bevat vele deelgebieden zoals verkoop, verhuur, leasen en ook deelmobiliteit. Daarin willen we blijven innoveren en zijn we echt van het “doen”. Ik ben trots om als Noorderling aan dit fantastische, unieke project mee te doen en ik kijk er naar uit om samen met onze noordelijke partners hiervan te leren,” aldus Erik Meems, directeur/eigenaar Century Autogroep.

Reserveren via de smartphone app
Century Autogroep levert de deelauto’s. In september staat de eerste deelauto klaar bij de HUB in Gieten. Daarna volgen de overige locaties. Via de MaaS-app (Glimble) of de app Century Deelmobiliteit kan men straks een deelauto reserveren, openen, afsluiten en betalen. De deelauto kan overal mee naartoe genomen worden, maar moet uiteindelijk weer geparkeerd worden op de plaats waar hij vandaan komt. 

Onderzoek naar leercultuur: Investeren in medewerkers van levensbelang voor bedrijven

 
De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender, ook in de regio Groningen-Assen. Het is de komende jaren van groot belang dat bedrijven fors gaan investeren in de ontwikkeling en scholing van hun medewerkers. De wil daartoe bij ondernemers is er, maar vaak stuiten zij op praktische bezwaren. Dit blijkt uit het onderzoek van het Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen naar de leercultuur in bedrijven in de regio, waarvan de resultaten eind mei gepresenteerd zijn. "Een leven lang ontwikkelen is helemaal met de huidige arbeidsmarkt pure noodzaak,” aldus Ton Driessen, voorzitter van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen (RGA).
 
Het Economisch Platform van de RGA heeft begin 2021 besloten om zich twee jaar lang volledig te focussen op één onderwerp: de leer- en ontwikkelcultuur. Veel werkgevers worstelen daarmee omdat ze personeel moeilijk kunnen missen, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Vanuit het project Talent in de Regio is het thema leercultuur nu goed in beeld gebracht. Hiervoor hebben de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit 6.329 werkgevers met 5 of meer werknemers in Groningen en Drenthe - waarvan de contactgegevens bekend waren bij de onderzoekers - benaderd. In totaal hebben 671 werkgevers aan het onderzoek meegedaan. Het Dagblad van het Noorden besteedde eind mei aandacht aan de onderzoeksresultaten: https://ap.lc/EgSPk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Programmaleider Economie Guus Receveur: receveur@regiogroningenassen.nl
 
Ga naar het rapport

Stadsdiner met slimme aanpak logistiek op het menu


Noord-Nederlandse bestuurders en CEO’s van diverse private partijen op het gebied van logistiek, IT en technologie kwamen op 21 juni in Groningen samen voor het Stadsdiner. Gespreks-onderwerpen waren onder andere datadeling, zero emmissie zones, stadshubs en het op een slimme manier toegang verlenen van verkeer in de stad. Het Stadsdiner vormde het vervolg op een eerder diner in Apeldoorn, waar een gezamenlijke actieagenda voor logistiek is geformuleerd. Kernwoorden daarin zijn veilig, slim en duurzaam, zodat steden ook in de toekomst leefbaar blijven.
 
De stadsdiners zijn geiniteerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de G40, Connekt, de Topsector Logistiek en de Citydeal ‘slimme stad, zo doe je dat’. Regio Groningen-Assen coördineert voor Noord-Nederland de uitvoeringsagenda Logistiek, die samen met de drie provincies en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden wordt uitgevoerd.

'Data steeds beter op orde'
Tijdens het Stadsdiner werd onder meer gesproken over slimme toegang tot de stad. Door data te delen, maken overheden glashelder welk type voertuig waar en op welk moment welkom is, zodat vervoerders precies weten waar zij aan toe zijn. Wethouder Philip Broeksma: “In de gemeente Groningen hebben we deze data steeds beter op orde. Hierdoor kunnen chauffeurs beter op het verkeer anticiperen en veiliger, efficiënter en zuiniger rijden.” Andere onderwerpen die op het menu stonden, waren onder andere de inzet van stadshubs, slimme toegang tot zero-emissie zones en handhaving met bijvoorbeeld ANPR camera's.
 
Vervolg
De uitkomsten uit het Stadsdiner geven input voor het vervolg van de actieagenda Logistiek, waarbij ook meer de aansluiting zal worden gezocht met de markt. Op deze manier kunnen de alsmaar groeiende steden in Noord-Nederland in de toekomst zo slim en duurzaam mogelijk worden bevoorraad.
 
Lees het volledige artikel

Agenda  


29 juni
Werksessie Wonen Verstedelijkingsstrategie

8 juli
Stuurgroep Regio Groningen-Assen
De medewerkers van het Regiobureau wensen u een hele mooie zomer toe!  

Deel de nieuwsbrief Regio Groningen-Assen

Kent u iemand die mogelijk ook geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief? Stuur hem dan door! Heeft u deze nieuwsbrief ontvangen via iemand uit uw netwerk en wilt u deze graag zelf ontvangen, meld u dan aan via https://regiogroningenassen.nl/nieuwsbrief/
Copyright © 2022 Regio Groningen-Assen


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp