Copy
Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen maart 2022

LinkedIn
Twitter
Website

In deze nieuwsbrief: 

  • Regiomonitor RGA: dashboard wonen klaar voor gebruik
  • Jaarstukken 2022
  • In beeld: gedeputeerde Nelleke Vedelaar
  • Locatiebezoek Aanpak Ring Zuid
  • Jubileumuitgave Projectenboek RGA 2021
  • Vijf vragen aan André de Vries - kerngroep Economisch Platform
  • Agenda

Regiomonitor RGA: dashboard wonen klaar voor gebruik


De Regiomonitor voor de regio Groningen-Assen is officieel in bedrijf. Met de presentatie van het dashboard Wonen is een eerste invulling gegeven aan een monitor die regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit en economie feitelijk in beeld brengt. Ruim een jaar geleden tekenden Regio Groningen-Assen (RGA) en CBS Urban Data Center (UDC) hiervoor een intentieverklaring.

De RGA en het CBS/UDC werkten in het verleden al samen aan de tweejaarlijkse mobiliteitsmonitor voor de regio Groningen-Assen. In RGA-verband werden daarnaast ook de andere thema's gemonitord. Dat gebeurde door de deelnemers zelf of door een daarvoor aangetrokken onderzoeksbureau. Eind 2020 is besloten om, samen met het CBS/UDC, voor alle RGA-thema's één uniforme Regiomonitor te ontwikkelen met betrouwbare data die onderling vergelijkbaar zijn. Daarmee heeft de RGA een instrument in handen waarmee ze beter beleid kan maken en bestaand beleid beter kan bijsturen.

Woningbouwopgave
De presentatie van het dashboard Wonen vond plaats tijdens de Stuurgroepvergadering van de RGA. Voorzitter Mirjam Wulfse, gedeputeerde van de provincie Groningen, lichtte de Regiomonitor toe: "In de Toekomstagenda hebben we afgesproken meer datagedreven te willen sturen. De Regiomonitor geeft hier op een hele goede manier gestalte aan. Het afgelopen jaar hebben we hem samen met het CBS zorgvuldig voorbereid. Ik ben zeer tevreden met dit eerste dashboard over het thema wonen. Juist met het oog op de enorme woningbouwopgave die we in de regio hebben, is het belangrijk om ons op feiten en cijfers te baseren."
 
Duiding van de gegevens
De Regiomonitor van het CBS geeft alleen inzicht in cijfers en feiten. De duiding van de gegevens wordt gedaan door de medewerkers van het Regiobureau en dit wordt vertaald in het beleid voor het zogenaamde 'daily urban system' van de regio Groningen-Assen. Dat is het gebied waarin de meeste mensen wonen, werken, studeren, recreëren en van A naar B gaan. Vragen die hierbij komen kijken zijn: Hoeveel mensen pakken de fiets voor middellange afstand en hoe verandert dat door de tijd heen? Waar werken mensen die in een nieuwe woonwijk gaan wonen? En kopen ze direct een (tweede) auto als ze daar gaan wonen? De Regiomonitor geeft hier een antwoord op en brengt de verbanden binnen het daily urban system in beeld.
 
Ga naar de Regiomonitor

Jaarstukken 2022  


Elk jaar legt de RGA de jaarstukken ter goedkeuring voor aan raden en Staten en legt daarmee verantwoording af aan de deelnemers over het gevoerde beleid. De jaarstukken geven ook een doorkijkje naar de activiteiten in het volgende jaar. Op de website van Regio Groningen-Assen is een speciale pagina ingericht. In woord en beeld worden de resultaten van het afgelopen jaar uitgelicht en wordt vooruitgekeken.
 
Ga naar de jaarstukken 2022

Factsheet 'RGA in cijfers'  


Met de presentatie van de jaarstukken heeft de Regio Groningen-Assen ook de factsheet 'RGA in cijfers' uitgebracht. Hierin staan niet alleen de financiële resultaten van 2021 overzichtelijk gepresenteerd, maar ook een aantal ontwikkelingen en resultaten op het gebied van wonen, economie en bereikbaarheid.
 
Ga naar de factsheet

In beeld: gedeputeerde Nelleke Vedelaar

Onlangs volgde Nelleke Vedelaar Cees Bijl op als gedeputeerde van Drenthe. "Ik voel me nu als een vis in het water in Drenthe, waar samenwerking en handen uit de mouwen centraal staan" aldus Nelleke Vedelaar. Ze is geboren in Assen en opgegroeid in de Noordoostpolder. Voor haar studie vertrok ze naar Zwolle. Hier werd ze ook politiek actief. Ze was bijna 8 jaar wethouder in Zwolle. In de afgelopen jaren was ze landelijk voorzitter voor de PvdA. Als nieuw gedeputeerde keerde ze terug naar de plek waar vele familie roots liggen.
 
Als gedeputeerde van Drenthe wil ze graag bijdragen aan het behouden van het goede - en de ontwikkeling van Drenthe in heel concrete vraagstukken.
 
Regionale Samenwerking
De Regio Groningen Assen kende ze al voordat ze aantrad als gedeputeerde al was ze niet eerder betrokken in deze samenwerking. Nelleke Vedelaar: "ik ken de RGA als fenomeen van stedelijke regio's die met elkaar de samenwerking zoeken in grensoverschrijdende vraagstukken".
 
Deze samenwerking gaat volgens haar verder dan het belang van Drenthe. Het is volgens de gedeputeerde het belang van de mensen die in de provincies wonen, werken en recreëren. "Ik ben onder de indruk van de Noordelijke samenwerking. Al we werken vanuit onderling vertrouwen, nemen we het op voor elkaar en vormen we een vuist of een uitgestoken hand richting de anderen".
 
Op de vraag welk onderwerp volgens haar bovenaan de agenda van regionale samenwerking moet komen te staan, geeft ze aan dat ambitie neerzetten waar de samenwerking voor staat en wat deze samenwerking te bieden heeft. "Bescheidenheid is mooi, enthousiasme, zelfbewustzijn is in mijn ogen nog mooier" aldus gedeputeerde Vedelaar.

 

Locatiebezoek Aanpak Ring Zuid


Op vrijdag 11 maart heeft de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen een bezoek gebracht aan het informatiepaviljoen Aanpak Ring Zuid. Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het nieuwe Julianaplein. Daarvoor gaat het huidige knooppunt op de schop en komt er een tijdelijke kruising. Na het aantrekken van de verplichte beschermingsmiddelen mocht de Stuurgroep RGA een kijkje nemen.

Meer informatie over Aanpak Ring Zuid vindt u  https://www.aanpakringzuid.nl/

Jubileumuitgave Projectenboek RGA 2021


De RGA heeft onlangs de behaalde resultaten van 25 jaar regionale samenwerking gepubliceerd in een jubileumuitgave van het Projectenboek. In deze speciale uitgave wordt er in vogelvlucht van vroeger en nu stil gestaan bij de belangrijkste wapenfeiten van bestuurlijke samenwerking. Verder staat per gemeente een overzicht van alle projecten die een bijdrage hebben gekregen vanuit het Regiofonds. Het gaat om gerealiseerde projecten en projecten die momenteel in uitvoering zijn.

Ga naar het projectenboek

Vijf vragen aan...


We stelden vijf vragen aan André de Vries, die onlangs is begonnen als nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen. Hij volgt hiermee Peter Scheij op die per januari 2022 afscheid heeft genomen. André de Vries is al vele jaren actief binnen de Rabobank in verschillende functies. 
 

Wie is André de Vries?

 
André de Vries werkt al vele jaren bij de Rabobank. Hij is er ooit begonnen als financieringsspecialist en zijn huidige functie is directeur MKB voor de provincies Groningen en Drenthe. In al die jaren heeft hij zich beziggehouden met het bedienen en het helpen van ondernemers met hun plannen. Dat vindt hij ook het mooiste van zijn vak, samen met ondernemers plannen scherper maken en ze uiteindelijk helpen aan een juiste financiering. We leveren een belangrijke bijdrage zodat een ondernemer zijn bedrijf verder kan door ontwikkelen. 

 

Lees het volledige artikel

Agenda  

28 maart
Deadline ReP-aanvragen (1e ronde 2022)

26 april
Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer

28 april
Portefeuillehoudersoverleg Wonen

Deel de nieuwsbrief Regio Groningen-Assen

Kent u iemand die mogelijk ook geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief? Stuur hem dan door! Heeft u deze nieuwsbrief ontvangen via iemand uit uw netwerk en wilt u deze graag zelf ontvangen, meld u zich aan via https://regiogroningenassen.nl/nieuwsbrief/
Copyright © 2022 Regio Groningen-Assen,


Geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regio Groningen-Assen · Emmasingel 4 · Groningen, 9726 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp