Copy
Schack i skolans veckomejl nr 3 VT19 

Hej alla,

Det här är det tredje av Schack i skolans veckomejl för våren 2019! I detta veckomejl besöker vi Sturegymnasiet i Halmstad där man arbetar med att integrera nyanlända med hjälp av schack inom ramen för projektet "Världsspråket schack". Och så berättar vi historien om Den spelande turken.

Roy Svensson berättar om Schackklubben Sture

Roy Svensson är specialpedagog på Sturegymnasiet. Han jobbar med eleverna i introduktionsklasserna och använder sig av schack som ett sätt att integrera ungdomarna. Här berättar han om schackklubben och sitt arbete.

Benjamin Ström berättar hur en socialpedagog kan använda sig av schack

Benjamin Ström arbetar med ungdomarna i introduktionsklasserna på Sturegymnasiet. Tillsammans med Roy Svensson driver han schackklubben som har verksamhet en gång i veckan. Dessutom använder han sig av schack i sitt arbete för att nå nyanlända.

 

Världsspråket schack är ett projekt som Sveriges Schackförbund driver med stöd från Arvsfonden. På fyra orter i Sverige testas fyra olika metoder, i fyra olika kontexter för hur man kan integrera nyanlända med hjälp av schack. Under 2019/20 ska sedan de olika metoderna testas på ytterligare sex ställen. 

Varför är schack bra för integration?

  1. Schack spelas på samma sätt över hela världen! (Även om det finns varianter på vissa håll.)
  2. I många kulturer spelar man mycket schack! (Varför de nyanlända får göra något de behärskar)
  3. Du behöver inte kunna tala svenska för att spela ett parti schack!
  4. ALLA kan spela på lika villkor! (Vilket gör att de nyanlända barnen får en ärlig chans i jämförelse med de svenska barnen.)
  5. I schack har du lagom mycket kontakt/kommunikation med din medspelare. (Många pedagoger vittnar om att ett parti schack är en bra början på kommunikation med en nyanländ.)

Chess of the Day
Den spelande turken


År 1769 presenterade den ungerske ädlingen Wolfgang von Kempelen en schackmaskin med namnet "Den spelande turken".  Den bestod av ett schackbord där det på ena sidan satt en docka i turkiska kläder och turban, på den andra sidan satte sig utmanaren. Innan varje uppvisningsparti öppnade von Kempelen lådan under schackbrädet och förevisade maskineriet. Därefter påbörjades partiet där dockan med knixiga rörelser utförde sina drag. Turken blev en attraktion som turnerade runt bland Europas hov och slog prinsar och prinsessor, likväl som celebriteter som Napoleon och Benjamin Franklin, trots att den oftast gav förgåva. Och nej, det här var inte den första schackdatorn. Ändå dröjde det nästan ett decennium innan dess hemlighet avslöjades. I partiet nedan är det Baron Sturmer som går på pumpen. Kan du se hur Den spelande Turken avgjorde?

    Baron Sturmer - Den spelande Turken                      Svart drar och gör schackmatt i två drag
                                              (Se svar nedan)

Den spelande turken

Här är en film på engelska om den spelande turken, där också dess hemlighet avslöjas...

Svar

Den spelande Turken

Den spelande turken avgjorde genom 1...Df2-f1+ 2.Th1xf1 Tf7xf1 matt.

Och förstås var det en människa inne i Turken, men där ett trolleritrix gjorde att han inte syntes när von Kempelen öppnade dörrar. Här en illustration:

Schackhälsningar
Jesper Hall

Uppdatera dina uppgifter   Avregistrera

Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping
Telefon: +46 1110 7420
E-mail: kansliet@schack.se

Email Marketing Powered by Mailchimp