Copy

RBV Journaal 9

Datum 2 maart 2023
Uitgave 09
Gewaardeerde Medestander, Donateur en Vriend van RBV,
 
Hieronder leest u het persbericht dat RBV op 2 maart naar landelijke en lokale media heeft gestuurd, naar aanleiding van het antwoord van de Staat op onze dagvaarding. 
 
Persbericht

De Staat geeft eerste antwoord in de procedure 

van stichting RBV voor drastische vermindering vliegtuigherrie


Deze week heeft de Staat zijn conclusie van antwoord ingediend bij de rechtbank Den Haag. Zoals verwacht voert de minister een hoop verweren aan. Deze zouden de rechter moeten overtuigen dat de vorderingen van stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) - die uiteindelijk zouden leiden tot een sterke vermindering van het vliegverkeer - moeten worden afgewezen
  • Zo stelt de Staat dat er al maatregelen worden genomen tegen (ernstige) geluidhinder, en dat er een krimp naar 460.000 en later 440.000 aangekondigd is.
  • Ook meent de Staat, dat er een deugdelijke afweging is gemaakt tussen de economische belangen van Schiphol en de belangen van de mensen die (ernstige) hinder ondervinden.
  • De Staat vindt verder dat het niet aan de rechter is om zich over dit soort zaken uit te laten, onder meer omdat voor het terugbrengen van de vliegbewegingen wetswijzigingen nodig zouden zijn.
Voor RBV is, na jaren Schiphollen, deze procedure tegen de Staat een uiterst middel om te bewerkstelligen dat er eindelijk iets gebeurt tegen de ernstige geluidhinder en slaapverstoring waarmee bewoners al jaren kampen, en die nog altijd toeneemt. Zie bijvoorbeeld GGD/GHOR-belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020.

RBV heeft in haar dagvaarding uitvoerig onderbouwd dat ernstige geluidhinder en slaapverstoring tot gezondheidsschade van omwonenden leidt. En ook meent RBV dat de veronderstelde economische bijdrage van Schiphol aan de Nederlandse economie nooit deugdelijk in kaart is gebracht. De dagvaarding maakt verder duidelijk dat het jarenlange gegoochel van de Staat met cijfers heeft geleid tot een inbreuk op de fundamentele rechten van de omwonenden van Schiphol. Het antwoord van de Staat verandert naar overtuiging van RBV aan al deze punten niets. RBV ziet de verdere procedure dan ook met vertrouwen tegemoet.

Op 4 juli 2023 vindt bij de Rechtbank Den Haag de mondelinge behandeling plaats.
 
RBV eist van de Staat dat deze
• De normen voor luchtvaartlawaai van de WHO niet overschrijdt
• Maxima vaststelt voor luchtvaartlawaai (overdag en ‘s nachts)
• De omwonenden wettelijke bescherming biedt tegen overschrijding van die maxima
Alleen met uw hulp stoppen we de vliegtuigherrie van Schiphol.
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
Website
Email
Colofon
RBV Journaal is een uitgave van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl. RBV Journaal verbindt de Stichting met haar donateurs, medestanders en vrienden. Het journaal bevat korte updates over nieuws gerelateerd aan de civiele rechtszaak tegen de staat. RBV Journaal verschijnt onregelmatig.
Reageren? Graag! Stuur een e-mail naar info@beschermingtegenvliegtuighinder.nl