Copy
 

Iedereen heeft een geschiedenis

 
Nieuwsbrief WieWasWie 2015 - nummer 1
 
 
Like Nieuwsbrief WieWasWie on Facebook

Nieuwe documenten van onze deelnemers

Onze database is dankzij de inspanningen van de deelnemende archieven en hun vrijwilligers de laatste periode weer sterk gegroeid. De meeste collecties bevatten links naar de scans van de originele documenten, waarop meer informatie over de vastgelegde gebeurtenissen te vinden is!
 

Burgerlijke stand en dtb

Uitbreidingen zijn er onder meer geweest voor Brabant (BS, DTB trouwen) en Zeeland (BS geboorte) Overijssel (BS geboorte, overlijden), Noord Holland (DTB dopen, BS), Rotterdam (BS huwelijk, geboorte), Gelderland (BS Geboorte) en Zuid-Holland (DTB begraven).

Ook zijn de archieven bezig met het aanvullen van de burgerlijke stand met de aktes die dit jaar openbaar zijn geworden. Geboorteaktes worden namelijk pas na 100 jaar, huwelijksaktes na 75 jaar en overlijdensaktes na 50 jaar openbaar.
 

Militaire bronnen en diversen

Veld-Artillerie, Marsch-Tenue, 1866 - 1880Eind vorig jaar is er een begin gemaakt met het toevoegen van de Noord-Hollandse militieregisters, waarin vanaf 1811 alle Nederlandse mannen in hun 19e levensjaar werden geregistreerd voor de loting voor de dienstplicht. En dankzij samenwerking met Zoekakten en FamilySearch zijn ook militaire stamboeken met de dienstplichtigen en beroepsmilitairen 1813-1830 bij ons te raadplegen!
 
Een aantal kleine collecties met persoonsgegevens die het Nationaal Archief als Open Data beschikbaar stelt, zijn nu onder de noemer 'diverse collecties' via WieWasWie vindbaar. Hierin kun je informatie vinden over onder meer gevangenen, militairen, zeevarenden, veroordeelden, verdachten en lidmaten. Een lijst met de opgenomen collecties vind je op deze pagina.   
 

Wijzigingen bijhouden

Om op de hoogte te blijven van nieuwe aktes abonneer je je op de e-mailnotificaties van WieWasWie. Deze kun je personaliseren door favoriete zoekopdrachten aan te maken. Lees hier hoe.  

Een gedetailleerd overzicht van de inhoud van WieWasWie en uitbreidingen van de database per plaats, gebruik je onze nieuwe zoekhulp WatZitErIn.

 
 

Nieuwe bronnen en scans via Zoekakten en FamilySearch

Dankzij Zoekakten.nl zijn de eerste scans aan Zuid-Hollandse aktes in WieWasWie gekoppeld. Dit is de tweede keer dat we samenwerken met Zoekakten en FamilySearch; de stamboeken die WieWasWie sinds oktober 2014 bevat zijn eveneens via dit samenwerkingsverband beschikbaar gekomen.

Het gaat om aktes van het Historisch Archief Westland, en de gemeentes Kralingen, Delfland en Zoetermeer (zie onderstaande tabel). Aan de huwelijksaktes zijn ook scans van de huwelijksbijlagen gekoppeld. Deze bijlagen geven veel extra informatie over de bruid en bruidegom (bewijs van voldoen dienstplicht, verklaring van onvermogen, uittreksels geboorteaktes) en zijn daarom zeer interessant! 

Plaats: Geboorten: Huwelijken: (incl. Bijlagen) Overlijden:
's-Gravenzande 8.752 1.478 5.103
Hodenpijl 148 34 109
De Lier 2.979 578 2.135
Loosduinen 5.386 1.004 3.510
Maasland 6.914 2.100 5.929
Monster 9.633 1.664 6.774
Naaldwijk 10.514 1.982 7.542
Schipluiden 1.730 398 1.177
Sint Maartensregt 158 23 71
Wateringen 4.888 925 4.416
       
Hoogeveen in Delfland 21 11 16
Kralingen 23.199 n.v.t. 14.763
Zoetermeer 2.514 628 1.988


Meer informatie, bijvoorbeeld over meehelpen, vind je op ons blog

Like Nieuwsbrief WieWasWie on Facebook share on Twitter

Nieuwe zoekhulp WatZitErIn

Weten welke bronnen WieWasWie bevat uit een bepaalde plaats? Onze nieuwe zoekhulp WatZitErIn maakt dat snel inzichtelijk. Het zoekscherm vervangt de inhoudsopgave in Excel of PDF-formaat.


Klik om het meteen te proberen!
 

Hoe werkt het?

1.  Ga naar WatZitErIn
2.  Voer in het zoekscherm een *(deel van) een plaatsnaam in, minimaal twee letters
3.  Per gevonden plaats zie je:
  • welke soorten bronnen de database bevat
  • welke periode deze deelcollectie bestrijkt
  • de hoeveelheid documenten het betreft
  • of en hoeveel scans aan de collecties zijn gekoppeld
  • welke archiefinstelling de collectie beschikbaar stelt
Handig als je bepaalde gegevens steeds maar niet kunt vinden; misschien zijn ze gewoon nog niet in WieWasWie verwerkt. Als ze wel aanwezig zouden moeten zijn, heb je misschien wat aan deze zoektips.

 

Updates in de database 

Als voor een plaats nieuwe gegevens of scans online zijn gekomen dan wordt in het rood achter de plaatsnaam aangegeven. ‘Nieuw’ betekent dat er voor die plaats voor het eerst gegevens zijn gepubliceerd van dit brontype, ‘update’ dat het brontype voor die plaats is uitgebreid met nieuwe documenten of scans.

De wijzigingen hebben plaatsgevonden in de periode die onderaan de pagina vermeld staat achter ‘alle wijzigingen’. Klik je op de link ‘alle wijzigingen’ dan krijg je een overzicht van de plaatsnamen waarvoor gegevens in de genoemde periode zijn bijgewerkt of aangevuld.
Like Nieuwsbrief WieWasWie on Facebook share on Twitter
 

 Verhuis je stamboom!

Einde stambomen op WieWasWie

WieWasWie gaat zich volledig richten op het beschikbaar stellen van historische persoonsinformatie uit bronnen voor genealogisch onderzoek. In de loop van 2015 zal de stamboommodule van WieWasWie verdwijnen

En nu?  

De stambomen en persoonspagina's van anderen zullen binnenkort niet meer in de zoekresultaten getoond worden. Eigen stambomen kun je nog bereiken via 'mijnhome'. Gedurende twee maanden zijn de stambomen nog te bewerken en aan te vullen. Tot het definitieve verwijderen van de stamboommodule kunnen de stambomen nog als GEDCOM-bestand* geëxporteerd worden.

Stamboombeheerders krijgen per e-mail bericht over het verwijderen van de stambomen.

We hebben een handleiding gemaakt voor het exporteren van je stamboom en het importeren ervan in StamboomNederland.nl. De stambomen op StamboomNederland worden in de toekomst ook via WieWasWie doorzoekbaar. Uiteraard kun je ook een ander programma of webservice kiezen. 

Vragen kunnen gericht worden aan helpdesk@wiewaswie.nl

* GEDCOM is een standaard bestandsformaat voor het opslaan en uitwisselen van genealogische gegevens. De GEDCOM-exportfunctie van WieWasWie is verbeterd om alle gegevens goed te kunnen verhuizen.

Eigendom WieWasWie van STAP naar CBG

Per 11 november 2014 is WieWasWie formeel overgedragen van Stichting Archiefprogrammatuur (STAP) naar het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). 
Boven (vlnr): Marens Engelhard, Irene Gerrits en Tom Versélewel de Witt Hamer
onder (vlnr): Arjan Agema (Voorzitter STAP) en Leo Voogt (directeur CBG). Foto: Xandra Baldessari.


Lees het persbericht via deze link.

Zoek jouw voorouders

tussen de

namen in WieWasWie

en ontdek!

 

Hoe zagen ze eruit? 
Waar woonden zij?
Waren ze arm of rijk?
Wat voor werk deden ze?
Wat bezaten ze?

Deze nieuwsbrief is een uitgave van WieWasWie, het online platform met persoonsinformatie van archiefinstellingen uit heel Nederland. Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) beheert van WieWasWie. Op deze nieuwsbrief is een disclaimer van toepassing.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld je dan hier af.
Deelnemers van WieWasWie zijn:
Archief Eemland, Brabants Historisch Informatie Centrum, Drents Archief, Gelders Archief, Gemeentearchief Rotterdam, Groninger Archieven, Haags Gemeentearchief,Het Utrechts Archief, Historisch Centrum Overijssel, Nationaal Archief, Nieuw Land Erfgoedcentrum, Noord-Hollands Archief, Regionaal Archief Alkmaar, Regionaal Historisch Centrum, Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Stadsarchief Breda, Tresoar, Zeeuws Archief