Bekijk deze e-mail in uw browser
BBZ - Nieuwsbrief 

nr. 3 -  november 2016

 

Hulp bij belastingaangifte niet-inwoners in België


Als u in Nederland woont en in 2015 inkomsten uit België heeft ontvangen, dan moet u uiterlijk op 30 november 2016 uw papieren belastingaangifte niet-inwoners indienen. Loopt u vast bij het invullen van uw aangifte? Bezoek dan een van de spreekuren die de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën in november organiseert.

Mogelijk betere regeling voor jobstudenten in België


Volgt u een volledige studie in België? En heeft u daarnaast een bijbaan in België? Dan kunt u voor een maximumperiode van 50 dagen per kalenderjaar werken tegen een lage sociale bijdrage op uw loon. Als u enkele uren op een dag werkt, telt dat als één werkdag. De lage bijdrage houdt in dat u alleen bent verzekerd tegen schade door een arbeidsongeval.

Als het Wetsontwerp van 11 oktober ingaat, kunt u vanaf 1 januari 2017 voor maximaal 475 uren per kalenderjaar werken tegen een lage sociale bijdrage. De nieuwe regeling is gunstiger, omdat u langer kan werken tegen het lage tarief. Stel dat u elke week drie dagen van vier uur werkt. In de oude regeling zou u ongeveer 50/3=16 weken een lage bijdrage betalen; in de nieuwe regeling ongeveer 475/12=39 weken.

AOW-leeftijd in 2022 wordt 67 jaar en 3 maanden


In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Deze AOW-leeftijd geldt als u geboren bent in de periode 1 januari 1955 tot en met 30 september 1955. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 31 oktober bekend gemaakt.

Bent u geboren na 30 september 1955? Dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. Bent u geboren voor 1 januari 1955? Dan blijft uw AOW-leeftijd hetzelfde.

Nieuwsgierig naar uw AOW-leeftijd? De Sociale Verzekeringsbank heeft een applicatie waarmee u uw AOW-leeftijd kunt bekijken.

Meestal geen formulier Levensbewijs meer nodig om pensioen uit België te krijgen 


Woont u in Nederland en krijgt u een rust- of overlevingspensioen uit België van de Federale Pensioendienst (FPD)? Vanaf 2016 krijgt u meestal geen formulier Levensbewijs meer van de FPD. Dit formulier is niet meer nodig, omdat de FPD rechtstreeks informatie uitwisselt met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Let op. Ontvangt u toch een formulier Levensbewijs van FPD? Stuur dit dan, ingevuld en ondertekend (en met stempel van uw woongemeente of van SVB), terug aan de FPD.

Kick-off nieuw BBZ spreekuur in Breda


Wij organiseren samen met onze kennispartners UWV, Van Havermaet en MG-Tax, het maandelijkse spreekuur "Grensoverschrijdend werken en ondernemen België-Nederland" in het stadskantoor van de gemeente Breda. Het spreekuur is op 6 oktober officieel geopend door de Bredase wethouder voor Economie, de heer Boaz Adank.

Bent u als ondernemer, werkgever, uitzendkantoor, of zzp’er grensoverschrijdend actief in België en/of Nederland? En heeft u vragen over de regels van belastingrecht, arbeidsrecht en/of sociale zekerheid? Maak dan een afspraak voor een bezoek aan dit spreekuur. U vindt de data in het overzicht van onze spreekuren.

Zorginstituut Nederland draagt uitvoering regelingen over aan CAK


Vanaf 1 januari 2017 draagt het Zorginstituut Nederland de uitvoering van een aantal regelingen over aan het Centraal Administratiekantoor CAK. Het gaat onder meer om de regeling voor personen die buiten Nederland wonen en recht hebben op medische zorg voor rekening van Nederland (verdragsgerechtigden). Het CAK is een publieke dienstverlener die onder meer eigen bijdragen int bij mensen die langdurige zorg krijgen.

Woont u in België en werkt u in Nederland of krijgt u een pensioen uit Nederland? Dan heeft u vanaf 1 januari 2017 te maken met het CAK. Deze organisatie geeft bijvoorbeeld het formulier 121 af, waarmee u zich in België kan aanmelden bij een mutualiteit. En u bent, voor uzelf en/of voor uw gezinsleden, de verdragsbijdrage verschuldigd aan het CAK.

Update Handboek Loonheffingen 2016 van Belastingdienst


De Belastingdienst publiceert elk jaar het "Handboek Loonheffingen". Een onmisbaar naslagwerk voor werkgevers die belasting en premies in Nederland moeten betalen. Het Handboek Loonheffingen 2016 is bijgewerkt tot 1 oktober 2016. Sinds 18 oktober is het Handboek beschikbaar als pdf-bestand. Maar u kunt het Handboek ook online lezen. De onlineversie is altijd actueel.

Vraag aan SVB? Raadpleeg eerst svb.nl


Wij ontvangen via e-mail regelmatig vragen die door collega's van andere SVB-kantoren beantwoord moeten worden. U woont bijvoorbeeld in België en heeft een vraag over de jaaropgave van uw AOW-pensioen.

Voor een snelle beantwoording van uw vraag, kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met het bevoegde SVB-kantoor. Hoe vindt u de contactgegevens van dat kantoor?
  • Open de website svb.nl.
  • Klik onder Onze regelingen op de regeling waar u vragen over heeft.
  • Klik in de onderste balk onder Service op Contact.
  • Vindt u geen informatie over uw vraag? Klik op "Ik heb een andere vraag/opmerking".
  • Klik op de link onder Telefoon, Contactformulier, of Adressen.

Boetebedragen Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU


Bent u als dienstverrichter (werkgever, uitzendkantoor) buiten Nederland gevestigd? En wilt u tijdelijk werknemers in Nederland laten werken bij een dienstontvanger (detachering)? Dan moet u sinds 18 juni 2016 voldoen aan de voorschriften van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Hoewel de meldingsplicht tot 1 januari 2018 nog niet van toepassing is, moet u wel voldoen aan andere voorschriften. Zo moet u schriftelijke of elektronische documenten op de werkplek in Nederland bewaren.

Leeft u op of na 1 oktober 2016 een voorschrift van de WagwEU niet na? Dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Volgens het Besluit Beleidsregel boeteoplegging WagwEU, betaalt u €12.000 per overtreding. De Inspectie kan deze boete eventueel matigen of verhogen. Let op. Heeft u in de periode van 18 juni tot 1 oktober een overtreding begaan? Dan legt de Inspectie geen boete op voor die overtreding.
Copyright © 2016 Sociale Verzekeringsbank, Bureau voor Belgische (BBZ) en Duitse Zaken (BDZ), Alle rechten voorbehouden.
Stuur naar een vriend | Pas uw gegevens aan | Schrijf u uit | Website