Copy
Nieuwsbrief St. 'Erfgoed Werf Gusto'
Jaargang 3  Nr. 12  december 2017
foto: Gemeentearchief Schiedam
 
115 jaar Ondernemerschap
 

Al in 1901 maken de lokale kranten in Schiedam e.o. gewag van het feit, dat het bedrijf A.F. Smulders uit Slikkerveer op zoek is naar een nieuw bedrijfsterrein. Het bedrijf heeft haar oog laten vallen op een perceel aan het water van de Nieuwe Waterweg in het Schiedamse deel van Nieuw-Mathenesse. Het gaat om een perceel grond ter grootte van 57.500 cA. De scheepswerf A.F. Smulders wordt dan de directe buurman van de Apollo Kaarsenfabriek.

Er vinden verhitte discussies plaats in de Schiedamse lokale politiek, omdat A.F. Smulders de grond wilde kopen en niet, zoals in Schiedam tot dan toe de gewoonte was in erfpacht nemen. Uitgerekend een van de felste tegenstanders van grond verkopen doet een uiterste poging in de Gemeenteraad van Schiedam een beroep op zijn collega’s, in dit specifieke geval af te wijken van de regels en de grond te verkopen aan A.F. Smulders. Men zat kort na de eeuwwisseling te springen om nieuwe bedrijven binnen de stadsgrenzen van Schiedam te krijgen, daar de jeneverindustrie, die duizenden werk verschafte in een neergaande spiraal was terechtgekomen, van waaruit geen weg terug te verwachten was.

Ga naar het artikel
Foto boven: Tewaterlating 'Antwerpen III' 1925
Op de foto leden van de familie Ackermans en rechts met hoed Frans Smulders.
Foto: Gemeentearchief Schiedam
Op de 'Werf Gusto'

 Een dikke mist, die reeds een paar weken het anders zo fraaie uitzicht van den oever der Maas geheel belemmert, hing ook gisteren over de rivier, toen het eerste vaartuig zou worden te water gelaten, dat op de werf ‘Gusto’ der firma A.F. Smulders alhier is gebouwd. Van het kantoorgebouw wapperden een paar vlaggen en verkondigden in het rond, dat het heden voor de firma een beteekenisvolle dag was. Alle gemeentelijke autoriteiten, zooals het gemeentebestuur, de oud-burgemeester Versteeg, lid van Ged. Staten dezer provincie, de hoofdambtenaren in gemeentediensten, de hier geplaatste chefs van rijksdiensten, een aantal mannen van beteekenis uit Rotterdam en elders, waren op de uitnoodiging der firma samengekomen om van hunne belangstelling in deze grootsche industrie blijk te geven. Ook een aantal dames waren voor deze gelegenheid naar de werf “Gusto” gekomen.

Het schip, dat zou te water gelaten worden, is het eerste van 5 stoom-Hoppervaartuigen, die de firma in bestelling heeft voor de Suez Kanaal-Maatschappij. Dit vaartuig heeft een lengte van 182 voet bij een breedte van 32 voet en een holte van 12’ 6”. Het is bestemd om de door de baggermolens opgebaggerde specie door middel van het openen van de deuren in zijn bodem in zee uit te storten, en heeft een draagvermogen van 700 ton. Het schip wordt voorzien van twee compound machines van 750 I.P.K. en van twee ketels met een verwarmingsoppervalk van 220 M². De vaarsnelheid in geladen toestand is 9 mijl.

Ga naar het artikel
Foto boven: Luchtfoto van Werf Gusto uit 1927
Foto: Gemeentearchief Schiedam

Gusto Schiedam Tijdsbeeld 1905-1940

De oudste indrukken die mij lang zijn bijgebleven waren die, die ik opdeed wanneer ik als 8-jarig jongetje mijn vader ‘s-avonds van de fabriek ging halen en dan de wat hellende Brouwerstraat over de gehele lengte en breedte gevuld zag met een deinende, compacte massa werkvolk, die zich naar huis spoedde. Iedereen liep, want fietsen lagen zo omstreeks 1920 nog ver buiten het bereik van de gewone arbeider. De meeste mannen droegen een blauwe kiel of jasje en dito broek (de overall was nog niet uitgevonden), een ieder had een pet op, al of niet met glimmende klep en ging met vuile handen en gezicht zo naar huis.

Ga naar het artikel

Pensionering J.D. Bax

“Mw. en Mr. Bax: Ik weet zeker dat ik uit naam van allen hier aanwezig spreek, wanneer ik u in de eerste plaats samen met uw echtgenote alle goeds toewens voor de nieuwe levensfase waaraan u bent begonnen. Ik hoop, dat u er beiden van zult mogen genieten in een goede gezondheid. Oud-Gustorianen bestaan niet, want Gusto grijpt je en laat je nooit meer los. Dus moet je een goede reden hebben hier niet bij aanwezig te zijn.

Ga naar het artikel

WIJ WAREN DE GUSTO

WIJ WAREN DE GUSTO
FOTO’S VAN CAS OORTHUYS, 1959-1960
3 FEBRUARI T/M 15 APRIL 2018

 
In de jaren zestig zorgden de medewerkers van Werf Gusto ervoor dat de Nederlandse economie draaide. Als een van de grootste werven in Schiedam brak het bedrijf record na record met op maat gemaakte baggermaterialen, staalconstructies, hoogovens, schepen en veel meer. Hoe zag de werf eruit? Wie waren deze vernieuwers? En wat deden ze? Ga een halve eeuw terug in de tijd en bekijk de tentoonstelling Wij waren de Gusto. Foto’s van Cas Oorthuys, 1959-1960 in het Stedelijk Museum Schiedam.
 
Bekijk het gehele persbericht
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Vimeo
YouTube
Email
Copyright © 2018 St. Erfgoed Werf Gusto, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u iets wijzigen?
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of als u dat wilt u verwijderen van de lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp