Copy
Nieuwsbrief St. 'Erfgoed Werf Gusto'
Jaargang 4  Nr. 9  september 2018
Deze zeldzame opname van de spoorbrug bij 'Grouw' (Bnr. 956 - 1949) is aangekocht met steun van de 'Vrienden van Stichting Erfgoed Werf Gusto'.
foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan
Ook deze maand heeft de Stichting Erfgoed Werf Gusto weer de hand kunnen leggen op een aantal zeer zeldzame foto's van Werf Gusto. Twee zijn in eigendom verkregen via aankopen op de veilingsite Delcampe. Een zeldzame foto van Bnr. 457 - 1914 van de Alexander Konstantinov en een zeldzame foto van Bnr. 24 - 1954 Huguette V. De laatste aankoop betreft een overzichtsfoto van de Gustohaven uit 1915, waarvan we de rechten op publicatie hebben gekocht van Spaarnephoto. Alle drie de foto's zullen binnenkort te bewonderen zijn op de website werf-gusto.com. Deze foto's zijn aangeschaft met geld, dat ons geschonken werd door 'Vrienden van Stichting Erfgoed Werf Gusto'. Ook u kunt ons steunen en er voor zorgen, dat wij dit werk kunnen voortzetten. Hoe u lid en dus vriend kan worden leest u hier.
Een uittreksel uit de Gemeentelijke adreslijst uitgave 1941 van de Gemeente Schiedam.. 
 
Buurtvereniging 'Gusto' 

Een van de oudste buurtverenigingen van Schiedam Buurtvereniging 'Gusto' werd opgericht in 1924 ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Wilhelmina. Het was een zeer actieve buurtvereniging. Ze haalden regelmatig het nieuws met hun goed georganiseerde Oranjefeesten, Sint Nicolaas-feesten voor de kinderen en hun druk bezochte jaarvergaderingen in Het Musis Sacrum, of in Zaal Irene. Het laatste bericht dateert van vrijdag 6 december 1968 in dagblad 'Het Vrije Volk'. Daarin slechts een piepklein bericht dat op zaterdag 7 december 1968 in zaal Irene om 16:00 uur het Sint-Nicolaasfeest voor de kinderen van start ging, georganiseerd door de buurtvereniging 'Gusto'. Daarna wordt niets meer gepubliceerd in de media. De laatste uitgave van de Schiedamsche Courant dateert van 31 december 1943 en de laatste uitgave van de Nieuwe Schiedamsche Courant onder de naam De Tijd dateert van eind 1967. We zijn op zoek naar mensen, die ons kunnen vertellen wat er na 1968 met de buurtvereniging is gebeurd. Is de vereniging opgeheven na 1968 , of wellicht opgegaan in een andere vereniging? Indien u iets weet dan graag toesturen op info@erfgoed-werfgusto.nl

St. Erfgoed Werf Gusto

Deel hier uw informatie met ons
Een stratenplan uit 1920 met daarop  Sociëteit 'De Vriendschap'
Gusto Muziekvereniging!

De 'Gusto Muziekvereeniging', opgericht in 1909, was evenals 'Werf Gusto' zelf in de loop der jaren een begrip geworden. Niet alleen tewaterlatingen werden muzikaal omlijst door de muziekvereeniging. De grootste bekendheid genoot het muziekgezelschap eigenlijk buiten de werf met hun optredens in de muziektent van 'De Plantage', het 'Passagetheater', 'Zaal Irene, Musis Sacrum, of de muziektent op het 'Rozenbergerplein' in de stadswijk 'De Gorzen'. Hun deelname aan diverse concoursen werden breed uitgemeten in de pers, zeker als zij overladen met prijzen huiswaarts keerden. Regelmatig werd ook Acte de Presence gegeven met serenades bij jubilarissen van Werf Gusto thuis voor de deur. Met regelmaat vullen we informatie aan op de website met wapenfeiten van de muziekvereniging. De hoeveelheid is zo enorm, dat we helaas niet alles kunnen plaatsen. De muziekvereniging repeteerde en gaf ook optredens in de Sociëteit 'De Vriendschap' aan de Vlaardingerdijk  in de beginjaren. Op het kaartje op de foto staat de sociëteit bovenaan ingetekend. Het kaartje dateert uit 1920. De Vriendschapstraat is vernoemd naar de sociëteit. Om de geschiedenis van de muziekvereniging goed in kaart te brengen zijn we op zoek naar fotomateriaal van sociëteit 'De Vriendschap'. De beeldbank van Schiedam heeft niets. Heeft u extra informatie over de muziekvereniging, of foto's van de band voor, of in de sociëteit. Stuur het ons toe op info@erfgoed-werfgusto.nl . Bij voorbaat hartelijk dank!

Stichting Erfgoed Werf Gusto.

Foto: Stichting Erfgoed Werf Gusto / Fotograaf: Tineke Mangnus
Herinneringsboek Monument Werf Gusto!

Er is een mooi A4 boek (liggend) uitgekomen ter herinnering aan de onthulling van het 'Monument Werf Gusto' op 13 juli 2018. Er wordt ingegaan op het ontstaan van Werf Gusto in Schiedam, het verhaal over de totstandkoming van het monument en de voordrachten van de sprekers.Het boek telt 120 pagina's en is bovenal een fotoboek. U kunt het bestellen in onze nieuwe WerfGustoShop. U kunt betalen, met IDEAL, PayPal, of Creditcard. 

Stichting Erfgoed Werf Gusto.

Naar WerfGustoShop
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
Email
Copyright © 2018 St. Erfgoed Werf Gusto, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u iets wijzigen?
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of als u dat wilt u verwijderen van de lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp