Copy
Nieuwsbrief St. 'Erfgoed Werf Gusto'
Jaargang 3  Nr. 9  september 2017
Foto boven: Een lege en verlaten Scheepsbouwhal in het begin van de 80'er jaren. Na de sluiting van de werf in juli 1978 werd de inboedel geveild en restte na enige tijd alleen nog dit stalen skelet van een van de hallen (wat op zich een lust was voor het oog). De opstallen en de terreinen werden na de sluiting door IHC destijds te koop aangeboden. De toenmalige minister van CRM (Wallis de Vries) had de gebouwen in een vrij vroeg stadium na de sluiting op een voorlopige monumentenlijst geplaatst en aan de betrokken partijen, zoals IHC Holland en de Gemeente Schiedam om advies en een besluit  gevraagd. Echter, beide partijen wilden de gebouwen niet behouden om uiteenlopende redenen, die alle een gemeenschappelijk element bevatten 'het kost geld'. Van diverse kanten binnen de Schiedamse gemeenschap zijn alternatieven aangedragen voor de gebouwen, zoals sporthallen, expositiehallen, manege. Zelfs heeft men nog voorgesteld de hallen te slopen, maar toch vooral het kantoor te behouden, daar dit pand vanwege zijn bescheiden omvang niet remmend zou werken op de verkoop en ontwikkeling van het vrijgekomen bedrijfsterrein. Het mocht niet baten. Bijna het gehele kleurenpallet van politiek Schiedam schaarde zich achter B&W, die vanaf het begin al de schrik om het hart sloeg om voor de gebouwen geld uit te trekken.  Wallis de Vries zag het spreekwoord, 'Met hoge heren is het kwaad kersen eten', zich in de dagelijkse praktijk ontvouwen. De gebouwen werden 'vogelvrij' verklaard en dat leidde tot een versnelde sloop van het kantoorpand. In een later stadium zijn de beide hallen neergehaald. IHC wilde daar toekomstige kopers niet mee opzadelen, heette het. Kopers waren er niet voor de grond  en IHC heeft ten lange leste de grond ver onder de vraagprijs verkocht aan de Gemeente Schiedam. Wat de Gemeente Schiedam ervoor in de plaatst heeft laten zetten tart elke beschrijving.  Anno 2017 is nog zeker de helft van de terreinen niet verkocht. Het zou een uitstekende locatie zijn voor een Themapark 'Scheepsbouw'. Maar voorlopig wint de jenever het met een eigen museum van de Scheepsbouw. Wist u dat de stalen poorten van het Jenevermuseum (toen nog een jeneverstokerij) in Schiedam gemaakt zijn door Werf Gusto? 
Cas Oorthuys met camera.
Binnenkort starten de voorbereidingen voor een foto-expositie in het Stedelijk Museum Schiedam, welke geprogrammeerd staat voor begin februari 2018. De foto-expositie zal een deel van van het oeuvre van de fotograaf Cas Oorthuys tonen. Deze fotograaf werd rond het eeuwfeest van Werf Gusto (1962) uitgenodigd een fotoreportage te maken, waarvan een deel gepubliceerd zou worden in het jubileumboek 'DE SOM DER DELEN'. De heer Oorthuys heeft daartoe honderden foto's gemaakt, niet alleen van de bouwobjecten, maar ook van de mens, die de objecten bouwt. Een klein aantal van deze foto's is slechts in het boek gepubliceerd. De rest van de honderden foto's (en negatieven), die niet gepubliceerd zijn in het boek, zijn gelukkig wel bewaard gebleven en liggen in het depot van het Fotomuseum in Rotterdam.  De directie en directe medewerkers van het Stedelijk Museum Schiedam zijn erin geslaagd om met de.........
>>> Lees verder
De onthulling van het 'Aandenken Werf Gusto', waarvan de onthulling gepland stond voor afgelopen zomer, is uitgesteld tot 13 juli 2018. Het uitstel is zeer zeker geen afstel, maar heeft alles te maken met een vrij omvangrijke  infrastructurele herindeling/herinrichting van een groot deel van Schiedam Zuid en een deel van Nieuw-Mathenesse. De plaatsing van het 'Aandenken Werf Gusto' is onderdeel van deze plannen. De planning en uitvoering hebben flinke vertraging opgelopen als gevolg van democratische processen, die nu eenmaal veel tijd en voorbereiding vergen. Komende maanden wordt gezocht naar een aannemer en men verwacht zeker niet voor januari 2018 met dit grootscheepse karwei aan de slag te kunnen gaan. Daarom is in gezamenlijk overleg besloten de onthulling uit te stellen tot 13 juli 2018. Dan is het precies 40 jaar geleden, dat ..........>>> Lees verder 
Bnr. 709; 'Kantoeng'
Het kleine Indonesische eiland Bangka, gelegen in de nabijheid van .........
Lees meer.
Feest op de Werf Gusto
Het 'Tegeltableau' was een geschenk van het personeel aan het echtpaar H. Smulders.
Lees meer.
Werf Gusto breidt uit
Dit is de grootste uitbreiding, waaraan we sinds de afgelopen......
Lees meer.
Eeuwfeest Werf Gusto I
De Werf Gusto bestaat honderd jaar. Een gedenkwaardig feit voor een bijzondere.........
Lees meer.
Co. 755 Free Enterprise V 
Op ‘Werf Gusto’ en op de  Nieuw  Maas heerste zaterdag weer eens.......
Lees meer.
Eeuwfeest Werf Gusto II
Smulders-dynastie in Schiedam. De krachtige man  kijkt met de blik van een veldheer......
Lees meer.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Vimeo
YouTube
Email
Copyright © 2017 St. Erfgoed Werf Gusto, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u iets wijzigen?
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of als u dat wilt u verwijderen van de lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp