Copy
Werf-Gusto.com Nieuwsbrief: Jaargang 2 nr. 2
Plaatsingen op de Website/Facebook februari 2016
Belijk deze e-mail in uw internet browser
Plaatsingen op de Website:
5 februari 2016

Bnr. 628: Possidon (1929)

—Zaterdag werd van de werf Gusto te Schiedam met goed gevolg te water gelaten de zelfstoomende baggermolen, bouwnummer 633, bestemd voor de Grieksche Regeering. De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn: lengte 45 M., breedte 9 M. en holte 3.60 M. Het wordt gebouwd naar de eischen en voorschriften van 'Bureau Veritas' voor de klasse D, en ander speciaal toezicht. De romp bovendien in 10 waterdichte compartimenten verdeeld ter verkrijging van het speciale certificaat „Insubmersible”.
Meer lezen......

6 februari 2016

Bnr. 370 Tirreno (1909)

–Gisteren is van de werf Gusto, van de firma A. F. Smulders, alhier, met goed gevolg van stapel geloopen de stalen romp van een zeewaardigen Emmerbaggermolen met twee schroeven, in aanbouw voor rekening der Italiaansche regeering en bestemd voor de haven van Spezia.
Meer lezen......

7 februari 2016

Co. 726: Choctaw (1969)

Bijzonder groot en uniek van constructie is het kraaneiland, dat Van der Giessen-De Noord nog voor het eind van dit jaar aan de Sante Fé Drilling Company moet opleveren. Er zal zo’n dikke 500 ton staal in deze gigant zijn verwerkt als hij begin volgend jaar naar zijn eerste bestemming wordt gesleept.
Meer lezen......

8 februari 2016

Bnr. 94: Berau (1957) (Co. 333)

Bij de werf „Gusto” te Schiedam is dezer dagen te water gelaten het motorvracht-en passagierschip „Berau”, dat in aanbouw was voor de Indonesische republiek. Mevrouw M. Logibis Nasution, de echtgenote van de eerste secretaris van de Indonesische diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland, verrichtte de doopplechtigheid.
Meer lezen......
 

Drijvende (Mast)bokken

Een bijgewerkte lijst van alle Bokken/Mastbakken gebouwd door Werf Gusto.
Meer lezen......

11 februari 2016

Bnr. 572: Stationaire Cutterzuiger (1924)

Van de Werf Gusto der firma. A.F. Smulders te Schiedam, werd gisteren met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een baggermolen, aldaar in aanbouw voor buitenlandsche rekening.
De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn: Lengte 42 M., Breedte 7,55 M, Holte 2,90 M.
Meer lezen......

12 februari 2016

Bnr. 634: Werkspoorbok (1929)

De Werf Gusto heeft voor Werkspoor een drijvende kraan gebouwd, die de vorige week onder toezicht van deskundigen is beproefd en aangezien zij aan alle eischen voldeed — o.a. 150 ton hefvermogen— is zij overgenomen. De Werf Gusto heeft wel eens kranen gebouwd met meer dan het dubbele van dit hefvermogen, maar er waren in dit speciale geval moeilijkheden te overwinnen in verband met de omstandigheid, dat de boot, waarop de kraan gemonteerd moest worden, van bescheiden afmetingen diende te zijn.
Meer lezen......

13 februari 2016

Werf Gusto in vogelvlucht (1922)

In de loop van de jaren zijn er een groot aantal luchtopnames van Nederland gemaakt om Nederland per vliegtuig in kaart te brengen. Schiedam en Schiedam-Zuid met Werf Gusto waren daar geen uitzondering op. Sommige foto’s zijn bewust en sommige zijn onbewust gemaakt van Werf Gusto. In de beeldbank van het Gemeentearchief Schiedam zit een serie mooie opnames, die hier een aparte plaats hebben gekregen.
Meer lezen......

14 februari 2016

Bnr. 52: Hr. Ms. Hoogezand (1955)

Als tweede van de 32 mijnenvegers, die op veertien Nederlandse scheepswerven ten behoeve van de Koninklijke Marine in aanbouw zijn, zal Maandag 7 November bij de werf Gusto, v.h. firma A. F. Smulders N.V. te Schiedam, Hr Ms mijnenveger Hoogezand in dienst worden gesteld.
Evenals de Dokkum werd dit schip gebouwd voor rekening van de Ver. Staten in het kader van het „Off-Shore Procurement Programme”.
De burgemeester van Hoogezand, de heer H. Roelfsema, zal namens deze gemeente een geschenk aanbieden.
Meer lezen.....
 

Jubilarissen

Lijst met jubilarissen door de jaren heen. De kranten beginnen er over te publiceren in 1906. De lijst groeit nog steeds. Op dit moment spant de heer J. de Wit met 55 dienstjaren in 1932 de kroon!
Meer lezen......

23 februari 2016

Draagvleugelboten

Het varen met een draagvleugelboot is een vreemde sensatie. Vliegen met een boot, varen met een vliegtuig, men weet het eigenlijk niet. Op uitnodiging van Shell-Nederland en de werf Gusto in Schiedam hebben wij het eens mee mogen maken.
Meer lezen......

26 februari 2016

Bnr. 652: Aldegonda (1931)

De 'Aldegonda' was een tanker van de NIT. Het schip deed vanaf 1939 dienst voor de Koninklijke Marine als 'TAN 5'. Op 1 januari 1942 werd de tankboot bij Poelau Soesoe bij een Japanse luchtaanval beschadigd. Op 2 maart van dat jaar werd de 'Aldegonda' door de eigen bemanning tot zinken gebracht bij Soerabaja. De Japanners lieten het schip lichten en herstellen en brachten het op 7 september in de vaart als 'Aiten Maru'.
Meer lezen......
 

Bnr. 702: Abraham Crijnssen (1937)

De mijnenveger Hr. Ms. Abraham Crijnssen was het eerste schip van de Koninklijke Marine met deze naam. Februari 1962 overgedragen aan ZKK Laakhaven Den Haag. In 1972 naar Rotterdam gegaan waarna hij in 1995 is teruggekeerd naar Den Helder om daar als Museum schip te worden ingericht voor het Marine Museum.
Meer lezen......
 

Gusto & het Meer v. Maracaibo

Het Meer van Maracaibo, gelegen in westelijk Venezuela, is het grootste meer van Zuid-Amerika. Het is 13.500 km² groot en op sommige plaatsen 250 meter diep. Gezien de verbinding met de Caraïbische Zee is het water deels zout.

Het meer (en omgeving) is een van de belangrijkste oliewingebieden in Venezuela. Al in 1913 was de Koninklijke Olie actief op zoek naar olie in de regio en in 1914 was de eerste commerciële productie, op bescheiden schaal, van start gegaan. In 1920 werd bij het meer een groot olieveld gevonden, La Rosa.

Meer lezen......

27 februari 2016

Bnr. 304: Chun Toong 1966 (Co. 526)

SCHIEDAM. — Omstreeks het middaguur is gisteren de sleephopperzuiger ‘Golden Seahorse’ gebouwd in opdracht van de ‘China National Machinery Import en Export Corporation' in Peking, op het terrein van Werf Gusto te water gelaten. De boot (het schip: red), die een lengte van 101 meter heeft liep zeer vlot van stapel. De doopplechtigheid werd verricht door Mevrouw J.F. Schreiner-Bax, echtgenote van een der directeuren van ‘IHC Holland Werf de Klop’, in aanwezigheid van de Charge d’Affaires van de Volksrepubliek China te den Haag, de heer Li-En-Chiou. Als blijk van dank kreeg zij van de Zaakgelastigde een prachtige lap Chinese zijde.
Meer lezen......Plaatsingen op de Facebookpagina:
1 februari 2016
Bouwjaar 1913: Bnr. 449, Zeewaardige zuiger 'Chung Hua' voor Havenautoriteiten van 'Tientsin' (China).
Bouwjaar 1914: Bnr. 479, Kijkje in het ruim van de Stoomhopper 'Mope'.
Bouwjaar 1935: Bnr. 696 & 697, Twee Stationaire Persbaggermolens voor 'Mach. Import Moskou'.
Bouwjaar 1960: Bnr. 138, S.B.M. voor rekening van 'Sewarak' (Indonesië).

2 februari 2016
Bouwjaar 1949: Bnr. 903 & 904 (Co. 72 & Co. 73), 'A.V.H 94 & A.V.H. 95' Twee Onderlossers met een inhoud van 280 m³ voor rekening van Ackermans & van Haaren.
Bouwjaar 1941: Bnr. 571, 'HHLA 3' voor rekening van 'Hafen und Lagerhaus' Hamburg.

3 februari 2016
Bouwjaar 1906: Bnr. 316, 'M.O.P. 222 B' Stoomsleepboot voor 'Bahia Blanca' in Argentinië.
Bouwjaar 1909: Bnr. 348 t/m 364, 17 Elevateurbakken voor rekening van 'B.A.P.' Argentinië.
Bouwjaar 1932: Bnr. 670, 'Antee' Drijvende Mastbok 100/50 t voor rekening van 'Schneider Prs'. Algiers.
Bouwjaar 1940: Bnr. 755, Staalconstructie Diergaarde 'Blijdorp' te Rotterdam.
Bouwjaar 1942: Bnr. 787, 'PK 175' 175 ton Drijvende Kraan, nog steeds 'Alive & kicking'.
Bouwjaar 1962: Bnr.246 (Co. 460), 'Maria Valeria' Snijkopbakkenzuiger voor rekening van Italië.

4 februari 2016
Bouwjaar 1960: Bnr.180 (Co. 416), 'Sirocco' Motorhopper 600 m³ voor Ackermans & van Haaren.

5 februari 2016
Bouwjaar 1909: Bnr. 370, 'Tirreno', Zeewaardige baggermolen voor rekening van Min. Trav. Publ. Italië.

11 februari 2016
Bouwjaar 1929: Bnr. 611/630, Vatentransportband voor rekening van de 'Amstel Brouwerij' te Amsterdam.

13 februari 2016
Bouwjaar 1932: Bnr. 669, 'Samson' een 540 ton Drijvende Bok voor 'Chagnaud Cie. Pers'. Marseille (F).
Jaar 1920: Film gemaakt door Polygoon-Profilti van werkzaamheden op Werf Gusto.

14 februari
Jaren 1948-1953: Een serie Kantelbakken, onderlossers, rotsklepbakken.

19 februari 2016
Bouwjaar 1912: Bnr. 399, Grint Excavateur, gebouwd voor rekening van 'de Vries'.
Bouwjaar 1930: Bnr. 649, 'A. & v. H. No. 76', een 430 m³ onderlosser voor 'Ackermans & van Haaren'.
Bouwjaar 1954: Bnr. 70, 'G.P. 4' Boorponton gebouwd voor rekening van 'B.P.M.' den Haag.
Jaren 50: Diverse bouwnummers, Boorpontons.

21 februari 2016
Bouwjaar 1959: Bnr. 156 (Co. 384), 'Vikas' Grijperhopper voor rekening van haven 'Bombay' India.

23 februari 2016
Bouwjaar 1961: Bnr. 168. 'POT 3' een draagvleugelboot voor rekening van Egypte.

24 februari 2016
Bouwjaar 1940: Bnr. 676, 'Kraan No. 2' Mastbok 160 ton voor Rusland (thuishaven Leningrad).

26 februari 2016
Jaar 1976: Co. 947, 'Petrel' DP Boorschip van de 'Pelican Class'.
Jaar 1929: Bnr. 601, Hopperzuiger 'M.O.P. 217 C', allerhande onderdelen opgestapeld voor montage.

27 februari 2016
Jaar 1972: Een en al bedrijvigheid op de Werf Gusto.

28 februari 2016
Bouwjaar 1957: Bnr. 132, Boorponton 'D.B. 1' thuishaven 'Port Harcourt' Nigeria voor 'B.P.M'. den Haag.
Jaar 1952: Aan de afbouwkade.
Jaar en Bnr. vooralsnog niet bekend. Op de foto de 'snijkop' van een snijkopzuiger (cutterzuiger).

 
29 februari 2016 Werf-Gusto.com
Copyright © 2015, Werf-Gusto.com

Ons e-mai adres is:
info@werf-gusto.com
Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt??
U kunt uw voorkeuren updaten of Uitschrijven van de mailinglijst