Copy
Nieuwsbrief St. 'Erfgoed Werf Gusto'
Jaargang 4  Nr. 10  oktober 2018
foto: Nationaal Archief / Collectie Spaarnestad / Het Leven/  Fotograaf onbekend
Werf Gusto: 1915/1916: In de Gustohaven liggen naast elkaar links het kolenschip voor de SHV te Rotterdam het ss Schieland (Bnr. 498-1916), een zusterschip van het ss St. Annaland (Bnr. 497-1916) en het vrachtschip het ss Hillegom (Bnr. 500) voor Gebr. Uden te Rotterdam. In de Oosterhaven - op de voorgrond - ligt rechts op de foto de grote kraan, de in 1922 aan de stad Antwerpen afgeleverde en in 1915 te water gelaten kraan Bnr. 482 (Er staat ook op het schild bovenaan ‘Gustokraan’). De kraan, die opgebouwd wordt is de 200 tons kraan 488 (de latere Mammoth), afgeleverd in 1922. Dwars in de haven ligt op de voorgrond de nieuwe sleepboot Gusto II (Bnr. 485 1914). Links op de foto is de boeg te zien van de Straat Soenda (Bnr. 496-1915) en daarvoor Loodsboot Nr. 14 (Bnr. 495 - 1916). Deze laatste was een opdracht van de Koninklijke Marine. Dit schip was ter vervanging van de originele No.14, die in 1914 op een Engelse mijn liep. Dit schip is later in Harlingen omgebouwd tot 'Oceaan'. Geheel rechts op de voorgrond de dubbele ponton van bouwnummer 493, de elevateur voor Ackermans en Van Haaren. Ondanks WO 1, met de wegens de neutraliteit van Nederland gepaard gaande leveringsproblemen aan zowel Engeland als Duitsland en de tekorten aan grondstoffen, zoals staal toch een goed gevulde ordeportefeuille, met veel geïnvesteerd eigen vermogen.
Van de werf „Gusto” der firma A. F. Smulders alhier, is gister met goed gevolg te water gelaten een stalen kraanponton voor een zelfstuwende, draaibare, derrickende kraan volgens het bekende Gusto-type, welke kraan genoemde werf in aanbouw heeft voor The Manchester Ship Gand Company te Manchester. Meer >>>
Op de werf Gusto is Zaterdagmiddag door pater P. G. A. Koevoets M.C.J., havenaalmoezenier van Rotterdam, de inzegenings-plechtigheid verricht van het kustvaartuig „Huguette V”, waarna pater Koevoets in keurig Frans, ten gerieve van de vele gasten der Franse opdrachtgevers,.......Meer >>>
Gister werd van de Werf Gusto, firma, A. F. Smulders te Schiedam, in tegenwoordigheid van Marine- en andere autoriteiten, te water gelaten de stalen romp van den mijnenleger; “Dousve Aukes,” in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Marine, zijnde het laatste van twee dergelijke schepen, .....Meer >>>
Een zelfstandig drijvende 150 tons kraan voor Wallsend UK Swan Hunter. In 1922 is de Titan II aangekomen op de Tyne als vervanging van haar voorganger, Swan Hunter heeft £ 68.500 voor haar betaald......Meer >>>
Het vaartuig is voorzien van een krachtige centrifugaalpomp, gedreven door een afzonderlijke compound machine, welke pomp in het bijzonder voor bergingsdoeleinden is bestemd. De vaarsnelheid is 10 knoopen. Deze sleepboot is bestemd voor een Zuid-Amerikaansche haven en zal de reis daarheen onder eigen stoom. volbrengen,......Meer >>>
Een heel moeilijk karwei is Zaterdagmiddag en -nacht verricht in het midden van de stad: het op zijn plaats brengen van een gedeelte van de nieuwe Koemarktbrug. Deze is in twee helften geconstrueerd op de Werf Gusto alhier. Vrijdagmiddag is een dier helften van het terrein der onderneming naar de Voorhaven gesleept en daar opgenomen door een drijvenden bok, die het stuk brug, dat 85.000 K.G. weegt, op een baggermolen plaatste, voor het transport ingericht. Die baggermolen is op de Werf Gusto gebouwd, maar niet afgeleverd. Door den Kap van de machinekamer af te nemen, kreeg men op het dek ruimte om het brugdeel plaats te bieden.......Meer >>>
Gisteren hebben de sleepbooten Schelde en Blankenburg van L. Smit en Co’s internationalen Sleepdienst te Rotterdam een belangrijke sleepreis aanvaard. Zij hebben nl. de groote drijvende bok no. 809, welke op de werf Gusto te Schiedam gebouwd werd, buitengaats gebracht en zijn nu op weg naar Le Havre, waar het gevaarte, dat geschikt is voor lasten tot 200 ton en 55 m. boven den waterspiegel uitsteekt, zal worden afgeleverd. In Le Havre zal de 809 gebruikt worden bij de herstelwerkzaamheden.......Meer >>>
De nieuwe Keersluisbrug te Vlissingen staat de laatste dagen in het middelpunt der belangstelling. Tientallen voorbijgangers kijken met interesse toe, hoe de werkzaamheden aan deze reusachtige brug vorderen. Vooral gisteren was het een spectaculaire dag: toen werd namelijk de enorme balans voorzichtig opgehesen door de twee zware bokken en daarna op de hameistijlen geplaatst. Het werk verliep vlot, zodat omstreeks vijf uur de vlag triomfantelijk op de inmiddels „hooggeplaatste” balans kon worden gezet........Meer >>>
Men hoopt de brug begin 1968 te kunnen plaatsen. Het viaduct dat de personenauto’s naar het bovenste van de twee dekken moet leiden is voor het grootste gedeelte klaar. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Alboren te Breda, onder toezicht van de afdeling bruggen van Rijkswaterstaat. Momenteel is men bezig met het asfalteren. Ongeveer vijf centimeter onder het wegoppervlak op het viaduct is een verwarming ingebouwd die de weg ijsvrij moet houden. .........Meer >>>
Onze piloot* vliegt nu zeer laag, ongeveer ter hoogte van de duintoppen, tot groot vermaak van diegenen. die zich aan het strand bevinden. Eensklaps draaien wij rechts af in de richting van de zee. Onze piloot heeft een sleep ontdekt. Het is een kraan, gebouwd bij de werf Gusto te Schiedam, voor Russische rekening, welke met behulp van twee booten wordt gesleept. Het transport vaart onder de roode vlag met sikkel en hamer.. .........Meer >>>
Het zal nog wel even duren, eer met het aanbrengen van de stalen bekleding van de schachtwanden kan worden begonnen. Dit wordt Intussen een interessant experiment, want het is voor de eerste maal, dat bij de aanleg van schachten in het Nederlandse mijngebied een bekleding van gelaste stalen platen —een zogenaamde stalen cuvelage —wordt toegepast. Tot nu toe werd de bekleding voor schachtwanden in gietijzer, al of niet gewapend beton of, zoals bij de nieuwe luchtschacht van de mijn Willem-Sophia in straatklinkers uitgevoerd .........Meer >>>
Vrijdagmorgen hielden zich weer een paar honderd mensen op In de buurt van Marconiplein en Galileistraat, verdrongen anderen zich bij de afzetting bij de Merwehaven: er moest immers weer een schip met militairen naar Indonesië vertrekken. Nu was het de Waterman, die pas van de werf gekomen, keurig in de verf en voorzien van meer standjes, meer recreatieruimte en een verbeterde luchtverversingsinstallatie, met 1500 man zee zou kiezen. .........Meer >>>
De Turksche regeering heeft bij de Industrieele Handelscombinatie Holland te Den Haag, een combinatie van scheepswerven, een order geplaatst voor den bouw van zes passagiersschepen. Hiermede is een bedrag van ongeveer acht millioen gulden gemoeid. Drie der schepen. zullen op de werf van Verschure en Co. te Amsterdam worden gebouwd, terwijl de werf Gusto te Schiedam zorg zal dragen voor den bouw van de drie overige. .........Meer >>>
10 Februari as. zal het passagiersschip „Rumelihisari” van de werf Gusto (firma A. F. mulders te Schiedam) te water worden gelaten. Dit schip maakt deel uit van een serie van zes, welke door de Turkse staatsrederij genaamd Devlet Denizyollari Ve Limanlari Isletme Genel Mudurlugu, op 19 December 1946 bij de Industrieele Handelscombinatie Holland te ‘s-Gravehage, waarvan de werf Gusto deel uitmaakt, werd besteld..........Meer >>>
Recentelijk aangekocht door de stichting deze prachtige unieke opname van de Alexander Konstantinov (Bnr. 457 - 1914). De cutterzuiger was speciaal ontwikkeld voor het verwerken van zware kleigrond. De foto was in bezit van een Belgische verzamelaar. De aankoop is mogelijk gemaakt met geld van Vrienden van Stichting Erfgoed Werf Gusto.
Detail: Op de achtergrond is men bezig met de opbouw van de drijvende kraan 'Paraguassu' (Bnr. 453 - 1913). Deze 135 ton zelfvarende kraan werd gebouwd voor rekening van de haven van Rio de Janeiro. Meer >>>
 
foto: Stichting Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
Email
Copyright © 2018 St. Erfgoed Werf Gusto, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u iets wijzigen?
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of als u dat wilt u verwijderen van de lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp