Copy
Nieuwsbrief St. 'Erfgoed Werf Gusto'
Jaargang 3  Nr. 11  november 2017
foto: I.H.C. Holland
Op de foto van links naar rechts: J. Bax sr. (De Klop), P. Verschure (Verschure & Co), G. Biezeno (Conrad-Stork),
Mr. van Looy (Chef de Bureau), L. Smit (L. Smit), W. van Beelen (J&K Smit) en H. Smulders (Gusto)
Het ontstaan van I.H.C. Holland

Alhoewel de zes werven Werf Conrad, L. Smit, J&K Smit, De Klop, Verschure & Co en Werf Gusto in december 1943 een officiële overeenkomst tekenden voor nauwere samenwerking, begon de onderlinge samenwerking al jaren eerder, in 1929. Na de recessie, ontstaan door de ’beurskrach’ op Wall Street in de USA, kromp de vraag naar baggermaterialen en scheepsruimte. Er ontstond een economisch ongezonde situatie, omdat veel scheepsbouwers hun schepen tegen kostprijs gingen aanbieden, in de hoop klanten weg te lokken bij de concurrentie en zo een zekere cashflow veilig te stellen om belangrijk personeel in dienst te kunnen houden. Men kwam steeds meer tot het besef, dat door samenwerking, men de klant meer te bieden had, omdat men gebruik kon maken van elkaars specialiteiten. Ook kon men zodoende de verkoopkosten ter verkrijging van orders omslaan naar de deelnemende werven en dus goedkoper werken.
Ga naar het artikel
Foto boven: Opening van de 'Bommelsche Brug in 1933
Bruggen Zaltbommel

In het kader van het Rijkswegenplan van 1927 werd in 1928 door de toenmalige Minister van Waterstaat Mr. H. van der Vegte het Bruggenbureau ingesteld. Als verantwoordelijk ambtenaar van Rijkswaterstaat werd de heer ir. W.J.H. Harmsen aangesteld als leidinggevende. Het was zijn taak in kort tijdbestek de ‘problemen’, voor het steeds intensiever wordende verkeer, met de rivieren op te lossen. Daarvoor moesten grote bruggen gebouwd worden. De projecten waren te groot om uitgevoerd te worden door een bedrijf.

In de jaren daaraan voorafgaand waren al drie grote constructeurs op het gebied van staalconstructies samen gaan werken, dat waren N.V. Pletterij te Delft, Penn & Bauduin te Dordrecht en de firma Kloos te Kinderdijk. Deze bedrijven voerden regelmatig overleg (er waren per bedrijf drie vertegenwoordigers) en hadden laten zien, dat ze prima konden samenwerken en het werk in kortere tijd konden opleveren dan bedrijven, die alleen dit soort projecten moesten uitvoeren. Vanaf 1925 had deze combinatie al reeds 6 grote bruggen opgeleverd.

Ga naar het artikel
foto: Gemeentearchief Schiedam / IHC Gusto BV / St. Erfgoed Werf Gusto
fotograaf: Onbekend

Fotoboek proefvaart Co. 947: Petrel

Op zaterdag 6 september aanstaande zal, om ongeveer 16.00 uur, het dp-boorschip Petrel (Co. 947), te water worden gelaten. Dit schip is in aanbouw voor Offshore Europe N.V. te Antwerpen. De doopplechtigheid wordt verricht door Mevrouw Francois Didier, de echtgenote van de directeur van ELF – R.E. in Parijs.

De Pétrel heeft een lengte van 149 meter en een breedte van 21.35 meter. Zij zal in staat zijn te boren tot in waterdiepten van ruim 600 meter. De boordiepte kan ruim 6000 meter bedragen. De boortoren bevindt zich midscheeps. Op het achterdek is een helikopterdek.

Zoals alle dp-boorschepen zal ook de Pétrel in staat zijn om langdurig zelfstandig te opereren, in koude of hitte en onder slechte weersomstandigheden. Haar zusterschepen bewezen reeds hiertoe in staat te zijn door het verrichten van succesvolle boringen aan de Noordkust van Afrika zowel als tussen de ijsbergen van Labrador. Met de bouw van dit IHC boorschip is een bedrag gemoeid van 140 miljoen gulden.

Dinsdag 9 september zal (o.o.v.) het dekhuis op de Co. 947 geplaatst worden. Dit 350 ton wegende “flatgebouw”, waarvan de afmetingen zijn: Lengte 22 meter, breedte 18 meter en hoogte 12.50 meter, is gebouwd door onze collega’s in Slikkerveer.
Vandaag is men in Slikkerveer al begonnen met het transport. Het eerste gedeelte van de reis wordt het dekhuis versleept, waarna vijzelwagens het gevaarte tot aan de wallekant zullen rijden. Daar zullen o.a. de bokken Ir. Snip en Taklift II de 350 tonnen staal op zijn plaats hijsen.

bron: IHC Gusto Nieuws #30 5 september 1975

Ga naar het fotoboek

Het invaren en plaatsen van de enorme deksecties voor de Co. 928 was altijd een uiterst precies en tijdrovend karwei. In sommige gevallen moest de Co. 928 eerst gedraaid* worden. De volgende fotocompilatie  laat zien welke grote stappen er gedaan moesten worden voor de deksectie eenmaal op zijn plaats lag.

* De eerste deksectie, die geplaatst moest worden was de middelste. De C0. 928 kon met dit geplaatste dek niet onder het opgeheven eiland door. Vandaar dat de Co. 928 voor de plaatsing van de secties en bracings áchter het midden-dek eerst gedraaid moest worden.

Ga naar het fotoboek

WIJ WAREN DE GUSTO

WIJ WAREN DE GUSTO
FOTO’S VAN CAS OORTHUYS, 1959-1960
3 FEBRUARI T/M 15 APRIL 2018

 
In de jaren zestig zorgden de medewerkers van Werf Gusto ervoor dat de Nederlandse economie draaide. Als een van de grootste werven in Schiedam brak het bedrijf record na record met op maat gemaakte baggermaterialen, staalconstructies, hoogovens, schepen en veel meer. Hoe zag de werf eruit? Wie waren deze vernieuwers? En wat deden ze? Ga een halve eeuw terug in de tijd en bekijk de tentoonstelling Wij waren de Gusto. Foto’s van Cas Oorthuys, 1959-1960 in het Stedelijk Museum Schiedam.
 
Bekijk het gehele persbericht
Het plaatsen van deksecties op de Co. 928. Het invaren en plaatsen van de enorme deksecties voor de Co. 928 was altijd een uiterst precies en tijdrovend karwei. In sommige gevallen moest de Co. 928 eerst gedraaid* worden. De volgende fotocompilatie  laat zien welke grote stappen er gedaan moesten worden voor de deksectie eenmaal op zijn plaats lag.

fotoreportage: B. Boon
Bouwjaar 1972: Driepotig booreiland voor een Braziliaanse opdrachtgever. Bouwplaats op de foto is de offshore werf in Ingleside Texas USA. De werf (IHC Holland-Letourneau Marine Corporation) is ontmanteld in 1974. Binnenkort een verslag van deze 'misser' van IHC Holland, die zijn weerslag had op Werf Gusto.
Op de foto: de gevorderde bouw van het eerste en enige booreiland daar gebouwd. De foto dateert van november 1972.

foto: Collectie H. Hirsch
Bouwjaar 1942: Bnr. 827, 3 elektrische rupsgrijperkranen voor DSM. De kranen waren bestemd voor de 'Beatrixmijn' in Herkenbosch. Twee van de drie kranen zijn daar afgeleverd, maar de mijn is nooit geopend. Wat er in de tussentijd met de kranen is gebeurd is onbekend. Ook is niet bekend of de derde ooit afgeleverd is. Een verzamelaar van info over dit soort kranen liep de kraan op de foto tegen het lijf op een industrieterrein in Roermond. De mensen van het bedrijf in Roermond wisten te melden dat de rupsen zijn vervangen in 1984 door nieuwe en dat begin negentiger jaren het kraanhuis op diverse punten is aangepast. Wat de status van de kraan nu is, is niet bekend.

bron: Ad Gerwen,Tilburg
foto's: Collectie Ad Gerwen
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Vimeo
YouTube
Email
Copyright © 2017 St. Erfgoed Werf Gusto, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u iets wijzigen?
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of als u dat wilt u verwijderen van de lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp