Copy
Werf-Gusto.com Nieuwsbrief: Jaargang 2 nr. 3
Plaatsingen op de Website/Facebook maart 2016
Belijk deze e-mail in uw internet browser
Plaatsingen op de Website:
2 maart 2016
Boekje open over de Familie Smulders
Meer lezen......

5 maart 2016
Bnr. 186 (Co. 420) Tina Scarlett (1960)
Op 22 april 1960 des middags om half vier werd op de Werf Gusto (locatie Slikkerveer) het casco te water gelaten van de Deense veerboot ‘Tina Scarlett’ Het was een 2000 ton metende veerboot met een lengte overal van 78 meter en bestond uit vier dekken, waarvan een autodek. Het schip kon 500 passagiers vervoeren. De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw Jürgen-Jenssen, echtgenote van de directeur van de rederij, de opdrachtgever voor de bouw van het schip.

Meer lezen......

16 maart
Het Amstelstation (1939)
Op een zonnigen en warmen morgen hebben wij op het perron van het Amstelstation, dat op 8 October as. in gebruik zal worden genomen, staan wachten op den trein, die niet kwam! We constateerden dat feit met een plotselingen schrik en voelden ons verlegen worden met ons figuur. Een oogenblik hadden we zelfs den indruk, dat de schilders, de metselaars, de steenzetters en de andere ambachtslieden, die op de perrons nog aan het werk waren, onze vergissing hadden bemerkt en er zich over vermaakten.
Meer lezen.....

17 maart 2016
Bnr. 378: PM 24 (1969) (Co. 714)
SCHIEDAM – Deze week levert de Werf Gusto de grootste drijvende kraan ter wereld af. Het is de PM 24, die gebouwd is voor de Italiaanse firma Micoperi S.A. Deze kraan kan draaiend 500 ton en in vaste positie 1000 ton heffen! Tot nu toe was de grootste die Gusto heeft gebouwd een 600-tons kraan.

Meer lezen......

20 maart
Werf Gusto Schiedam 100 jaar (1862-1962)
Het Schiedam van de twintigste eeuw is de stad van de scheepsbouw. Om enkele werven te noemen: Wilton Feijenoord, Nieuwe Waterweg, de Jong, Gusto, De Hoop. Het zijn geen oude Schiedamse industrieën ook al hebben Schiedamse schepen vanaf de dertiende eeuw veel welvaart gebracht voor de stad. In de Gouden Eeuw hebben Schiedamse koopvaarders en oorlogsschepen goede bijdragen geleverd tot verwezenlijking van de Nederlandse staat. Dat is op imponerende wijze in het pleinspel dat op 13 september zal worden opgevoerd..
Meer lezen......

28 maart 2016
Bnr. 20: Yvette (1953) (Co. 196)
Drie zusters zijn eigenaressen van de Rederij Aktie Bolaget Yrsa, gevestigd te Mariehamn op de Aland-eilanden in Finland. In tegenwoordigheid van vele genodigden, onder wie mevrouw Lylund, die belast is met de eigenlijke leiding van de rederij, heeft mevrouw Solveig Sundman, haar zuster en mede-eigenaresse, gisteren het motorkustvaartuig “Yvette” gedoopt en te water gelaten, welk schip in opdracht van genoemde Maatschappij wordt gebouwd door de N.V. Werf Gusto, voorheen firma A. F. Smulders, te Schiedam, een der vennoten van de Industriële Handelscombinatie „Holland”, gevestigd te ’s Gravenhage.
Meer lezen......

Bnr. 21: Henriette V (1953) (Co. 212)
Op die stralende Zaterdagmiddag, die zonder meer al feestelijk stemde, zijn drie schepen te water gelaten. Op de werf Gusto te Schiedam, gleed de ,,Henriette V” in haar element, van Boeles Scheepswerven te Bolnes „Prins Willem van Oranje” en bij Wilton Fijenoord het motortankschip „Hilversum”.
De kustvaarder „Henriette V” werd gebouwd in opdracht van de „Comptoir Général des Transports” te Marseille. De kiel werd gelegd in Januari 1953 en het schip wordt in April opgeleverd.
De „Prins Willem van Oranje” werd gebouwd voor Anthonie Veder en Co. „Oranjelijn” te Rotterdam (Maatschappij Zeetransport). De kiel werd gelegd op 10 Juli ’52. Het schip heeft een accomodatie voor 61 passagiers.
Meer lezen......

Co. 862: Gasproductie-platform (1970)
SCHIEDAM — Tijdens het weekeind wordt de verlading van een Field Terminal Platform van 1200 ton voltooid. Vanmiddag begon bij het bedrijf Gusto in Schiedam de verlading. Het platform is door drijvende bokken op een groot aantal pontons geplaatst die het platform naar de Noordzee brengen. Daar wordt het weer gemonteerd.
Meer lezen......

Co. 761: Humber River (1970)
Zeer snel na het stukslaan van de champagnefles en zonder enige hapering is gisteren de mammoetzuiger “Humber River” vanaf de helling van de Werf Gusto te Schiedam te water gelaten. De voorafgaande heilwens voor schip en bemanning werd uitgesproken door Lady Tomkins, de echtgenote van de Britse ambassadeur in ons land.

De “Humber River” is één van de grootste sleepzuigers van de wereld en wordt door Gusto gebouwd in opdracht van de Anglo-Dutch Dredging Company, een dochteronderneming van de Ballast-Nedam Groep. De verdere afbouw van het schip en de proefvaart zullen nog enkele maanden in beslag nemen. Tenslotte moet het schip begin maart opgeleverd worden en zal dan waarschijnlijk havenmondingen op de rivier de Humber in Groot-Brittannië gaan uitdiepen.
Meer lezen.....


Co. 865: Installer I (1970)
ROTTERDAM — De Industriële Handelscombinatle Holland (IHC) gaat de ,lnstaller I’ in gebruik nemen, een werkschip voor de olie-industrie, bestemd voor de installatie van „een punts meerboeien” op zee.

Deze maand zal dit werkschip zijn eerste karwei uitvoeren: het plaatsen van een meerboei in de Humber bij de raffinaderij van „Continental Oil Immingham” (Engeland).

Met het steeds toenemende aantal mammoettankers, die de wereldzeeën gaan bevaren, ontstaat het probleem hoe deze tankers te laden en te lossen. Er zijn maar weinig havens in de wereld, die deze reuzen kunnen ontvangen en behandelen. IHC ontwikkelde zijn al bestaande systeem van de een-punts-meerboeien zo, dat tankers op zee geladen en gelost kunnen worden. Momenteel is voor “Aramco” een boei in aanbouw, waarmee in het Midden-Oosten tankers tot 400.000 ton gelost kunnen worden.
Meer lezen......


Co. 873: Hoogoven 7 (1970)
Hoogovens in IJmuiden heeft aan Gusto Staalbouw in Schiedam een opdracht van meer dan ƒ 5 miljoen gegeven voor de montage van Hoogoven VII waarmee in april 1971 begonnen zal worden. 000
Gusto Staalbouw, die reeds ervaringen heeft opgedaan bij de bouw van Hoogovens IV en Vl, zal bij de werkzaamheden gebruik maken van reusachtige kranen die de staalconstructies op het hoogste punt van de installatie zullen plaatsen.
Meer lezen......

Plaatsingen op de Facebookpagina:
2 maart 2016
Jaar 1967/1968: De Co. 573, de Co.703, en Co. 714.

6 maart 2016
Jaar 1969: Co. 719, 'Free Enterprise IV' tijdens 'Open Dag 1969'

19 maart 2016
Jaar 1905: Fotoboek gemaakt bij opening van Werf te Schiedam.

21 maart 2016
Jaar 1970:  Co. 865, oplevering van de 'Installer I' aan de afbouwkade.
Jaar 1967: Bnr. 330, Hoogoven 6, voor NV Hoogovens.
Jaar 1968: Bnr. 365, Boorplatform (4 palen) jacket voor Brown & Rooth.
Jaar 2016: Teruggevonden in een polder nabij Schipluiden.

22 maart 2016
Jaar 1970: Open Dag Werf Gusto.

27 maart 2016
Bouwjaar 1973: Co. 933, Werkeiland 'Stevin '73' voor Simon Stevin.
Jaar 1975: Werf-Gusto en stadswijk de Gorzen.

28 maart
Bouwjaar 1953: Bnr. 43 (Co. 1010), Drijvende Bok 250 ton voor de U.S.S.R.

29 maart 2016
Bouwjaar 1958: Bnr. 152, Verrijdbare Hellingkraan 50 ton voor Werf Gusto.