Copy
maart 2017
View this email in your browser
Over een paar weken gaan we weer genieten van vele mooie Special Heroes Battles en Challenges; survival, tennis, dance, voetbal, er is van alles. Via facebook en twitter kun je volgen hoe de deelnemers hun grenzen verleggen, plezier maken en samenwerken.
Maar er staat meer te gebeuren en dat lees je in deze nieuwsbrief. En natuurlijk blikken we ook nog even terug op een aantal mooie momenten, onder andere via leuke filmpjes van tennis- en schermclinics. 
Sport P.A. dendert door
“Wij zien leerlingen met de week groeien in zelfvertrouwen, zelfstandigheid, pro activiteit en met name in samenwerken als groep!”, aldus docent Sander van den Brink VSO Mariëndael. Onlangs rondde z’n leerlingen het Sport P.A. traject af met het organiseren van een sportochtend voor groep 7 van een basisschool. De Sport P.A.’s kunnen nu bijvoorbeeld ingezet worden bij evenementen van Special Heroes. Meer jongeren zullen het voorbeeld van de leerlingen van VSO Mariëndael volgen, want vijf speciaal onderwijs scholen hebben afgelopen periode het trainings- en begeleidingstraject van Sport P.A. doorlopen en negen scholen zijn gestart met het trainings- en begeleidingstraject. Sport P.A.’s zijn jongeren, die middels de cursus ‘Ik ben P.A.’ en het opdoen van praktijkervaring, in staat zijn om sportieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. Het P.A. programma, ontwikkeld door Wise, wordt in het speciaal onderwijs aangeboden door Special Heroes en mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation.
Special Heroes start pilot Young Athletes
Special Olympics heeft Special Heroes recent gevraagd het door hen ontwikkelde ‘Young Athletes’ programma te implementeren in het speciaal (basis)onderwijs. Young Athletes is een sport- en spelprogramma voor kinderen van 2-7 jaar met een verstandelijke beperking. Met dit programma kan Special Heroes deze kinderen in de vertrouwde omgeving van de school op jonge leeftijd kennis laten maken met sport en bewegen. En ze daarna de mogelijkheden bieden die er zijn om structureel te gaan sporten en bewegen. De Martin Luther King school in Purmerend is de eerste Nederlandse school waar dit programma na de zomer wordt uitgevoerd. Onder leiding van de regionaal projectleider van Special Heroes en in nauwe samenwerking met de school, Spurd en lokale sportaanbieders wordt de pilot nu voorbereid voor de jongste groepen. Het enthousiasme bij de betrokkenen is groot, een stevige basis voor een succesvolle implementatie van het programma voor deze jonge nieuwe Sport Heroes! 
Van tennis tot kickboksen: Sport Heroes genieten
Wanneer je Special Heroes op twitter en/of facebook volgt heb je kunnen zien dat er weer volop clinics gegeven zijn en worden met als doel de leerlingen te laten ervaren hoe leuk sport is en om ze toe te leiden naar een geschikte sport of vrijetijdsbesteding. En die clinics zijn er in heel veel varianten: tennis, wintersporten, schermen, bocce, korfbal, kickboksen en nog veel meer. Op de Prof. Groenschool  in Amersfoort (cluster 2 SO) hebben de leerlingen zich de afgelopen periode ook flink in het zweet gewerkt. Met een trainer vanuit de stichting “Will Be Strong” hebben de groepen 3 t/m 8 genoten van drie weken kickboksen. De lessen waren een succes. Vakleerkracht Renso Pronk: “Het is goed om te zien hoeveel de leerlingen kunnen leren als ze helemaal in een sport duiken. Een aantal leerlingen heeft na deze lessen daadwerkelijk de weg naar een sportschool in de buurt gevonden. Zij kickboksen nu in verenigingsverband. Voor anderen blijkt de stap naar een sportschool nog iets te groot. Voor hen zijn er op de maandagmiddag vervolglessen opgestart. Elf leerlingen uit verschillende klassen proberen in deze extra lessen hun vaardigheid verder te vergroten. Uiteraard staat het plezier en respect voor elkaar voorop. Samen er tegenaan! Een mooi initiatief.”
Schermclinic
Tennisclinics
Speed Soccer Battle 2017
Speedsoccer Battle
Behaal een certificaat van de Gezonde School
De scholen die het programma Special Heroes draaien voldoen aan bijna alle voorwaarden om het themacertificaat ‘Bewegen en sport’ van Gezonde School te behalen. Een gemiste kans om hier niet mee aan de slag te gaan! Een gezonde leefstijl is belangrijk voor het presteren en welbevinden van de leerlingen. Aandacht daarvoor leidt tot betere schoolprestaties. Klik snel door voor meer informatie en wordt een Gezonde School.
Doe mee aan de verkiezing van de “Sportiefste School voor Speciaal Onderwijs van Nederland"
De KVLO onderzoekt samen met Special Heroes de mogelijkheden om een verkiezing van de “Sportiefste  School voor Speciaal Onderwijs van Nederland” te organiseren. Sinds vele jaren organiseert de KVLO in samenwerking met NOC*NSF al de verkiezing van de “Sportiefste School van Nederland” voor zowel basis als voorgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs doet hier nog niet aan mee en daar willen we verandering in aanbrengen. Scholen met een vooruitstrevend beleid op het gebied van bewegen en sport in en rondom de school  kunnen een voorbeeldfunctie vervullen voor andere scholen. Met de organisatie van deze verkiezingen wil de KVLO een kwaliteitsimpuls aan het programma voor bewegen en sport in het onderwijs geven. 
Ook voor het speciaal onderwijs wordt het bovenstaande nagestreefd en om die reden is het onze ambitie om in 2018 de eerste verkiezing van de “Sportiefste School voor Speciaal Onderwijs van Nederland” te organiseren. We willen graag weten of er scholen van het speciaal onderwijs zijn die interesse hebben om mee te doen aan deze verkiezingen. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail dan naar Franceline van de Geer: fvandegeer@specialheroes.nl of Ton Winkels: ton.winkels@kvlo.nl  
Symposium 'Morgen Méér Muziek in de Klas'
Méér Muziek in de Klas organiseerde op 22 maart het symposium “Morgen Méér Muziek in de Klas”. Het symposium werd geopend door Koningin Maxima, erevoorzitter van het Platform Méér Muziek in de Klas. Na een korte lezing van professor dr. Erik Scherder over de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein, deden de deelnemers inspiratie en kennis op in een aantal workshops.In één van de workshops vertelden leerkrachten van Special Heroes school de Twijn uit Zwolle (SO en VSO) hoe zij in 2012 al zijn gestart met meer muziekonderwijs en dit succesvol duurzaam hebben ingebed in hun lesprogramma’s. Minister Bussemaker vatte in het slotwoord samen dat “ketenaanpak een belangrijke succesfactor is, waar zowel intern als extern samengewerkt wordt en een goede verbinding tussen binnen en buitenschools essentieel is. Special Heroes is een goed voorbeeld van een dergelijke ketenaanpak.”
Een toekomst voor de kinderen van ClubExtra
Binnen de vijfentwintig actieve 'broedplaatsen voor sportplezier' bieden, onder de naam van of geïnspireerd door ClubExtra, goed opgeleide vakleerkrachten een plek die 'onhandige kinderen' stimuleert om in beweging te komen. Een plek gericht op de individuele ontwikkeling van het kind en vrij van prestatiedruk: dat is ClubExtra. In januari organiseerde Special Heroes is samenwerking met Calo, Windesheim het congres ‘Maat(jes)werk in de jeugdsport, een maatschappelijk fenomeen?’ in het kader van het 25-jarig jubileum van ClubExtra. Een dag waarop boeiende lezingen en inspirerende workshops werden gegeven. Via deze link kunt u alle bijdragen van dit congres bekijken. Tevens kunt u hier het boekje bestellen over acht van die broedplaatsen, dat op het congres werd gepresenteerd.
Congresparade Gezonde Leefstijl: Bewegen en Activeren in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg
Dat bewegen voor iedereen gezond is, ook voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking, is inmiddels wel bekend. Onderzoeken onderschrijven echter dat veel mensen met een verstandelijke beperking een ongezonde leefstijl hebben. Zo bewegen zij onvoldoende en eten minder gezond. Dit brengt een scala aan gezondheidsrisico’s als overgewicht en diabetes met zich mee. Het maken van de vertaalslag van weten naar doen blijkt echter niet eenvoudig. Enthousiasme om te bewegen is er in veel gevallen wel. De kunst is om het praktisch te maken en vol te houden. Hoe kan je het beste aansluiten bij de mogelijkheden van jouw bewoners en hen verleiden tot een meer gezonde en actieve leefstijl? Wat heb jij hiervoor nodig en wat vraagt het van jou? Deze vragen staan centraal op de Congresparade Gezonde Leefstijl, Bewegen en Activeren in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg op 22 mei 2017 in het Akoesticum in Ede. De Congresparade is een unieke mix van inspirerende lezingen en kennis- en ervaringssessies, met o.a. Special Heroes. Klik hier voor meer informatie en meld je snel aan!
Nieuwe Raad van Toezicht leden Stichting Special Heroes Nederland
Na de ontvlechting van de stichting Onbeperkt Sportief per 1 januari 2016 (waarbij de kennisfuncties van deze organisatie zijn ondergebracht bij Kenniscentrum Sport en de programma's, waaronder Special Heroes, in de stichting zijn gebleven) is de naam van de stichting gewijzigd in stichting Special Heroes Nederland. In 2016 heeft de stichting haar strategisch plan 2016-2020 opgesteld. Daarna is de werving gestart van een tweetal Raad van Toezichtleden. Vanaf maart 2017 bestaat de Raad van Toezicht van Special Heroes Nederland uit vijf leden. Naast voorzitter Hank van Geffen, Maaike Smit en Erik Lenselink zijn vorige week Anje Margreet Woltjer en Noël Lebens benoemd als leden van de Raad van Toezicht.
Kenniscafé Sport Live! Samen voor Goud
Aangepast sporten- dit zou voor iedereen die dit wil mogelijk moeten zijn. Helaas is dat niet altijd het geval. De ene keer is er aanbod- maar weten de sporters dit niet. De andere keer is er een specifieke vraag- maar lukt het niet om daar een geschikte sport bij te vinden. Deze match tussen de vraag naar en het aanbod van gehandicaptensport staat centraal op 8 april op Papendal tijdens het Kenniscafé Sport Live! Samen voor Goud. Samen met medewerkers van sportbonden, regiocoaches en provinciaal consulenten gaan Kenniscentrum Sport, Samen voor Goud en Grenzeloos Actief op 8 april op zoek naar de juiste match. Ben je op zoek naar goede contacten, praktijkvoorbeelden en inspirerende verhalen? Klik dan snel hier voor meer informatie en aanmelding.
Evenementenkalender
 
Datum Activiteit Waar
18 april 2017 Challenge Enschede
11 en 12 mei 2017 Survival Havelte
17 mei 2017 Tennis Battle Hengelo
23 mei 2017 Survival Hoenderloo
23 mei 2017 Voetbal Battle Amersfoort
31 mei 2017 Dance Battle Venlo

Kijk voor een compleet overzicht op www.specialheroes.nl
 
Copyright © 2017 Special Heroes Nederland