Copy
No veus bé el missatge o les imatges? Pulsa aquí

ab paisatgistes
 

Plantacions en marxa a Santa Perpètua de MogodaEl Parc dels Ametllers està a punt de veure la llum. Les obres, molt avançades, ja permeten veure l'ordenació general del parc i les futures masses d'arbrat.

Hem col·laborat en el disseny de les plantacions i de la xarxa de reg del projecte redactat per l'arquitecte Carles Carnicer.Conferència sobre sòl estructural a la UPCEl Màster d'Arquitectura del Paisatge de la UPC ens va convidar a fer una ponència sobre sòl estructural, consistent en una sots-base de paviments feta de graves i altres ingredients, que compatibilitza la seva funció portant amb el creixement de les arrels dels arbres, sense danyar el paviment.

La presentació va motivar nombroses preguntes sobre la metodologia d'aplicació.
 Visita organitzada per l'AEP_CAT a la Casa dels XuklisEl dissabte 19 de març, el grup català de l'Associació Espanyola de Paisatgistes, va fer una visita guiada al jardí de la "Casa dels Xuklis", que és una instal·lació destinada a allotjar les famílies d'infants sotmesos a tractaments de càncer.

El jardí va ser dirigit per tècnics de Parcs i Jardins a partir d'uns conceptes inicials de Beth Figueras i en col·laboració amb els arquitectes de MBM.

La visita va ser comentada pel responsable del projecte de l'edifici, David Mackay, i de l'execució del jardí, Gabino Carballo

El grup català de l'AEP promou des de fa uns mesos visites guiades i cursos, dirigides als socis i altres tècnics com a punt de trobada i intercanvi d'idees.

A prova de temporals
La naturalització de la Riera de Sant Cugat supera la seva primera llevantada, amb pluges de 150 mm i intensitats superiors a 1,3 mm/minut
Riera acabada

 La intervenció ha consistit en la demolició de paviments, eixamplament de la secció, suavització de les pendents dels talussos laterals, creació i plantació de zones inundables i sobretot, la recuperació i depuració del cabal continu que flueix des dels diversos torrents de la vessant Nord de Collserola i que desemboquen en la Riera de Sant Cugat.

Aquesta depuració s'aconsegueix mitjançant una estructura enterrada de graves plantades amb canyes autòctones de ribera, per l'interior de les quals circula el cabal d'aigua a depurar.

El temporal de març ha posat a prova la morfologia del traçat i els elements que la conformen (mantes orgàniques, esculleres, gabions, etc.), que han aguantat sense danys tot i que la vegetació encara no havia sortit del període de dormància hivernal.


Reforma urbana a la Guineueta
Lliurament del projecte executiu

Plànol de plantacions

Hem dissenyat les plantacions ornamentals pel projecte executiu d'urbanització dels interiors de la Guineueta - fase 2 , redactat per l'equip   d'Anna Planas i Roberto Secchi. Es tracta d'una reforma de 2,5 ha d'espai urbà dintre d'un nucli d'habitatges pre-existents, redactat per a PRONOBA.

Un dels grans reptes d'aquest projecte ha estat la compaginació de les preexistències urbanístiques, dels interessos dels veïns i dels diversos serveis municipals involucrats.


Recuperació del Torrent Gros
Un nou espai ciutadà a Santa Maria d'Oló (Bages)
Hem redactat un projecte per a l'Ajuntament d'Oló, consistent en la reforma d'un tram de carrer i l'adequació d'un solar adjacent, aparegut amb el reblert parcial d'un antic torrent que ha anat succeïnt en els darrers anys.

El projecte preveu la recuperació de la forma del torrent, així com la creació de diferents plataformes, generant espais lúdics per a la població. L'hem redactat en col·laboració amb Enginyeria Vall i sortirà properament a licitació.
Esteu rebent aquest butlletí perquè ens heu autoritzat a utilitzar el vostre correu electrònic per enviar informació de AB PAISATGISTES SL, o perquè hem coincidit en algun projecto o concurs. D'acord amb la normativa del Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD) 2016/679 de protecció dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades es troben al nostre fitxer, el responsable del qual és AB PAISATGISTES SL. Les vostres dades es tracten amb l'única finalitat de la difusió de les nostres activitats i no es proporcionen a tercers.

Si no voleu seguir rebent aquest butlletí, desapunteu-vos

Ens trobareu a:
AB paisatgistes, SL
Bailen 71, entresòl 4ª
Barcelona, Catalunya 08009
Spain

Add us to your address book

Copyright (C) 2011 AB paisatgistes, SL Tots els drets reservats.

Reenvia aquest missatge a un conegut
Actualitza les teves dades