Copy
Logo

Om du kjenner noen som burde lese nyhetsbrevet, men som kanskje ikke benytter e-post i det daglige, så skriv det gjerne ut og lever det til dem.

Hva har skjedd i det siste?

  • I slutten av november gjennomførte Kystverket et tre dagers arbeidsmøte, sammen med Multiconsult. På dette brukte vi tid til gjennomganger og oppdateringer av sentrale temaer og dokumenter i prosessen med konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. Det er et svært omfattende arbeidet, men det går som planlagt. Målet er fortsatt at konkurransen blir utlyst i andre halvdel av 2022.

  • Vi slet litt med gmail-adresser ved utsending av forrige nyhetsbrev. Vi håper dette er fikset. NB! Dersom problemet ikke er løst, vil vi prøve å sende ut en gang til når det er ordnet. Dere som leser dette vil da eventuelt motta samme nyhetsbrev to ganger.

Hva skjer fremover?

  • Kystverket skal ansette enda flere på prosjektet. Du finner en fortløpende oversikt over stillingene her.
    Vil du jobbe med Stad skipstunnel? Eller kjenner du noen som bør søke? Tips dem i så fall! Spesielt dersom du kjenner noen som har kompetanse og erfaring med anleggseledelse og dialog opp mot store entreprenører.

  • I midten av januar arrangerer Kystverket et informasjonsmøte for dem som er direkte berørt av bygginga og prosessene knyttet til denne. Der vi vil temaer og tiltak knyttet til fasene før, under og etter byggingen bli tatt opp. Invitasjoner til dette møtet vil bli sendt ut.

  • Kystverket skal sette ut infokiosker/-skjermer på Fiskå, Selje og Måløy. Der vil vi ha løpende informasjon, nyheter, fakta og kuriosa som er knyttet til skipstunnelen, prosessen og annet som er relevant. Det vil også være informasjon fra kommunene.

Les mer her
Mer om Stad skipstunnel
Trenger du å komme i kontakt med oss? Klikk her.