Copy
Logo

Dette er et nyhetsbrev fra Kystverket, for dem som vil ha informasjon om Stad skipstunnel-prosjektet. Målet er at dette skal være en informasjonskanal for lokalbefolkningen og andre som er interessert i prosjektet.
Nyhetsbrevet er abonnementsbasert, og blir sendt ut per e-post.
Mye av det vi omtaler vil du finne på våre nettsider, men vi vil altså med dette gjøre det enklere å finne de sakene som angår deg. Det kan uansett være lurt å følge med på kystverket.no, ettersom vi fortløpende vil legge ut alt av nyheter og utvikling for prosjektet der.
Nyhetsbrevet vil være månedlig, men vi vil også bruke nyhetsbrevet til å få ut informasjon i forbindelse med perioder der det er mye som skjer.

Hva har skjedd i det siste?

  • I forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av 440 millioner kroner til Stad skipstunnel.

  • Vi har arrangert leverandørkonferanse for potensielle entreprenører og underleverandører. Over 170 aktører deltok. Det kan du lese mer om her.

  • I slutten månedsskiftet september/oktober hadde den nye prosjektlederen og kommunikasjonsansvarlig møter med representanter fra Vanylven, Stad og Kinn kommuner. I tillegg var vi på synfaring i Kjøde og Moldefjorden, samt på aktuelle prosjekter for mottak av masse fra tunneldriften.

  • Har du fått med deg hvem som sitter i prosjektstyret? Full oversikt finner du her

Hva skjer fremover?

  • Flere personer skal på plass i prosjektorganisasjonen. De som kommer først er hovedbyggeleder og kontraktsingeniør. Stilling som prosjektcortnoller er lyst ut, og flere blir lyst ut i tiden som kommer.

  • Sammen med konsulentselskapet Multiconsult og advokatfirmaet Kluge jobbes det med konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. Målet er at utlysningen for konkurransen blir i første eller andre kvartal 2022. Som betyr at det jobbes med kontraktstildeling i slutten av 2022 eller begynnelsen av 2023.

  • Det er også fortløpende møter og dialog med Stad, Vanylven og Kinn om ulike deler ved prosjektet .

Mer om Stad skipstunnel
Trenger du å komme i kontakt med oss? Klikk her.