Copy
2 november 2016 | nummer 32
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Bezoek EDventure op de NOT

Van 24 t/m 28 januari staat EDventure met een stand op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs Utrecht. Iedere dag presenteren EDventure-leden hier hun producten en diensten in de speciale ‘pop-up store’. Ook kunnen bezoekers van de stand op een bijzondere manier kennismaken met Onderwijsexpertise.nl, dé wegwijzer voor onderwijsadvies. EDventure maakt in de stand gebruik van virtual reality. Door te kijken door een speciale bril stappen bezoekers een virtual reality omgeving in - en kunnen zo de onderwijswereld ‘echt’ beleven.
Komt u ook langs bij onze stand op de NOT? We zijn te vinden in hal 8, stand 08D022. Registeren en aanvragen van gratis toegangskaarten kan door te klikken op deze groene banner.

omhoog

EDventure richt register op voor zelfstandig gevestigde onderwijsadviseurs

EDventure heeft kwaliteit van dienstverlening in de branche hoog in het vaandel staan. De bijdrage van zelfstandig gevestigde onderwijsadviseurs (zgo’s) kan daarbij van toegevoegde waarde zijn. Met dit als uitgangspunt heeft EDventure het Kwaliteitsregister Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO) opgezet. Met dit register kunnen zgo’s nog nauwer samenwerken met de onderwijsadviesbranche en krijgen ze de kans zich op kwaliteit en professionaliteit te profileren.

Komende maand lanceert EDventure het initiatief en wordt het KZGO om te beginnen opengesteld voor onderwijsadviseurs die reeds actief zijn in de flexibele schil van EDventure-leden. Zgo’s die al samenwerken met leden kunnen zich op voordracht van een lid gratis aanmelden voor een registratieperiode van twee jaar! Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 7 november.

omhoog

Onderwijsdatabank en Onderwijsexpertise.nl vernieuwd

Met de Onderwijsdatabank en Onderwijsexpertise.nl biedt EDventure twee krachtige portals voor het onderwijs. Op Onderwijsexpertise.nl staan alle producten en diensten van EDventure-leden. De onderwijsdatabank biedt een compleet overzicht van actuele onderwijspublicaties. Beide portals zijn nu vernieuwd, zowel qua inhoud als vormgeving. Benieuwd? Bekijk de Onderwijsdatabank en www.onderwijsexpertise.nl online, of download de nieuwe brochures over de portals: Onderwijsdatabank, Onderwijsexpertise.nl.

omhoog

Staatssecretaris Dekker bezoekt bijeenkomst Regelluwe scholen

Op maandag 14 november komen de po- en vo-scholen die deelnemen aan het Experiment regelluwe scholen bij elkaar om de eerste voortgangsrapportage te bespreken. Ook staatssecretaris Dekker zal hierbij aanwezig zijn. Het Experiment regelluwe scholen is een initiatief van OCW dat scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit (Excellente scholen) de mogelijkheid biedt af te wijken van bepaalde wet- en regelgeving.

Scholen kunnen de komende tijd aangeven op welke manier ze willen afwijken van bestaande regels. Uit de eerste meldingen blijkt dat po-scholen met name kiezen voor afwijkingen van het schoolplan en verschillende instroommomenten van kleuters. Vo-scholen kiezen eerder voor afwijkingen op het gebied van examinering, bevoegdheden en inhoud van de vakken. Onderzoekers van Oberon en het Kohnstamm Instituut voeren in samenwerking met EDventure een monitoronderzoek bij de scholen uit.
Lees meer over de achtergronden van het experiment op www.regelluwescholen.nl.

omhoog

Acadin 2.0, voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen, live!

Acadin is de digitale leeromgeving voor po met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen. Acadin werd eerder ontwikkeld door OCW en is inmiddels overgenomen door een consortium van twaalf onderwijsadviesbureaus, en leden van EDventure, onder de vlag van EDventure. Met ingang van 1 november is een vernieuwde versie van het platform live gegaan: Acadin 2.0. Met deze verbeterde versie kan nu ook gewerkt worden op mobiele apparaten (tablets, laptops, ook Apple). Daarnaast zijn nieuwe en aangepaste opdrachten aan het platform toegevoegd (ook opdrachten voor de groepen 1 en 2!). Bestaande abonnees zullen per 1 januari overgaan op Acadin 2.0. Nieuwe (proef)abonnees kunnen al vanaf 1 november kennismaken met Acadin 2.0.

In oktober is de nieuwe versie van Acadin gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor gebruikers. Op deze bijeenkomst verzorgde orthopedagoog Joyce Gubbels een presentatie over creatief begaafde leerlingen. Uit het promotieonderzoek van Gubbels blijkt dat ook creatief begaafde leerlingen, die vaak niet voor extra verrijking in aanmerking komen, veel baat hebben bij programma’s als Acadin.
Meer weten over Acadin? Kijk op www.acadin.nl.

omhoog

Berenschot vraagt EDventure en leden voor ondersteuning functiemix

Op verzoek van het ministerie van OCW ondersteunt Berenschot schoolbesturen bij de professionalisering van personeelsbeleid en het gebruik van de functiemix. De regionale bijeenkomsten, die Berenschot in het kader hiervan organiseert, vinden plaats van september tot en met november. EDventure ondersteunt Berenschot hierbij, samen met Bazalt, BCO Onderwijsadvies, HCO, Marant Onderwijsadvies en RPCZ. Ook kunnen leden een rol spelen in het traject erna bij het succesvol invoeren van de functiemix op scholen.

Tijdens de regionale bijeenkomsten wordt met de werkmethode Alliantiefabriek vraag en aanbod van schoolbesturen op het gebied van professionalisering bij elkaar gebracht. De bijeenkomsten zijn dit najaar gestart en vinden nog plaats op woensdag 9 november in de Rozet in Arnhem en op woensdag 16 november in De Machinist te Rotterdam.
Download de flyer over de bijeenkomsten.

omhoog

Prinses Laurentien praat met leerlingen over Onderwijs 2032

De gesprekken over Onderwijs 2032 zijn in volle gang. Ook met leerlingen wordt het gesprek over het toekomstig onderwijscurriculum gevoerd. Eind oktober vond een dialoogsessie met leerlingen plaats onder leiding van Prinses Laurentien. EDventure was hierbij ook aanwezig. EDventure is al vanaf het begin betrokken bij het traject Onderwijs 2032, onder andere via het leveren van input uit het onderwijsveld voor het advies.

Naar aanleiding van het advies ‘Ons Onderwijs 2032’ heeft de Kamer gevraagd om een fase van verdieping. In dit kader voert een brede regiegroep, bestaande uit de VO-raad, PO-raad, AVS, Onderwijscoöperatie, LAKS en Ouders & Onderwijs, gesprekken met meerdere partijen over hoe haalbaar en toepasbaar het advies in de praktijk is. De sessie met leerlingen is hier onderdeel van.

omhoog
This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Onderwijsontwikkeling Nederland · Maanweg 174 · Den Haag, Zuid Holland 2516 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp