Copy
13 november 2014 | nummer 20
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Uitreiking predicaat Excellente School 2014 op 26 januari

Op maandagmiddag 26 januari zal staatssecretaris Sander Dekker van OCW de Predicaten Excellente School uitreiken aan scholen die hiervoor zijn voorgedragen. EDventure is opnieuw betrokken bij de voorbereidingen voor de uitreiking van de predicaten. Ook heeft OCW EDventure gevraagd om in 2015 samen met haar leden opnieuw voucheractiviteiten te organiseren voor de excellente scholen en de informatievoorziening te verzorgen via www.excellentescholen.nl.

Dit jaar hebben zich weer meer scholen aangemeld dan vorig jaar om in aanmerking te komen voor het Predicaat Excellente School. Dit zijn zowel scholen voor po, vo, (v)so als pro. De uitreiking van de predicaten vindt dit keer plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

omhoog

Excellente scholen volgen masterclass van professor Zhao

In oktober verzorgde professor Yong Zhao, van de Universiteit van Oregon, in Nederland masterclasses ter promotie van zijn nieuwste boek ‘World Class Learners, Onderwijs voor een ondernemende generatie’. Op 13 oktober volgden dertig (kandidaat-)excellente scholen de masterclass van Zhao. Dit gebeurde in het kader van het programma Excellente Scholen/Scholen leren van elkaar.

omhoog

EDventure op de NOT - 27 t/m 31 januari

In 2015 is er weer een Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook EDventure zal hier vertegenwoordigd zijn. Onze stand staat dit jaar in hal 10 en heeft standnummer D050.
U kunt nu al via onze website een (gratis) toegangsbewijs aanvragen voor de NOT. Door op de banner op onze homepage te klikken, komt u bij het digitale aanvraagformulier.

omhoog

EDventure organiseert Innovatiebeurs

Op woensdag 12 november organiseerde EDventure een innovatiebeurs voor leden. Met deze beurs wil EDventure gezamenlijke innovatie van de branche stimuleren en de kracht van het landelijk netwerk benutten. De bijeenkomst vond plaats in Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Tijdens de beurs presenteerden de leden producten en aanbod aan elkaar en werden mogelijkheden tot samenwerking en netwerken verkend. Ook kwamen samenwerkingsvoorstellen met externe partijen ter sprake. Op een eerdere Innovatiebeurs is ooit het idee voor ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid ontstaan. Ook tijdens deze laatste beurs kwamen weer mooie producten én kansen voor samenwerking langs.

omhoog

Artikel EDventure in Schoolmanagement

Sinds marktwerking van toepassing is op de onderwijsadviesbranche is het veld flink in beweging. Onderwijsadviesbureaus hebben hun expertisedomein structureel verbreed. Bijvoorbeeld, niet geheel zonder toeval, naar de GGZ voor leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie, en behandeling en begeleiding van leerlingen én ouders bij (lichte) gedragsproblematiek.

Annemarie Kaptein, directeur EDventure, licht in Schoolmanagement Totaal van september 2014 de uitdaging toe om Passend Onderwijs en de ontwikkelingen in het jeugdveld op gemeentelijk niveau te integreren. Het doel van de onderwijsadviesbureaus is een goede doorlopende infrastructuur te creëren waarin integrale onderwijs-zorgarrangementen geboden worden.
Lees het complete artikel.

omhoog

Expertisepunten Ouderbetrokkenheid starten certificeringstrajecten

In nauwe samenwerking met de projectleiders van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid is een certificeringstraject tot stand gekomen voor instellingen in vve, po-vo en mbo: 'Samen met ouders'. Het is een ontwikkelroute voor doelgroepen om in eigen tempo te werken aan de ontwikkeling van partnerschap en de streefdoelen ouderbetrokkenheid. De ExpertisePunten komen daarmee tegemoet aan de behoefte van scholen aan een ontwikkelingsgericht certificeringstraject.

De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk netwerk en zijn aangesloten bij EDventure. De ExpertisePunten bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid.
Lees meer over ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid.

omhoog

KlasseContact in landelijke mediacampagne KPN Mooiste Contact Fonds

Kortgeleden is de nieuwe landelijke campagne van het KPN Mooiste Contactfonds van start gegaan. In deze campagne is een hoofdrol weggelegd voor het project KlasseContact. KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure en zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat zieke leerlingen met school en klasgenoten worden verbonden.

Met de campagne probeert het Mooiste Contact Fonds aandacht te vragen voor kwetsbare groepen in de samenleving voor wie dagelijks contact niet vanzelfsprekend is. De campagne is te bekijken via commercials op tv, billboards en grote advertenties in landelijke dagbladen. Bekijk de commercial ‘Hallo is daar iemand?'

omhoog

EDventure lanceert portal voor onderwijs en jeugdzorg 

Eind september lanceerde EDventure de portal www.verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl. Deze portal is speciaal ontwikkeld om gemeenten en onderwijs te helpen bij de komende veranderingen rond de invoering van de nieuwe Jeugdwet in januari 2015.

EDventure wil graag benadrukken dat onderwijsadviesbureaus een belangrijke rol kunnen spelen bij de transitie. Zo kunnen ze - als partner van gemeenten én onderwijs - gemeenten, scholen, jeugdzorg- en overige instellingen helpen bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie; een visie waarbij het ontwikkelperspectief van het kind en het gezin centraal staat.

omhoog

Edventure tekent Pledge Alles in Gezondheid

Op woensdag 1 oktober tekende EDventure de pledge voor het programma ‘Alles is Gezondheid', tegelijk met de PO-Raad en de VO-Raad. Door het tekenen van deze pledge betuigt EDventure haar steun aan het programma en geeft zij aan deze steun ook om te zetten in concrete activiteiten gericht op beweging en gezondheid.

Het programma Alles is gezondheid is geïnitieerd door het ministerie van VWS, SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het wil een maatschappelijke beweging tot stand brengen waarin de partners activiteiten onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is een gezonder en vitaler Nederland. Meedoen aan Alles is gezondheid kan door een zogenoemde pledge (een 'plechtige belofte') te tekenen en daarmee partner van het programma te worden.

omhoog

Nieuws over EDventure-leden

BCO Onderwijsadvies neemt activiteiten OCGH Advies over - BCO Onderwijsadvies heeft de activiteiten overgenomen van het failliete OCGH Advies. De onderwijsactiviteiten van OCGH Advies worden voortgezet onder de naam BCO Onderwijsadvies. De DBC Dyslexieactiviteiten van OCGH zijn door BCO Onderwijsadvies en Marant, ieder voor een deel, overgenomen.

Sardes ontvangt Cedeo-certificering - Op 29 oktober ontving Sardes het eerste Cedeo-certificaat voor onderwijsadvies. In het klanttevredenheidsonderzoek van de onafhankelijke certificeringsorganisatie Cedeo behaalde Sardes een score van maar liefst 95%.

Doorstart Edux als Edux Onderwijspartners - Na een eerder faillissement van Edux Onderwijsadvies in Breda, heeft Edux een doorstart gemaakt als Edux Onderwijspartners. Met ingang van 1 oktober is Edux Onderwijspartners (aspirant)lid van EDventure. Voor EDventure betekent de toetreding van Edux een versterking van het netwerk in Brabant.

BCO Onderwijsadvies neemt Innofun over - BCO Onderwijsadvies heeft per 18 september Innofun overgenomen. Innofun is een adviesorganisatie gericht op innovatie via ICT en sociale media. De overname van Innofun past in de strategie van BCO Onderwijsadvies om scholen nog beter te ondersteunen bij het realiseren van het onderwijs van de toekomst.

Driestar Educatief viert 70-jarig jubileum - Driestar Educatief bestaat dit jaar 70 jaar. De organisatie vierde dit jubileum met een bijeenkomst in de Sint Janskerk in Gouda. Daarnaast richtte Driestar ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan het Piet Kuijtfonds op. Het fonds, dat vernoemd is naar de oprichter van de hogeschool, wil christelijke studenten in andere landen financieel steunen.

omhoog