Copy
25 oktober 2012 | nummer 6
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Laurie Kagan keynote speaker op Onderwijssummit

Op 13 november organiseert EDventure de Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas, een kennisconferentie die een krachtige verbinding legt tussen onderzoek en de onderwijspraktijk. Keynote speaker op de Onderwijssummit is Laurie Kagan (wereldberoemd in de onderwijswereld met de Kagan-werkwijze). In haar lezing zal Laurie Kagan ingaan op thema’s als coöperatief leren, veiligheid in de klas en dynamisch lesgeven. Het ministerie van OCW juicht het initiatief van EDventure toe en geeft daarom een flinke subsidie waarmee we de eerste 150 leerkrachten die zich aanmelden 50% korting kunnen bieden.

Bezoek ook de Onderwijssummit en maak kennis met onderwijsinitiatieven uit onderwijspraktijk én wetenschap! U kunt zich aanmelden via www.onderwijssummit.nl.
Datum: 13 november 2012, tijd: 10.00-17.00 uur, locatie: De Fabrique, Utrecht
Twittert u met ons mee? #Onderwijssummit

omhoog

EDventure presenteert Position Paper voor Transitie Jeugdzorg

Op woensdag 3 oktober vond de bijeenkomst Transitie Jeugdzorg plaats, een informatieve bijeenkomst over de stelselwijziging in de Jeugdzorg waarbij taken overgeheveld worden van provincie naar gemeente. Tijdens de conferentie werd gesproken over de Transitie als logistieke operatie, maar ook over het anders kijken naar en denken over zorgvragen. Op de middag waren er presentaties van Wim Hoddenbagh (VNG) en Gerard Ruis (VWS).

Tijdens de bijeenkomst presenteerde EDventure een conceptversie van ‘de Position Paper’ en Landkaart met een overzicht van thema’s. EDventure verkent hiermee de rol van de onderwijsadviesbranche bij Transitie Jeugdzorg. VNG en VWS reageerden enthousiast op deze presentatie en maakten een compliment voor de wijze waarop onderwijsadviesbureaus meedenken in het Jeugdzorgvraagstuk. Na de herfstvakantie komt de werkgroep ‘Transitie Jeugdzorg’, bestaande uit leden van EDventure, bij elkaar om verder te gaan met dit dossier.

omhoog

ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid maken vliegende start

Op 17 september vond de eerste projectleidersbijeenkomst van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO) plaats. Gezamenlijk is er een voortvarende start gemaakt met een basisset aan producten en diensten gericht op de versterking van het educatief partnerschap tussen ouders en scholen. Alleen de beste producten van onderwijsadviesbureaus komen hiervoor in aanmerking.

De basisset met aanbod voor ouderbetrokkenheid wordt aangeboden door zestien onderwijsadviesbureaus die, onder de vlag van EDventure, een ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid hebben opgezet. Daarmee bieden zij een landelijk dekkend, regionaal netwerk ter borging van het actuele thema ouderbetrokkenheid.

omhoog

EDventure op internationaal HOPE-congres

Van 8 tot 13 oktober vond in Amsterdam het HOPE-congres plaats. Het tweejaarlijkse, internationale congres over onderwijs en het zieke kind werd dit jaar georganiseerd door Ziezon, landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs. Zo’n driehonderd deelnemers bezochten het congres.

EDventure-directeur Annemarie Kaptein, lid van de Raad van Toezicht van Ziezon, sprak de deelnemers op 10 oktober toe in het AMC. Zij wees op de positieve impact van het Ziezon-netwerk dat op structurele wijze de professionalisering van consulenten OZL ondersteunt. Op 12 oktober verzorgde projectleider Vera Naber een presentatie over KlasseContact. Dit unieke Nederlandse project maakt het mogelijk voor chronisch of ernstig zieke kinderen, die langdurig niet naar school kunnen, om lessen te volgen in de eigen klas. Tijdens de presentatie over KlasseContact kwamen ook ‘buddies’ van zieke leerlingen aan het woord.

omhoog

Universiteit Leiden start vervolgonderzoek effecten KlasseContact

EDventure, KPN Mooiste Contact Fonds en Universiteit Leiden (faculteit Onderwijskunde) zijn overeengekomen dat er in 2013 een onderzoek start naar de effecten van het project KlasseContact op de leerprestaties van (chronisch) zieke leerlingen en op het contact dat zij hebben met hun klasgenoten. Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek dat in samenwerking met de Erasmus Universiteit werd uitgevoerd  in 2011. Door de beperkte onderzoeksgroep en lage respons waren de verzamelde data uit dit onderzoek niet representatief voor alle (chronisch) zieke leerlingen die van KlasseContact gebruikmaken. Het nieuwe onderzoek zal grootschaliger van opzet zijn.

omhoog