Copy
2 maart 2016 | nummer 28
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

EDventure organiseert met PO-Raad conferentie ‘Lunteren in één dag’

Op 23 maart organiseren PO-Raad en EDventure gezamenlijk de conferentie ‘Lunteren in één dag; samenwerken aan onderwijskwaliteit’. De dag is bedoeld voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. Op de conferentie staan verbeteringen in het onderwijs centraal. De focus hierbij zal liggen op vakmanschap op ieder niveau in de school en afstemming tussen onderwijsprofessionals.

Op de bijeenkomst zullen keynote-sprekers Edith Hooge en Mirko Noordegraaf aan de hand van hun onderzoek laten zien hoe het vergroten van collectieve capaciteit bijdraagt aan het sturen op kwaliteit. Tingue Klapwijk, voormalig leraar van het jaar, vertelt over hoe mooi de onderwijspraktijk kan zijn. In dertig interactieve sessies worden aanwezigen daarna uitgenodigd om in gesprek te gaan met collega’s over een groot aantal praktijkthema’s. Veertien van deze sessies worden verzorgd door EDventure-leden.
Inschrijven voor de conferentie kan nog tot 17 maart. Deelname bedraagt 150 euro per persoon. Bekijk hier het volledige programma en de beschrijvingen van de sessies.

omhoog

Sterke groei KlasseContact in 2015

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Sinds 2008 zorgt deze samenwerking ervoor dat chronisch of ernstig zieke leerlingen die langdurig niet naar school kunnen toch lessen kunnen volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. In 2015 kregen 450 chronisch en ernstig zieke leerlingen via KlasseContact een digitale aansluiting met hun klas door het plaatsen van een 'Klasgenoot-set'.

Niet eerder, sinds de start van KlasseContact, hebben KPN-monteurs en consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) zoveel Klasgenoot-sets geplaatst en begeleid als in 2015. In 2016 is het de ambitie van EDventure en KPN om KlasseContact verder uit te breiden naar 650 plaatsingen per jaar.

omhoog

EDventure tweedaagse over dilemma’s en uitdagingen in de markt

Eind januari kwamen directies van EDventure-leden bijeen in Maastricht voor een tweedaagse bijeenkomst. Tijdens de dagen stonden de ontwikkelingen in de onderwijsmarkt centraal. Ingezoomd werd op nieuwe spelers in de markt en de rol van samenwerkingsverbanden.
 
Op de tweedaagse waren ook presentaties over werkdruk bij docenten en innovaties in het onderwijs. In het kader van dit laatste onderwerp verzorgde dr. Jan Verweij, lid Platform 2032, een presentatie over de uitkomsten van Onderwijs 2032. Met de waarschuwing ‘Oppassen voor een SMAK’ werd het gesprek over dilemma’s en uitdagingen in de educatieve onderwijsmarkt geopend. Als vervolg hierop organiseert EDventure in april de ledenbijeenkomst 'Disruptie' - over innovatie in professional service firms.

omhoog

Start Acadin en grote conferentie op 20 april

Op woensdag 20 april organiseren EDventure en leden een grote Acadin-bijeenkomst voor (potentiële) gebruikers van deze digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle po-leerlingen. De lezing tijdens de bijeenkomst wordt verzorgd door prof. dr. Tessa Kieboom, dé autoriteit op het vlak van onderzoek naar hoogbegaafdheid.

Vanaf 1 augustus wordt Acadin beheerd en doorontwikkeld door een consortium van twaalf onderwijsadviesbureaus, onder de vlag van EDventure. De digitale omgeving werd eerder in opdracht van OCW ontwikkeld. Van augustus tot december vond de succesvolle migratie plaats en zijn nieuwe abonnementen afgesloten. In het laatste kwartaal van 2015 heeft het consortium sterk ingezet op de verbetering van de content en zijn 212 nieuwe en herziene leeractiviteiten beschikbaar gemaakt. Ook in de komende periode volgen er nieuwe activiteiten.
Kijk op de vernieuwde website www.acadin.nl (vanaf 10 maart online!).

omhoog

Excellente Scholen onder verantwoordelijkheid gebracht van inspectie

Vanaf 2012 hebben EDventure en haar leden meegewerkt aan het OCW-programma Excellente Scholen. Met ingang van dit jaar is het driejarige project ten einde gekomen. Vanaf dit jaar valt de beoordeling van de scholen en de uitreiking van de predicaten onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs. Dit laatste in samenhang met het vernieuwde toezicht van de inspectie, waarbij als het onderwijs goed is, dit ook benoemd zal gaan worden. Het erkennen en waarderen van excellente scholen hoort hier bij. Op 18 januari ontvingen de Excellente Scholen 2015 voor het eerst uit handen van de inspectie hun predicaten. Deze zijn voor drie jaar geldig.

EDventure kijkt met tevredenheid terug op 2015, het laatste jaar waarin wij meewerkten aan het programma van de uitreiking, het beheer van de website en de productie van nieuwsbrieven. Daarnaast hebben EDventure-leden voor vrijwel alle 106 Excellente Scholen 2014 voucheractiviteiten georganiseerd. Gedurende de looptijd van het project zijn ruim 250 voucheractiviteiten verspreid over het land uitgevoerd! Mede door de inspanningen van onze leden is het project Excellente Scholen de afgelopen jaren succesvol verlopen en is de Excellente School inmiddels een bekend begrip.

omhoog

Samenwerking EDventure en Onderwijscoöperatie over lerarenregister

Om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren en wettelijk te regelen, wordt in 2016 het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister verder uitgewerkt. Het streven is dat vanaf 2017 alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs en mbo geregistreerd staan.

Om een goede aansluiting tussen het lerarenregister en het aanbod van onze branche te bewerkstelligen, is EDventure in gesprek gegaan met de Onderwijscoöperatie (OC), die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het register. In een gezamenlijke werkgroep werken EDventure en de OC op dit moment aan het sneller en efficiënter maken van de validatieprocedure en de invoer van professionaliseringsactiviteiten in het register door onze leden.

omhoog

EDventure mede-organisator landelijke conferentie laaggeletterdheid

Vorig jaar is EDventure de samenwerking aangegaan met Stichting Lezen en Schrijven op het terrein van de bestrijding van laaggeletterdheid. Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal succesvolle activiteiten, zoals de werving van een projectleider vanuit de branche voor de implementatiebegeleiding van een taal- en leesmethode en de werving van taalregisseurs. Een volgende gezamenlijke activiteit is de organisatie van een conferentie rond het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid in september.

De conferentie, die EDventure en Stichting Lezen en Schrijven mede organiseren, vindt plaats op donderdag 29 september en wordt opgezet samen met de ministeries OCW-VWS-BZK. De conferentie zal met name gericht zijn op de signalering van laaggeletterdheid bij ouders: ‘Hoe kunnen school en opvang dienen als vind- en werkplaats voor laaggeletterde ouders?’.

omhoog

Samenwerking in de branche op terrein anderstaligen

Het onderwijs aan anderstaligen is met de komst van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en de (her)opening van asielzoekerscentra weer actueel.

Tijdens de EDventure Innovatiebeurs in november vorig jaar presenteerde onderwijsadviesbureau HCO de digitale versie van het NT2 startprogramma ‘Horen, Zien & Schijven’. Het is de bedoeling dat de methode via EDventure-leden, verspreid over heel Nederland, zal worden ingevoerd en begeleid.
Lees meer over Horen, Zien en Schrijven op de website van het programma.

omhoog

Nieuw lid EDventure Innofun, Venlo

Per 1 februari heeft Innofun uit Venlo, adviesorganisatie gericht op innovatie via ICT en sociale media, zich aangesloten bij EDventure. Innofun begeleidt scholen bij de vorming van visie, beleid en actieplannen. Daarnaast verzorgt de organisatie keynotes, praktische trainingen en workshops, op locatie of in het eLab.
EDventure verwelkomt Innofun als nieuw lid en ziet de toetreding van Innofun als wederom een versterking van ons netwerk.

omhoog