Copy
21 maart 2013 | nummer 9
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Predicaat Excellente School voor de eerste keer uitgereikt

Op maandag 4 februari organiseerde EDventure in samenwerking met het ministerie van OCW voor de eerste keer de uitreiking van de predicaten Excellente School. 52 scholen voor primair en voortgezet onderwijs ontvingen tijdens deze bijeenkomst uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat voor scholen die zich onderscheiden door ‘uitstekend onderwijs’. Alle excellente scholen ontvingen daarbij vouchers met verzilveringsopties als inspiratiediners, meet & greets en masterclasses.

Het toekennen van predicaten Excellente School is onderdeel van het OCW-programma Excellente Scholen. Het is de bedoeling dat er ieder jaar predicaten worden uitgereikt. Een onafhankelijke jury, dit jaar onder leiding van prof. dr. Fons van Wieringen, bepaalt welke scholen het predicaat verdienen.
Bekijk foto's van de uitreiking.

omhoog

Startbijeenkomst Scholen leren van elkaar

Op 13 maart vond in Utrecht de startbijeenkomst van het project Scholen leren van elkaar plaats. De bijeenkomst, die georganiseerd werd door EDventure, was speciaal voor scholen uit het primair en voortgezet onderwijs die zich in 2012 hebben aangemeld voor het predicaat Excellente School. Tijdens de middag presenteerden excellente scholen hun aanbod waar andere, nog niet excellente scholen, gebruik van kunnen maken. De overige scholen brachten hun ondersteuningsvraag naar voren. Ook kregen de scholen tijdens de bijeenkomst informatie over het Ambitiemenu. Het Ambitiemenu geeft kandidaat-excellente scholen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op gebieden als onderwijskundig leiderschap, resultaten kernvakken en leraar & resultaat. Dit zijn belangrijke thema’s bij het groeien naar excellentie.

Bij het 3-jarige project Scholen leren van elkaar, dat EDventure in opdracht van het ministerie van OCW heeft opgezet, gaat het om het begeleiden van excellente scholen en scholen die de ambitie hebben om excellent te worden. Onderwijsadviesbureaus kunnen de scholen in dit proces ondersteunen en adviseren. Tijdens een bijeenkomst op 15 februari zijn de leden van EDventure geïnformeerd over het Ambitiemenu en de verdere vervolgstappen in het project Scholen leren van elkaar.
Meer informatie over het Ambitiemenu.

omhoog

EDventure ontwikkelt website over excellentie in het onderwijs

In het kader van het door EDventure opgezette project Scholen leren van elkaar ontwikkelde de werkgroep ICT een digitale vindplaats voor informatie over excellente scholen: www.excellentescholen.nl. Op deze website vindt u de lijst met scholen die dit jaar het predicaat Excellente School ontvingen, maar ook good practice-verhalen en andere informatie over de excellente scholen. De website werd gelanceerd tijdens de uitreiking van de predicaten op 4 februari.

omhoog

Tweedaagse ledenvergadering EDventure in Den Haag

Op de algemene ledenvergadering van EDventure op 31 januari en 1 februari, die dit jaar gehouden werd in het Hilton Den Haag, spraken de directies van onderwijsadviesbureaus over de strategie voor de komende jaren en de begroting. Ook kwamen actuele projecten voorbij, zoals de Excellente School, Expertisepunten Ouderbetrokkenheid en Transitie Jeugdzorg.

Tijdens de ALV dit jaar was er veel aandacht voor het onderwerp Transitie Jeugdzorg. Het bleef daarbij niet bij vergaderen alleen. Om straks goed voorbereid te zijn op het gesprek over jeugdzorg in de eigen regio werden de directeuren tijdens de tweedaagse getraind in Effectief lokaal lobbyen. Bijzonder detail is dat de lobbyworkshop plaatsvond in Perscentrum Nieuwspoort, ontmoetingsplek in Den Haag voor journalisten, politici, voorlichters en lobbyisten.

omhoog

Bestuurswissel EDventure

Op de ledenvergadering in januari zijn Robert Zoutendijk (Driestar Educatief) en Bernadette de Munk van Organise to Learn (O2L) gekozen als nieuwe bestuursleden van EDventure. Robert Zoutendijk volgt per direct Jacqueline Jurna (HCO) op, Bernadette de Munk zal in juni de bestuursfunctie van Marien Bikker overnemen. Wij danken Jacqueline Jurna voor de vele jaren die zij zich als bestuurslid voor EDventure heeft ingezet.
Op de foto ziet u vertrekkend bestuurslid Jacqueline Jurna samen met haar opvolger Robert Zoutendijk.

omhoog

EDventure op de NOT 2013

Met een plaats vlakbij de hoofdingang was de stand van EDventure moeilijk te missen op de Nationale Onderwijstentoonstelling, die eind januari plaatsvond. Ook de stand van ONL in de dyslexiestraat was strategisch gepositioneerd. Al met al hebben we veel bezoekers in onze stands kunnen informeren over de activiteiten van EDventure, maar ook over actuele onderwerpen als ouderbetrokkenheid en onderwijs & jeugdzorg.

In onze stand stonden dit jaar de thema’s Onderwijsexpertise.nl, Ouderbetrokkenheid en Transitie Jeugdzorg centraal. Daarnaast bood Teachers Channel in de stand multimediale informatie over hun platform. Als extra service voor bezoekers had EDventure speciale themaroutes ontwikkeld langs relevante stands op de beurs.

omhoog

Lancering website Expertisepunten Ouderbetrokkenheid

Op maandag 14 januari vond de slotmanifestatie plaats van het OCW-programma Ouders & School Samen. Tijdens deze manifestatie belichtte het ministerie wat er in het afgelopen jaar in het kader van het programma geïnitieerd en ontwikkeld is. Ook de Expertisepunten Ouderbetrokkenheid werden hierbij genoemd. Maar liefst 17 onderwijsadviesbureaus hebben, onder de vlag van EDventure, in 2012 een Expertisepunt opgericht en bieden landelijk dekkend, regionaal maatwerk aan ouders, scholen en gemeenten.

Het ministerie heeft EDventure gevraagd het thema Ouderbetrokkenheid via de Expertisepunten verder op te pakken en duurzaam te borgen. Om de zichtbaarheid en de netwerkfunctie van de Expertisepunten te vergroten is een speciale website gelanceerd. De lancering van deze website vond plaats tijdens de slotmanifestatie op 14 januari. Wilt u meer weten over de Expertisepunten Ouderbetrokkenheid? Download dan via de website de algemene informatiebrochure Ouderbetrokkenheid maakt verschil.

omhoog

Extra gelden voor ouderbetrokkenheid

Tijdens de manifestatie op 14 januari (zie vorig bericht) maakte staatssecretaris Sander Dekker bekend dat hij in 2013 een miljoen euro beschikbaar stelt voor onderzoek dat bijdraagt aan kennis over een goede samenwerking tussen school en ouders. Ook werden op de bijeenkomst de eerste resultaten getoond van een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo.
Bekijk hier de factsheet behorende bij dit onderzoek.

omhoog

Transitiecommissie rapporteert over stelselwijziging Jeugdzorg

Begin maart heeft de Transitiecommissie Jeugd, onder leiding van Leonard Geluk, een eerste rapportage uitgebracht over de voortgang van de stelselwijziging. In het rapport kijkt de commissie vooral naar de voorbereidingen van het Rijk om gemeenten in staat te stellen te gaan decentraliseren op financieel, juridisch en organisatorisch niveau. De commissie is hier kritisch over. De kaderstelling vanuit het Rijk laat te lang op zich wachten en de continuïteit van zorg is niet afdoende geregeld. Op dit moment zijn de meeste gemeenten nog in de fase van visieontwikkeling.

Bovenstaande ontwikkelingen bieden kansen voor de onderwijsadviesbranche. Eind maart presenteren de werkgroep Transitie Jeugdzorg en EDventure de visieontwikkeling en kernboodschap met betrekking tot de nieuwe Jeugdzorg.
Lees meer over de rapportage van de Transitiecommissie Jeugd.

omhoog

EDventure op Facebook

We vinden het als vereniging van onderwijsadviesbureaus belangrijk om zichtbaar én vindbaar te zijn op internet. We waren al te vinden op Twitter (Edventure_ONL), maar sinds eind januari heeft EDventure nu ook een eigen Facebook-pagina. Bezoek onze pagina en like ons op Facebook.

omhoog