Copy
30 maart 2017 | nummer 34
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

EDventure start project over schoolloopbaan zieke leerlingen

Met het project ‘Onderwijs dat past!’ draagt EDventure bij aan het vergroten van de onderwijskansen en talentontwikkeling van kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Het perspectief van de kinderen en jongeren zelf staat centraal, dit alles om een succesvolle schoolloopbaan te bevorderen. De overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is daarin een cruciaal keuzemoment. Het project richt zich dan ook met name op kinderen in groep 7 en 8 en jongeren in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs.

Het is niet de bedoeling om leerlingen en ouders te vertellen hoe hun onderwijskansen vergroot kunnen worden. De intentie van het project is juist om kinderen en jongeren met een chronische aandoening en hun ouders zelf te laten vertellen hoe dat het beste aangepakt kan worden. En wat dat volgens hen van school, professionals en belangrijke anderen vraagt. We brengen dat letterlijk in beeld door persoonlijke verhalen van zes leerlingen en hun ouders in een web-documentaire op de (toekomstige) site onderwijs-dat-past.nl. Deze documentaires zijn een inspiratie- en informatiebron voor andere leerlingen en hun ouders bij de keuzes waar zij voor staan op school of bij het kiezen van een nieuwe school. Om tot een geslaagde serie van web-documentaires te komen, speelt uiteraard het netwerk van de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) een centrale rol.

omhoog

Onderwijsadviesbranche gaat samenwerking aan met NCOJ

In het primair onderwijs wordt al geruime tijd handelingsverlegenheid waargenomen bij en ervaren door een grote groep leerkrachten bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en met gedragsvraagstukken in het bijzonder.
Om hier als onderwijsadviesbranche gerichte aanbod op te kunnen bieden is EDventure een exclusieve samenwerking aangegaan met het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) voor het vermarkten en doorontwikkelen van het programma ‘Leer-Kracht Primair’. ’Leer-Kracht Primair’ is een programma gericht op preventie en aanpak van gedragsproblemen in het basisonderwijs. Het programma is ontwikkeld met projectsubsidie van de Stichting Kinderpostzegel.

omhoog

EDventure presenteert Landkaart 2017 met trendanalyse voor de branche

In 2008 is door EDventure een trendanalyse gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor de onderwijsadviesbranche, weergegeven in de Landkaart. Aansluitend op de belangrijke Tweede Kamerverkiezingen dit jaar is een nieuwe landkaart ontwikkeld. Informatie uit recente rapporten en de programma’s van de politieke partijen vormen de basis voor deze nieuwe kaart.

Tijdens de EDventure ALV begin dit jaar is de nieuwe kaart met verwachte trends en ontwikkelingen aan de leden gepresenteerd. Deze trends zijn van invloed op de dienstverlening van de onderwijsadviesbureaus. Zij werken vanuit hun visie op schoolontwikkeling en professionalisering immers vraaggestuurd aan duurzame verbeterprocessen.

omhoog

Veel belangstelling voor de EDventure-stand tijdens de NOT

Ruim 38.000 bezoekers bezochten dit jaar de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht. Ook de EDventure-stand werd goed bezocht, mede dankzij onze Virtual Reality-brillen. Iedere dag zagen vele nieuwsgierige docenten en studenten het VR-filmpje over de leerkracht in de klas. Ook staatssecretaris Sander Dekker probeerde de VR-bril uit.
In de pop-up store gaven medewerkers van BCO Onderwijsadvies, IJsselgroep, HCO, Sardes en OnderwijsAdvies, (die daar bij toerbeurt stonden) advies over de eigen producten en diensten.

omhoog

Kwaliteitsregister voor Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs

Ook veel zelfstandig gevestigde onderwijsadviseurs wisten onze stand op de NOT dit jaar te vinden met vragen over het nieuwe Kwaliteitsregister voor Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZgO). Geïnteresseerde zelfstandigen konden tijdens de beurs hun gegevens achterlaten. Op de laatste dag van de NOT is uit alle belangstellenden één onderwijsadviseur getrokken die eenmalig een (gratis) tweejarige registratie in het KZgO heeft gekregen.

Het in november door EDventure gelanceerde KZGO heeft tot doel de onderwijsadviseurs - van EDventure-leden en vrijgevestigd - in de branche te verenigen. Door de groeiende groep van zelfstandige onderwijsadviseurs te verbinden met EDventure en haar leden, wint de branche niet alleen aan kracht, het maakt hem ook transparanter en vergroot de innovatiekracht in de educatieve infrastructuur.
Lees meer over het KZGO op de website van het register.

omhoog

Positieve resultaten evaluatie-onderzoek KlasseContact

Bijna 2500 chronisch en ernstig zieke leerlingen hebben in de afgelopen jaren via KlasseContact een digitale verbinding gekregen met hun klas. Om de organisatie van KlasseContact verder te optimaliseren is vorig jaar een evaluatieonderzoek gestart onder leerlingen/ouders en leerkrachten. De eerste resultaten zijn positief! Zowel de inzet van de consulent OZL als het gebruik van de Klasgenoot worden door de leerling en de leerkracht als zeer goed beoordeeld. Er is duidelijk sprake van een waarneembare meerwaarde op onderwijskundig en sociaal-emotioneel gebied voor de leerlingen die gebruikmaken van KlasseContact.

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Sinds 2008 zorgt deze samenwerking ervoor dat chronisch of ernstig zieke leerlingen die langdurig niet naar school kunnen, toch lessen kunnen volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en blijven zij in contact met hun leerkrachten/docenten en klasgenoten.

omhoog

KlasseContact-leerlingen in het Algemeen Dagblad

In februari verschenen in het Algemeen Dagblad mooie artikelen over twee 7-jarige leerlingen, Jenthe en Tirza, die met behulp van de KPN Klasgenoot weer mee kunnen doen met hun klas.
Jenthe: "Nu kan ik overal in de klas kijken. Ik lijk dan net een uil die alles op afstand kan zien door de ronddraaiende camera. Dat is leuk.”
Lees meer op de website van het AD.

omhoog

Meer dan 170 onderwijsprofessionals stellen vraag aan Kennisrotonde

Ook dit jaar is het weer mogelijk voor scholen en andere mensen uit de onderwijspraktijk om hun vragen te stellen aan de Kennisrotonde. Dit online-loket van het NRO beantwoordt vragen uit en over het onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis. EDventure is vanaf de start bij het initiatief van het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO) betrokken.
Vorig jaar stelden meer dan 170 onderwijsprofessionals hun vraag aan de Kennisrotonde. Kortgeleden publiceerde het NRO een selectie van deze vragen. Bekijk hier een overzicht.

omhoog

EDventure sluit zich aan bij ICT-pact voor meer en betere inzet van ICT

EDventure heeft zich aangesloten bij het ICT-pact voor het funderend onderwijs. Het pact en manifest: ‘Nú investeren in het onderwijs van morgen’ hebben als doel het kabinet te overtuigen dat er voor de inzet van ICT gunstiger randvoorwaarden gecreëerd moeten worden. Alleen dan kunnen we leerlingen door onderwijs de digitale kennis en vaardigheden geven die zij in de digitale maatschappij nodig zullen hebben.

omhoog
This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
EDventure · Maanweg 174 · Den Haag, Zuid Holland 2516 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp