Copy
9 september 2011 | nummer 1
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Nieuwsbrief voor relaties EDventure

EDventure verstuurt vanaf heden zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief aan haar relaties. In deze nieuwsbrief worden onze relaties op de hoogte gehouden van nieuws, ontwikkelingen en samenwerkingen in de onderwijsadviesbranche. U, als relatie van EDventure, zult deze e-mailnieuwsbrief ook ontvangen.

Stelt u geen prijs op de ontvangst van onze e-mailnieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden. Uiteraard hopen wij u als abonnee van onze e-mailnieuwsbrief te mogen blijven begroeten.

omhoog

EDventure ontwikkelt Basisopleiding Onderwijsadviseur

De EDventure Academy biedt een aantal opleidingen aan speciaal voor onderwijsadviseurs. Naast de opleidingen Taalspecialist en Rekenspecialist is er nu ook een basisopleiding voor beginnend adviseurs in ontwikkeling die hen wegwijs maakt in de onderwijsadviesbranche.
Het blijkt dat er een toenemende behoefte is aan een breed inwerkprogramma voor startend adviseurs. De opleiding wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met HCO, RPCZ, Fontys Fydes, Marant, OBD Noordwest, OnderwijsAdvies en het Lectoraat Educatieve Dienstverlening van Hogeschool INHOLLAND. Naar verwachting zal eind dit jaar de Basisopleiding Onderwijsadviseur voor het eerst van start gaan. De opleiding biedt plaats aan 20 adviseurs.

lees meer

omhoog

Magazine bundelt ervaringen uit project ‘Alle Scholen in Beweging’

Eind juni is het eenmalige ASiB-magazine verschenen met daarin interviews, ervaringen en sfeerreportages van het onderwijsproject ‘Alle Scholen in Beweging’. De uitgave geeft een beeld van twee jaar activiteiten op basisscholen waarin scholen met gratis onderwijsadvies op een snelle en praktische wijze de verbetering van hun taal- en rekenprestaties in gang hebben gezet. Het magazine is door scholen gratis te bestellen via www.allescholeninbeweging.nl.

ASiB heeft als doel de opbrengsten uit de taal- en rekenpilots te verspreiden onder scholen die niet hebben deelgenomen aan de pilots. In opdracht van de PO-Raad ligt de verantwoordelijkheid van het ASiB project in handen van EDventure, de gezamenlijke Landelijke Pedagogische Centra (APS, CPS, KPC Groep) en Kennisnet (expertisecentrum onderwijs en ict).

lees meer

omhoog

Nieuw zorgaanbod: ONL gedragsproblemen

Onderwijszorg Nederland (ONL) is dit jaar gestart met het verzorgen van groepsbehandelingen voor kinderen met lichte gedrags- en sociaal-emotionele problemen. De behandelingen zijn bedoeld voor kinderen tussen 5 en 12 jaar met enkelvoudige gedragsproblemen, waarvoor doorverwijzing naar de GGZ of Bureau Jeugdzorg niet nodig is. Met de nieuwe behandelingen ontwikkelt, protocolleert en standaardiseert ONL groepstrainingen die worden uitgevoerd door geregistreerde psychologen.

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een initiatief van EDventure. Eind 2008 is ONL, partner bij dyslexie gestart, zij biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) enkelvoudige dyslexie bij kinderen.

lees meer

omhoog

KlasseContact maakt onderwijs mogelijk voor ruim 139 zieke leerlingen

Dit jaar zijn al 139 leerlingen door middel van een laptop vanuit huis/ziekenhuis aangesloten op een Webchair of Digibeter in de klas voor het project KlasseContact. Dit project stelt chronisch of ernstig zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen, in staat om lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met hun lesstof, en minstens net zo belangrijk, blijven zij in contact met hun klasgenoten.
KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het Mooiste Contact Fonds van KPN en Ziezon, het landelijk netwerk voor ziek zijn & onderwijs. In 2008 werden 80 zieke leerlingen aangesloten op een webchair of digibeter, eind 2010 ging het al om 192 leerlingen! Sinds april 2010 ligt de organisatie van het mooie project in handen van EDventure.

www.klassecontact.nl

omhoog

Geslaagde Excellentie conferenties

Op 21 en 28 april jl. hebben de vijfde en zesde kennisconferenties 'Aan de slag met cognitief talent' plaatsgevonden. In opdracht van het ministerie van OCW en in het kader van de subsidieregeling Excellentie organiseren EDventure, SLO en de PO-Raad gedurende drie schooljaren jaarlijks drie kennisconferenties. OCW wil hiermee vooral ook scholen die geen subsidie hebben ontvangen, tegemoet komen. Op 8 november a.s. vindt in Utrecht de zevende Excellentie conferentie plaats. Tijdens deze conferentie wordt een lezing gegeven over de ontwikkeling en begeleiding van o.a. de ontwikkelingsgebieden: verbaal-linguïstisch, logisch-mathematisch, visueel-ruimtelijk,  muzikaal-ritmisch en lichamelijk-kinesthetisch. In 3 workshoprondes kunnen bezoekers zich laten inspireren over onderwerpen als signalering, verrijking, onderpresteren, wetenschap en techniek en samenwerken in het basisonderwijs.

lees meer

omhoog