Copy
10 januari 2012 | nummer 3
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Beste wensen voor 2012

We sturen u met plezier weer onze eerste nieuwsbrief in 2012.
EDventure wenst al haar relaties en lezers een inspirerend en

omhoog

Inventarisatie Ouderbetrokkenheid onder onderwijsadviesbureaus

Er is veel aandacht voor het stimuleren van ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs. In diverse actieplannen vraagt de minister van OCW aandacht voor dit thema. Zo wordt gepleit voor ouderbeleid als onderdeel van de kwaliteitsagenda van het primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijs, gericht op het betrekken van de niet-actieve ouder én het betrokken houden van de wel-actieve ouder. De onderwijsadviesbureaus aangesloten bij EDventure zijn actief op dit thema. In dit kader inventariseert EDventure het aanbod onder haar leden. Zo wordt helder welke aanpakken, producten en trainingen op het gebied van ouderbetrokkenheid mogelijk ingezet kunnen worden. Later dit jaar zullen deze gebundeld op de website van EDventure gepubliceerd worden.

omhoog

EDventure en KPN Mooiste Contactfonds zetten zieke leerling in 't zonnetje

Op 15 december 2011 ontvingen 43 zieke leerlingen en hun klasgenoten tot hun grote verrassing kerstpakketten vanuit het KPN Mooiste Contact Fonds. Zieke leerlingen die een ICT-set van KlasseContact op de basisschool gebruiken, werden zo even in het zonnetje gezet. Het uitdelen van de kerstpakketten maakte deel uit van de speciale kerstactie die KPN en EDventure hadden uitgezet voor zieke leerlingen om hen even de held van de klas te laten zijn.
Naast de kerstpakketten werden die dag ook de winnaars bekendgemaakt van de vijf verschillende prijzen die leerlingen konden winnen door het inzenden van slagzinnen. De hoofdprijs, een optreden van Monique Smit, ging naar basisschool De Bijenkorf in Gouda. De leerlingen in de klas en thuis ontvingen de kerstpakketten uit handen van enthousiaste KPN- vrijwilligers. Daarna werd gezamenlijk met de hele klas – dus ook het kind thuis – een spel gespeeld. Via de laptop thuis of in het ziekenhuis stonden zieke leerlingen in contact met hun klasgenoten met de ICT-set die in de klas staat en waarmee kinderen bijna dagelijks in contact met school zijn.

lees meer

omhoog

ONL eerste met onafhankelijke effectiviteitmeting dyslexiebehandeling

Onderwijszorg Nederland (ONL), een coöperatie van negentien EDventure leden, laat als eerste grote, landelijke aanbieder de effectiviteit van haar dyslexiebehandelingen aan kinderen onafhankelijk meten door de Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG is een onafhankelijk instituut dat behandeleffecten benchmarkt. ONL draagt door het benchmarken van dyslexiezorg bij aan het bewaken en verder verbeteren van haar eigen kwaliteitsbeleid. ONL hecht waarde aan het meten van de effecten van haar behandelingen en deze te vergelijken met andere aanbieders en verschillen te kunnen analyseren. Het is van groot belang dat de ‘markt’ van dyslexiezorg transparant en van hoge kwaliteit is.

lees meer

omhoog

Extra ONL kwaliteitsborging door instelling wetenschapscommissie

ONL betrekt actief de wetenschap bij de kwaliteitsborging van haar dienstverlening en productontwikkeling voor dyslexie door een wetenschapscommissie in te stellen. De commissie brengt advies uit ten aanzien van diagnostiek en behandeling van dyslexie. De commissieleden (prof. dr. Ben Maassen, hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog, prof. dr. Aryan van der Leij, hoogleraar orthopedagogiek en prof. dr. Ludo Verhoeven, hoogleraar Pedagogische Wetenschappen) zullen op basis van hun expertise meedenken over relevante wetenschappelijke ontwikkelingen. In eerste instantie ligt de focus op het uitwisselen van de meest recente wetenschappelijke inzichten waarop onderzoeksinstrumenten en de behandelfocus van ONL verder zullen worden afgestemd. Ook geven zij graag advies aan ONL over de momenteel gebruikte toetsen en testen.
De commissieleden zijn door ONL benaderd vanwege hun achtergrond en brede wetenschappelijke ervaring op het gebied van (ortho)pedagogiek, (ontwikkelings- en neuro)psychologie en de behandeling en diagnostiek van dyslexie. Op 5 december jl. kwam de nieuw ingestelde wetenschapscommissie voor het eerst bijeen.

omhoog

Slotbijeenkomst drie-jarig project ASiB op 14 februari 2012

Om het project ‘Alle Scholen in Beweging’ (ASiB) op een gepaste wijze af te sluiten vindt op dinsdag 14 februari a.s. een slotbijeenkomst plaats in de provincie Utrecht.
Vanaf 2009 hebben 150 taal- en rekenadviseurs uit de educatieve infrastructuur, EDventure, de LPC's en Kennisnet zich ingespannen om zo veel mogelijk scholen voor primair onderwijs “in beweging” te krijgen hun taal- en rekenonderwijs te verbeteren.
Deze adviseurs en alle andere betrokken stakeholders ontvangen tijdens de bijeenkomst een fraaie eindpublicatie, waarin de opbrengsten van het project staan beschreven en ervaringen van de scholen met het ASiB-project zijn opgetekend.  De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn.

www.allescholeninbeweging.nl

omhoog

Leden EDventure bijeen in Efteling

Eind januari komen onderwijsadviesbureaus aangesloten bij EDventure bijeen op de vergaderlocatie De Efteling voor hun jaarlijkse tweedaagse algemene ledenvergadering. In dit bruisende attractiepark zullen de leden discussiëren over de hot items in onderwijsland als ouderbetrokkenheid, de prestatiebox & School aan Zet. Ook zal aandacht worden besteed aan de thema’s Passend Onderwijs en Jeugdzorg.

omhoog