Copy
19 december 2014 | nummer 21
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Voortzetting programma Excellente Scholen

Per 1 januari 2015 zal het OCW-programma ‘Excellente Scholen’ formeel worden overgedragen aan de Inspectie. Ook in deze nieuwe situatie blijft EDventure betrokken bij dit programma voor scholen die zich onderscheiden door het bieden van excellent onderwijs.

Leden van EDventure ontwikkelen op dit moment activiteiten voor de excellente scholen die op 26 januari, tijdens de feestelijke uitreiking, het predicaat Excellente School ontvangen. Ook zal EDventure volgend jaar zorg dragen voor alle aspecten rondom de website www.excellentescholen.nl en de overige nieuwsvoorziening.

omhoog

EDventure in gesprek met NSOB over onderwijskwaliteit primair onderwijs

In het kader van de lobby met overheid en beleid sprak EDventure in november met de NSOB. Een onderzoeksteam van deze Nederlandse School voor Openbaar Bestuur verricht op dit moment onder leiding van prof. dr. Paul Frissen een onderzoek naar sturing op onderwijskwaliteit in het primair onderwijs.

Op basis van beleidsdocumenten heeft de NSOB een uitgebreide reconstructie gemaakt van de ontwikkelingen rondom onderwijskwaliteit in de afgelopen twaalf jaar. Om het beeld compleet te maken praat de organisatie nu met relevante partijen in het onderwijsveld. De NSOB noemt onderwijsadviesbureaus als belangrijke speler voor het waarborgen en verbeteren van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs. Het onderzoek van de NSOB wordt uitgevoerd in het kader van een NWO-project van de Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek (ProBO).

omhoog

Voorbereiding NOT in volle gang!

Van 27 tot en met 31 januari 2015 is er weer een Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook EDventure zal hier vertegenwoordigd zijn. Onze stand staat dit jaar in hal 10 en heeft standnummer D050.

Tijdens de NOT verzorgen EDventure-leden OnderwijsAdvies en Onderwijs Maak Je Samen een tweetal sessies voor deelnemers aan de NOT. Op woensdag 28 januari (14.15 -15.00 uur) geeft Michel van de Ven (OMJS) de presentatie: ‘Visueel leren, de kracht van de visuele leerstrategie’. Op zaterdag 31 januari (14.15 – 15.00 uur) houden Marjolein van Dijk-Oosterveer en Anneke Veraart van Onderwijsadvies een presentatie over Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken. De sessies zijn te vinden in het programma van de Onderwijsacademie. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de website van de NOT.

omhoog

KlasseContact genomineerd voor NOT Award & Route 2015

We zijn trots te melden dat het project KlasseContact genomineerd is voor de Innovatie Award & Route NOT 2015. De Innovatie Award is ingesteld om innovaties in het onderwijs te stimuleren en meer bekendheid te geven en is een initiatief van de Jaarbeurs, organisator van NOT 2015. Tijdens de beurs zijn de genomineerden onderdeel van de NOT Innovatieroute. Dit is een route langs de stands van alle genomineerden. Op iedere beursdag begeleidt de Jaarbeurs groepjes bezoekers langs de stands van de genomineerden waar zij een korte ‘pitch’ van de innovatie kunnen bekijken.

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van EDventure en het KPN Mooiste Contactfonds waarmee ernstig en chronisch zieke leerlingen een digitale verbinding krijgen met hun klas, zodat zij geen onderwijsachterstand oplopen en contact kunnen houden met hun klasgenoten. Kijk voor meer informatie op de website van KPN Mooiste Contactfonds.

omhoog

Veel aandacht in de media voor KlasseContact

Het eerste contact tussen zieke leerlingen en de klas is ontroerend om te zien, aldus Katie Gramsbergen in het Algemeen Dagblad van 29 november. In dit nummer van het AD is bijzondere aandacht voor Klassecontact via een interview met Katie, consulent Onderwijs Zieke Leerlingen bij het HCO. Ook in de Volkskrant was aandacht voor KlasseContact. In een speciale bijlage over het KPN Mooiste Contactfonds vertelt de elfjarige Brett hoe hij hij lessen volgt via KlasseContact en contact houdt met zijn klasgenootjes.

In het kader van de voorlichting aan scholen, ouders en andere betrokkenen ontwikkelden KPN Mooiste Contactfonds en EDventure een video waarmee het KlasseContact-traject - van aanvraag tot plaatsing - op een duidelijke en snelle manier inzichtelijk wordt gemaakt.
Lees de artikelen over KlasseContact en bekijk de video.

omhoog

EDventure werkt mee aan congres Onderwijs en Jeughulp verbonden!?

Om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp duidelijk in beeld te brengen wordt op 1 juni het landelijk congres 'Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’ georganiseerd. Op het congres zullen sprekers in zo’n zestig verschillende sessies voorbeelden van samenwerking in de praktijk van onderwijs en jeugdzorg presenteren. EDventure is betrokken bij de organisatie van het congres en heeft, net als andere mee-organiserende partijen, verschillende goede voorbeelden uit haar achterban aangemeld voor het programma.

Het congres vindt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort en wordt georganiseerd door de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg en het Landelijk Platform Onderwijs. Inschrijven kan via de speciale congreswebsite. Tot 31 maart 2015 geldt een extra early-bird korting.

omhoog

Prettige feestdagen!

Namens het EDventure-bureau wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond, inspirerend en succesvol 2015!

omhoog